สมาชิกล่าสุดที่อ่านหัวข้อนี้

กลับไปยังรายบอร์ด

ร่างทรง คนมีองค์ เสี่ยงเป็นปอบเหรอ?

ไม่ได้ซีเรียสนะครับ เป็นแค่ความเชื่อ
ส่วนบุคคล แล้วแต่จะเชื่อกันไป แต่ที่
ทราบได้จริงๆ คือ เรา ก็ยังต้องมีชีวิต
อยู่เหมือนคนธรรมดาทั่วไป กันทั้งนั้น
เราไม่รู้หรอกว่าอีกมิติหนึ่ง มันจริงมั้ย
คนนั้นคนนี้เป็นเทพหรือปอบ เราไม่รู้
ไม่อาจพิสูจน์ได้ ดังนั้น ฟังเป็นนิทาน
ดีกว่านะครับ


เชิญพิจารณา ...
ร่างที่เปิดรับอะไรได้ง่าย


มีครับ คนกลุ่มใหญ่มีลักษณะที่เปิดรับอะไรได้ง่าย
และเขาก็รู้ตัวไม่ยากหรอกครับ แรกๆ ก็อาจงงบ้าง
แต่ไม่นานจะเข้าใจเองครับว่าตัวเขาเองเปิดรับพลัง
หรือจิตวิญญาณได้ง่ายๆ และเขามักมีลักษณะเป็น
คนทรง หรือคนมีองค์ แต่ก็ไม่แน่หรอกครับ เพราะ
เทพที่มาประสานกับเขา อาจจากไป แล้วปล่อยให้
เขาเสี่ยงอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ อันนี้ จึงเตือนๆ กันไว้


ไม่มีอะไรมากนะครับ แค่ให้เราอยู่ในธรรมตลอดชีพ
ช่วยเหลือปางช้างสุโขทัย 086-207 6072 และ 081-474 5420
องค์อาจจากเราไปได้?


ครับ ไม่เที่ยง ทุกอย่างอนิจจังแหละ องค์ก็เหมือนกันอาจ
จะอยู่กับเี่ราช่วงหนึ่งแล้วก็จากไป เช่น พระศิวะองค์ที่หนึ่ง
อาจมาบำเพ็ญบารมีร่วมกับเรา แล้วหมดวาระก็ไป จากนั้น
พระศิวะองค์ต่อมา มาบำเพ็ญบารมีกับเราอีกก็มีบางท่านก็
อยากเปลี่ยนองค์บ้างละ เพราะอาจบำเพ็ญโยคะ หนักมาก
พอพระศิวะไป ก็อาจจะอยากรับพระนารายณ์บ้าง จะได้ไม่
ต้องปฏิบัติธรรมหนัก หรืออยู่แบบสมถะนานไป ทว่า บางที
ก็เปลี่ยนได้ หรืิอเปลี่ยนไม่ได้ก็มีครับ คนที่เปลี่ยนได้ สบาย
ไปเพราะเลือกได้ คนที่เปลี่ยนไม่ได้ก็แย่หน่อย ต้องยอมรับ
ฝ่ายเดียว บางคนไม่รู้เรื่องเลยว่าองค์ เปลี่ยนไปแล้ว เสื่อม
ลงก็มี ดีขึ้นกว่าเดิมก็มี ฯลฯ บนความไม่เที่ยง ไม่อาจจะยึด
นี้ "ทุกอย่างเกิดขึ้นได้" และ "ทุกอย่างก็ดับลงได้" อนิจจัง


อย่าซีเรียสครับ อิอิ มันเป็นเช่นนี้เองและเป็นมานานแล้วน่า
ช่วยเหลือปางช้างสุโขทัย 086-207 6072 และ 081-474 5420
มีองค์ VS คนทรง


