กลับไปยังรายบอร์ด

โลกจะแตกแล้วหรือ โดย...ฟ้าลิขิต

***จากคำทำนายต่าง ๆ นานาไม่ว่าจะเป็นไปในเชิงวิทยาศาสตร์,ไสยศาสตร์ หรือความเชื่อของชนเผ่าใด ๆ ก็ตาม ได้มีคำทำนายว่าวันที่ 21 เดือน 12 ปี 2012 นี้ จะเป็นวันแห่งจุดจบ วันสิ้นสุด หรือวันพินาศแห่งโลก ไม่ว่าจะกล่าวเช่นใดก็ตาม หรือจะอ้างอิงหลักของสิ่งใดก็ตาม ในความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ย่อมมีความเปลี่ยนแปลง มีความไม่จีรังยั่งยืนเป็นที่ตั้งเสมอ

***ตามหลักของพระพุทธศาสนา พุทธทำนายที่เราได้เคยรับรู้มา พระพุทธศาสนาจะมีอายุถึง 5,000 ปี ก่อนจะสิ้นสุดแห่งยุคของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และจะเกิดพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ นามว่า "พระศรีอาริยเมตไตร" ขึ้นมา ดังนั้น การที่โลกจะสิ้นสุดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ จึงเป็นคำทำนายหรือคำพูดที่ขัดแย้งกับพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างมีความเชื่อมั่นเสมอมาว่า "คำกล่าวของพระพุทธองค์นี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสัจจธรรมความจริงเสมอ ประกอบไปด้วยเหตุและผล หลักธรรมคำสอนทั้งหลายนี้ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงดังที่พระองค์ได้กล่าว ทุก ๆ คำสอนล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัตตังสามารถพิสูจน์ความจริงในคำสอนได้ และที่สำคัญคือ ทุกคำสอนของพระองค์จะไม่มีข้อความคำสอนตอนใด ๆ ที่จะขัดแย้งซึ่งกันและกันเลย"

***หลักเหตุและผลในความเชื่อใด ๆ นั้น ในทางพระพุทธศาสนานี้ ย่อมต้องผ่านการพิจารณา ตามหลักกาลามสูตรก่อน ความจริงในความเชื่อทั้งหลาย จึงจะเป็นสัจจธรรมความจริงอย่างแท้จริง

***กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฎิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ประกอบไปด้วย

1.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน)
2.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสีบๆกันมา (มา ปรมฺปราย)
3.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย)
4.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำรา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน)
5.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ)
6.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ)
7.อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน)
8.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)
9.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรูปตาย)
10.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ)

***ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว ความพินาศแห่งโลกตามคำทำนายต่าง ๆ ย่อมจะไม่มีวันสามารถเกิดขึ้นได้จริง และขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้เชื่อมั่นด้วยมีศรัทธาแน่วแน่ต่อหลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธองค์ ความกลัว ความวิตกกังวลทั้งหลายย่อมหมดสิ้นไปด้วยพระไตรสรณคมณ์ที่แน่วแน่นี้ในที่สุด

ฟ้าลิขิต


มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
สาธุค่ะ
สาธุค่ะ โลกไม่แตกแน่นอน ด้วยเหตุและผล
เราเกิดพร้อมกัน
พวกชนเผ่ามายา มันล้าหลัง งมงายครับ
เชื่อนักวิทยาศาสตร์ยังมีเหตุผลกว่า พวกเผ่าล้าหลังงมงาย
โลกไม่แตกหรอกต่ะ  สาธุ  สาธุ  สาธุ
พระพุทธพจน์นี้แหละที่จะเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์แบบที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พิจารณาแล้วและเห็นพ้องต้องกัน.และนำเผยแผ่ต่อสัตว์โลก..สาธุกับอาจารย์ฟ้าที่ได้นำพระพุทธพจน์ตอนนี้ให้เราชาวญานทิพย์ได้เข้าใจและมั่นใจในคำกล่าวของพระองค์
แต่ภัยพิบัติล่ะจะเกิดไหม ที่ไม่ใช่โลกแตก เช่นเขื่อนแตก นำ้ท่วม แผ่นดินไหว
***จากคำทำนายต่าง ๆ นานาไม่ว่าจะเป็นไปในเชิงวิทยาศาส ...
ฟ้าลิขิต โพสต์เมื่อ 19-12-2012 21:11
เห็นควรตามนั้นครับอ. สาธุ
เห็นด้วยกับ อ.ฟ้าลิขิตครับ
แต่ภัยพิบัติล่ะจะเกิดไหม ที่ไม่ใช่โลกแตก เช่นเขื่อน ...
ตุ้มดี โพสต์เมื่อ 20-12-2012 02:43


***ในเรื่องของภัยพิบัติต่าง ๆ นั้น ผมเชื่อเสมอครับว่าจะเกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะมากหรือน้อย หรือจะส่วนใดของโลกใบนี้ได้เสมอครับ เราจะเห็นได้จากความจริงที่ปรากฏตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ไม่เคยเกิดหนัก ๆ ก็เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทของชีวิต เราจึงควรได้ตระเตรียมความพร้อมความสมบูรณ์ให้กับชีวิตตนเองไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม เพื่อเมื่อใดที่เราเองต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยต่าง ๆ นั้นขึ้นมา อย่างน้อยเราก็จะสามารถนำสิ่งที่ได้ตระเตรียมไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตตนได้ในระดับหนึ่ง

ฟ้าลิขิต
มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากเราทำความดีอยู่เสมอจนเป็นปกติวิสัย ถึงแม้ว่าโลกจะแตกเมื่อไรเราก็ตายก่อนตายได้เสมอ ด้วยการทำความดี
***ในเรื่องของภัยพิบัติต่าง ๆ นั้น ผมเชื่อเสมอครับว่ ...
ฟ้าลิขิต โพสต์เมื่อ 20-12-2012 10:02


ขอขอบคุณสำหรับข้อเขียนที่เตือนสติค่ะ  โมทนาสาธุค่ะ
ตอบกลับ 1# ฟ้าลิขิต

สาธุ เห็นด้วยทุประการค่ะ
สาธุคะ พอมาอ่านแล้วโล่งใจขึ้นเยอะ จะหมั่นทำความดีต่อไปคะ ขอบคุณนะคะ
อ๋อลืมบอกว่าขอนำไปแชร์ให้เพื่อนๆนะคะ
ขอบพระคุณคะ
***วันนี้เป็นวันที่หลาย ๆ คนอาจจะมีความกลัวหรือความวิตกกังวลใด ๆ แต่สำหรับผมวันนี้ตื่นแต่เช้ามืดมามองดูท้องฟ้า และเปิดฟังบทสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิ์ รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่สดชื่นอีกวันหนึ่ง และยังไม่มีลางบอกเหตุใด ๆ ต่อวิกฤตการณ์ร้าย ๆ เลย จึงเชื่อมั่นในจิตใจได้ว่า คำทำนายต่าง ๆ ของวันนี้ ย่อมจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ฟ้าลิขิต
06.09 นาฬิกา

มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
ตอบกลับ 17# ฟ้าลิขิต


    เห็นด้วยค่ะ ทำกิจวัตรตาปกติ
กลับไปยังรายบอร์ด