สมาชิกล่าสุดที่อ่านหัวข้อนี้

กลับไปยังรายบอร์ด
สาธุ สาธุ
ยาวม๊ากกก สาธุๆๆ

จริงๆแล้วเค้าแทบจะไม่ใช่อธิษฐานไรมากเลยย
โมทนาสาธุค่ะ
คนดีของแผ่นดิน
โมทนาสาธครับ
อนุโมทนาสาธุครับ จะรอภาค3
ต้นตรงปลายคด  ต้นคดปลายตรง
สาธุจ้า ยาวมั้กๆ   แล้วเมย์ใช้บทไหนอะ ...
natera โพสต์เมื่อ 2-12-2012 14:06ตอนนี้ใช้บทนี้อยู่  แต่ไม่แน่  ต่อไปอาจจะใช้หลายๆบท   เลือกไม่ถูกแฮะ   ดีหมดเรยยย  

คำอธิษฐานจิต อุทิศทาน แผ่เมตตา ขออโหสิกรรมนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ )

อิทัง เม ปุญญัสสะ อาสาวะ ขะยะวะหัง นิพพานัง ปะระมัง สุขัง ปัจจะโยโหนตุฯ           ผลบุญกุศลในวันนี้  ที่ข้าพเจ้าได้กระทำมา  ขอน้อมนำบุญมา ให้ข้าพเจ้ามีความสุข มีสติและสัมปชัญญะ มีสมาธิ มีปัญญา มีธรรมะอันวิเศษ ตัดกิเลสอาสาวะ เครื่องดองในสันดาน ของข้าพเจ้า ให้หมดไปสิ้นไป เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพาน
          ผลแห่งศีล ผลแห่งสังฆทาน ผลแห่งบุญกุศล ในวันนี้ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ขออุทิศให้ถึง แผ่ให้ถึง บิดามารดา คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีบุญคุณ ญาติสนิทมิตรสหาย ศัตรูหมู่เวรทั้งหลาย เปรตอสูรกาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย สรรพวิญญาณทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย ที่รักษาอายุ ที่เสวยอายุ ที่แทรกอายุ ตลอดจนถึงพระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พร้อมทั้งบริวาร ที่ปกปักรักษาอยู่ ณ.อาวาสแห่งนี้ และที่บ้าน ที่ทำงาน ที่นาที่สวน บนบกและในน้ำ ที่ยวดยานพาหนะ ขอให้ได้รับผลบุญนี้
   
ขออุทิศให้ถึงวิญญานบรรพชน มีปู่ ย่า ตา ยาย   ลุง ป้า น้า อา  พ่อแม่พี่น้อง วงศาคณาญาติ ทั้งฝ่ายของบิดา และฝ่ายของมารดา ฝ่ายของสามี และฝ่ายของภรรยา พร้อมทั้งลูกหลาน ที่อยู่ที่บ้าน และที่ทำงาน ขอให้ได้รับเอาผลบุญนี้
          กายะกรรม ๓  วจีกรรม ๔  มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใด ที่เป็นบุญกุศล ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำมาแล้ว ด้วยกาย วาจา ใจ  ด้วยกรรมอันใดในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาตินี้ก็ดี ขออุทิศให้ถึง แผ่ให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย ที่มีภพมีภูมิ มีชาติเป็นแดนเกิด มีชรามรณะ มีจิตมีชีวิต มีวิญญาณ มีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม มีการกระทำ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าการบัญชี ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ยมพบาล มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ พรหม ๒๐ อบายภูมิทั้ง ๔  บัดนี้ข้าพเจ้า ได้สร้างกองบุญกุศล  มีผลสังฆทาน ผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา ขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินเอาไว้ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้น  ขอให้ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นเจ้ากรรมนานเวร ของข้าพเจ้า จงได้รับผลบุญนี้ แล้วอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่ามีเวรภัย  เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ได้สร้างแต่ความดี สร้างบารมีของตน ให้พ้นภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร ในอนาคตกาล เบื้องหน้านี้ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข ปราศจากความทุกข์ ปราศจากเวร ปราศจากภัย ปราศจากอันตราย ปราศจากความลำบาก ปราศจากอุปสรรค รักษาตนของข้าพเจ้าให้มีความสุข ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย สรรพวิญญานทั้งหลาย เทวดาทั้งหลาย ที่อยู่ในทิศทั้งปวง จงได้รับความสุข ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความเจริญในทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆขึ้นไปเทอญ


