กลับไปยังรายบอร์ด

/l\-/l\-/l\-- พุทวจน..."ทำไมคนที่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกัน แต่รับวิบากกรรมต่างกัน" ???? --/l\-/l\-/l\

อ่านมา....เลยเอามาฝาก  

ภิกษุทั้งหลาย !


ใครพึงกล่าวว่าคนทำกรรมอย่างใดๆ ย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นๆ ดังนี้


เมื่อเป็นอย่างนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ก็มีไม่ได้

ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกข์โดยชอบก็ไม่ปรากฏ


ส่วนใครกล่าวว่าคนทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดๆ ย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นๆ ดังนี้


เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้

ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกข์โดยชอบก็ย่อมปรากฏ

ภิกษุทั้งหลาย!


บาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลบางคนทำแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้


บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น


บางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย ( ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมที่รู้เห็นผลได้ทันที )


บาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดไร ทำแล้ว บาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้ ?

บุคคลบางคนในโลกนี้


เป็นผู้มีกายมิได้อบรมมีศีลมิได้อบรม มีจิตมิได้อบรม มีปัญญามิได้อบรม มีคุณความดีน้อย


เป็นอัปปาตุมะ( ผู้มีใจคับแคบ ใจหยาบ ใจต่ำทราม )


เป็นอัปปทุกขวิหารี( มีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเหตุเล็กน้อย คือเป็นคนเจ้าทุกข์ )บาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดนี้ทำแล้ว บาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้


บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกัน.


บุคคลชนิดไรทำแล้ว กรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย ?

บุคคลบางคนในโลกนี้


เป็นผู้มีกายได้อบรมแล้วมีศีลได้อบรมแล้ว มีจิต…มีปัญญาได้อบรมแล้ว มีคุณความดีมาก


เป็นมหาตมะ( ผู้มีใจกว้างขวาง ใจบุญ ใจสูง )


เป็นอัปปมาณวิหารี( มีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณมิได้ )


บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น


บุคคลชนิดนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไม่ปรากฏผลมาก ต่อไปเลย.

ภิกษุทั้งหลาย!ต่างว่าคนใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆ หนึ่งก้อน ท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ากระไร ?


น้ำอันน้อยในถ้วยน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มไม่น่าดื่มไป เพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหม ?


“เป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าข้า !”


เพราะเหตุไร?


เพราะเหตุว่าน้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อย มันจึงเค็มได้…เพราะเกลือก้อนนั้น.


ต่างว่าคนใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคา ท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ากระไร?


น้ำในแม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ เพราะเกลือก้อนนั้นหรือ ?


“หามิได้ พระพุทธเจ้าข้า !”


เพราะเหตุไร?


เพราะเหตุว่าน้ำในแม่น้ำคงคามีมาก น้ำนั้นจึงไม่เค็ม…เพราะเกลือก้อนนั้น.ฉันนั้นนั่นแหละ.

ภิกษุทั้งหลาย!


บาปกรรมแม้ประมาณน้อย

บุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำไปนรกได้
ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น

บางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย

ภิกษุทั้งหลาย!คนบางคนย่อมผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะ… แม้ 1 กหาปณะ… แม้ 100 กหาปณะส่วนบางคนไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้นคนอย่างไรจึงผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะ ฯลฯ


คนบางคนในโลกนี้เป็นคนจนมีสมบัติน้อย มีโภคะน้อย


คนอย่างนี้ย่อมผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะ.ฯลฯ


คนอย่างไรไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้น ?


คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก


คนอย่างนี้ย่อมไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้น
ฉันนั้นนั่นแหละ.

ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกันไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
ขอบคุณที่หามาให้อ่าน
ตอบกลับ 1# Violetmay

เพราะว่ากรรม คือการกระทำ แม้จะสร้างกรรมเดียวกัน แต่มีเหตุปัจจัยอื่นๆที่แตกต่างกัน
คนสองคนตกปลาบ่อเดียวกัน คนนึงตกได้ อีกคนตกไม่ได้ ทำไม? ตกปลาเหมือนกัน บ่อเดียวกัน ทำไมได้แค่คนเดียว ก็เพราะเหตุปัจจัยอื่นๆ เช่น เหยื่อที่ใช้ ระยะความสั้นยางของสายเบ็ด และตำแหน่งที่ปล่อยเบ็ด รวมถึง ณ จุดนั้นมีปลาอยู่หรือไม่

ฉะนั้น กรรมซึ่งจะตามสนองตามลำดับ ทำเหมือนกันย่อมได้ผลเหมือนกัน แต่ปัจจัยที่จะมาบิดเบือนผลกรรมนั้นมีอยู๋ ซึ่งแต่ละคนทำไม่เหมือนกัน บางคนมีบุญเก่าอยู่เยอะ เลยยังไม่ต้องรับผลกรรม บางคนก็ทำบุญอยู่เนืองๆ เพื่อยืดเวลารับผลกรรมออกไป

สาธุ คุณเมม่วงที่จุดประเด็น
ตอบกลับ  Violetmay

เพราะว่ากรรม คือการกระทำ แม้จะสร้างกร ...
tsukino โพสต์เมื่อ 25-6-2013 11:30

เห็นด้วยกับเทอทุกประการเลยนะ.....เราได้อ่านพุทธวจนนี้ก็จุดประเด็นความเข้าใจได้หลายๆอย่าง  
บางครั้งเรื่องของกรรมก็ซับซ้อนมาก มีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง
แต่หลักๆเลยเพื่อความไม่ประมาท เราไม่รู้ว่าเรามีฐานกรรมดีมามากแค่ไหน  ฐานกรรมดีหรือกรรมชั่วของเราอันไหนเยอะกว่ากัน
กรรมมันจะตามเรามาทันวันไหน   สร้างบุญห่างกรรมไปเรื่อยๆ  ค่อยๆทยอยชดใช้กรรมไป....เป็นทางออกที่ดีที่สุดเนาะ  เพราะมนุษย์เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเป็นหน้าที่หลัก   แต่ทุกๆคนมักจะลืมหน้าที่นี้ของตัวเอง  
กลับไปยังรายบอร์ด