ถามว่าอะไรดีกว่ากัน? คำตอบคือ ดีทั้งสองอย่าง ต่างกันคือ
การเข้าทรง ดีตรงที่ว่าเวลาเราไม่เข้าทรง เราก็เป็นตัวเรา ไม่
ต้องมีวิบากกรรมแบบเทพ เรายังใช้ชีวิตได้ตามปกติ ก็เฉพาะ
แต่เวลาเข้าทรงเ้ท่านั้นที่อาจแตกต่างไปจากเดิม เหมือนเป็น
อีกคนหนึ่ง ส่วนการมีองค์ในมันไม่อาจเข้าๆ ออกๆ ได้ขนาด
นั้น บางครั้ง องค์ในอยู่ในสังขารตลอด ทำให้ร่างนั้นมีีชีวิตที่
ต่างไปจากเดิม เหมือนกลายเป็นคนอีกคน ไม่อาจทำงานได้
ดังเดิม แต่ก็มีข้อดีคือ ถ้าได้องค์ในที่ดี และแนบสนิทกับการ
ดำรงชีพของตัวเองได้ ก็จะทำให้มีชีวิตที่ดีมากทีเดียว คือไม่
ต้องทำหน้าที่เหมือนปุถุชนละ เหมือนคนอีกคนหนึ่งที่ลอยตัว
สบาย เดินดินแบบว่าเทพๆ อ่ะนะ (เหมือนเทพเดินดินไปเลย)


องค์ใน บางทีก็จรเข้าๆ ออกๆ ได้เหมือนกันครับ (ไปทำงาน)
ช่วยเหลือปางช้างสุโขทัย 086-207 6072 และ 081-474 5420
เทพย้ายร่าง


บางครั้ง เทพก็อยากย้ายร่างครับ จากเดิมที่อยู่กับร่างๆ
หนึ่ง แล้วร่างนั้นทำไม่ดี ไม่ถูกใจ อะไรประมาณนั้นเช่น
ถ้าองค์มารอยากเล่นงานคนที่เขาไม่ชอบ แต่ร่างดันไม่
ยอมทำตามซะง้าน ก็มีนะครับ ไม่นานละ องค์มารเขาก็
จะไม่อยู่กับเราละ เดิมเราอาจมีนิสัยมารบ้าง แต่พอองค์
มารท่านจากเราไปแล้ว เราก็จะหายครับ นิสัยเจ้าคิดเจ้า
แค้นก็ไม่มีละ สบายๆ ไปเลยเรา แบบว่าองค์มารได้เจอ
ร่างที่ถูกใจกว่า ร่างนั้นทำอะไรๆ ตามใจองค์มารกว่าก็มี
ส่วนเราที่เสียองค์มารไป อาจได้องค์อื่นๆ เช่น องค์เทพ
องค์พรหม ฯลฯ มาแทนที่ก็ได้ ก็แล้วแต่ครับ ว่าเราทำตัว
ยังไง เช่น เราชอบดูดวงก็อาจได้องค์ฤษี, องค์พรหมแต่
ถ้่า่เราไม่ยอมดูดวงน่ะ ในหัวสนใจแต่เรื่องการเมือง, การ
ปกครอง เราก็อาจได้องค์นารายณ์ มาแทนที่ก็เท่านั้นเอง


อันนี้ เป็นไปตามธรรมะจัดสรร ตามกรรมที่เราทำเองครับ
ช่วยเหลือปางช้างสุโขทัย 086-207 6072 และ 081-474 5420
เทพนเรศวร


สมเด็จพระนเรศวรที่เราบูชากันอยู่นั้น ท่านมี ๒ ดวงจิต
เป็นภาคฟ้าและภาคพื้นดิน องค์ที่อยู่บนสวรรค์ท่านเป็น
พระโพธิสัตว์ ส่วนองค์ที่อยู่ข้างล่าง ประจำภาคพื้นดินก็
มี "กายทิพย์เป็นมาร" (ด้วยเพราะท่านมีจิตอาฆาตแค้น
พม่ามากเกินไป) เวลาเราบูชาท่าน ก็ดูให้ดีๆ ครับว่าเรา
กำลังบูชาองค์ภาคพื้นดินหรือองค์ข้างบน บางทีเราอาจ
พยายามโปรดภาคพื้นดิน (มาร) ละ แต่เขาไม่ยอมที่จะ
เปลี่ยนแปลง เขาจะเป็นอย่างนั้นของเขา เขาก็อาจจาก
เราไปตามทางของเขา เพราะจิตใจของเรา ต่างจากเขา
มากจนเกินไป ไม่อาจประสานกันได้จึงไม่อาจรวมกันได้


ดังนั้น การเปลี่ยนร่างสังขารของเทพ จึงเกิดขึ้นได้เสมอ
ช่วยเหลือปางช้างสุโขทัย 086-207 6072 และ 081-474 5420
องค์มืด VS องค์สว่าง


องค์ภาคสว่าง ที่อยู่ระดับมิติสูงๆ จะมีพลังสามารถก่อกำเนิด
จิตใหม่ๆ ได้ เมื่อจิตใหม่กำเนิดแล้ว มักจุติลงมาเกิดบนโลก
และอาจมีมากกว่า ๑ ดังนั้น แม้แต่พระนเรศวร ที่อยู่ข้างบนก็
ให้กำเนิดตัวตนใหม่ๆ ได้อีกหลายตัวตนดังนี้ บางตัวตนบารมี
ไม่มาก ต้องเป็นตัวตนที่รับวิบากกรรมตายไปก็มี เช่น ในอดีต
ไปยิงคนตายในสงครามมา ชาตินี้ก็อาจถูกยิงตายได้ แม้ว่าจะ
แม่นปืนขนาดไหนก็ตาม เอาละ แต่ไม่ใช่จะหมดทุกตัวตนครับ
ตัวตนที่มีบารมีเข้มแข็งก็ยังมีอยู่ ไม่ต้องกลัวจะไม่มีใครทำกิจ


ทว่า ตัวตนภาคมืดที่ยังอยู่ภาคพื้นดิน ก็สามารถ "ใช้สังขาร"
ของมนุษย์ได้มากมาย มากกว่า ๑ ร่าง ดังนั้น จึงมีร่างที่เป็น
ร่างขององค์เดียวกันได้หลายร่าง ซึ่งร่างเหล่านี้ ไม่ใช่ร่างที่มี
ต้นกำเนิดมาจากจิตต้นธาตุ เพียงแต่เป็นร่างที่ถูกใช้ชั่วคราวก็
เท่านั้นเอง พวกเขาจึงไม่ใช่ตัวจริง (เป็นเหมือนคนทรงนี่เอง)


เมื่อวาระอันควรมาถึง องค์ภาคสว่างจะตามโปรดภาคมืด จึงมี
เหตุการณ์ที่เรียกว่า "คู่แฝดต่างมิติ" เกิดขึ้น ถ้าทำสำเร็จ เรียก
ว่า "การเก็บคืนจิตญาณ" ก็ได้ หรือชำระพลังงานเก่า ก็ได้หรือ
การเก็บรวมธาตุ ก็ได้ แต่ไม่ใช่จะโปรดง่ายๆ เหมือนกัน บางที
ก็อาจต้องใช้เวลานานเป็นชาติเลย เรียกว่าโปรดกันทั้งชาติเลย
โดยเฉพาะพระนเรศวรภาคมืดนั้น จำต้องโปรด เ็ก็บให้ได้ ด้วย
หมดยุคสมัยที่จะทำสงครามกันแล้ว (ถ้าไม่เก็บคืน ท่านก็จะไป
วนเวียนซ้ำๆ กับรอยกรรมที่ทำสงครามแบบเดิมๆ ไม่มีที่สิ้นสุด)
ช่วยเหลือปางช้างสุโขทัย 086-207 6072 และ 081-474 5420
องค์มืด VS องค์สว่าง


องค์ภาคสว่าง ที่อยู่ระดับมิติสู ...
ชายรักชาติ โพสต์เมื่อ 26-10-2013 22:20    ก็ถึงว่าล่ะ ทำไมข่าวของ เอ็ก จักกฤษณ์ ถึงดังมากๆเลยอ่า  

แล้วถ้าเก็บไม่หมด เก็บไม่ทันล่ะ องค์ภาคมืดท่านก็อาจจะนำสงครามมาสู่มนุษย์อย่างงั้นเหรอออ
กลับไปยังรายบอร์ด