คำอธิษฐานแบบย่อ (สำหรับคนที่ไม่ชอบบทยาวๆ)

“ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่าไม่มี ไม่รู้ และความขัดข้องทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรม จงอย่าได้บังเกิดกับข้าพเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ”


คำอธิษฐานขอรับพลังแสงทิพย์พระนิพพาน

ตั้งนะโม 3 จบ

ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชา ขอบูชาองค์สมเด็จพระพุทธบิดา วิสุทธิพุทธรังสี พระผู้เป็นใหญ่ แห่งแดนทิพย์พระนิพพาน ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาองค์สมเด็จพระพุทธบิดาวิสุทธิพุทธรังสีขอได้โปรดเมตตาเสด็จมาประทับเหนือศีรษะของข้าพุทธเจ้าด้วยเทอญ

ข้าพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่ องค์สมเด็จพระพุทธบิดา วิสุทธิพุทธรังสี ขอพระพุทธองค์ได้ทรงโปรดเมตตาประทานพร ประทานพลังแสงทิพย์พระนิพพาน ประทานพลังแสงฉัพพรรณรังสี มีรัศมี 6 ประการ ช่วยปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้า ขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้ามีความสะอาด สว่างสดใส ด้วยประกายพลังแสงทิพย์พระนิพพาน ด้วยประกายแสงฉัพพรรณรังสี อันมีรัศมี 6 ประการ ชำระล้าง กิเลศ ตัณหา อวิชชา อุปาทาน เข้าถึงพระนิพพาน โดยฉับพลันในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ

ดีมากครับ   รอภาพ3ตอนต่อไป?
สน โพสต์เมื่อ 2-12-2012 10:36   

กำลังจะลงแล้วนะค่ะ...รอติดตาม  
ยาวม๊ากกก สาธุๆๆ

จริงๆแล้วเค้าแทบจะไม่ใช่อธิษฐานไร ...
TYPJ โพสต์เมื่อ 3-12-2012 01:30   

ถ้าขี้เกียจนะ..........พูดแบบนี้เลย
เอาแบบที่เคยขอไว้เมื่อวานอ่ะค่ะหลวงพ่อ
อนุโมทนาสาธุครับ จะรอภาค3
Moto โพสต์เมื่อ 3-12-2012 16:25


ภาค 3 นี่จะเป็นการอุทิศบุญนะค่ะ     
ตอบกลับ 35# Violetmay


ขอบคุณครับ
Ho  Ho  ขอบใจจ้าเมย์ จะเอาไปสวดบ้าง
Ho  Ho  ขอบใจจ้าเมย์ จะเอาไปสวดบ้าง
natera โพสต์เมื่อ 8-12-2012 20:37


ดีๆ...อนุโมทนาบุญด้วยล่วงหน้าเรยนะ  อิๆ  
อนุโมทนาสาธุค่ะ ดีมากๆเลยค่ะ ชอบๆ
เอ่อ ..!!
อนุโมทนาค่ะ สุดยอดมากๆ  ขยันพิมพ์จริงๆ ขอบุญนี้จงส่งผลให้น้องเมย์ม่วง เจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒนพูนผลด้วยลาภยศสรรเสริญ
ว่าแล้วก็อยากได้แบบส่งให้ทางเมล์จังค่ะ  จักเป็นพระคุณยิ่ง สาธุ
ชอบๆ กำลังหาอยู่พอดีเลย ขอบคุณมากๆค่ะ คุณเมย์ และขออนุโมทนาสาธุในบุญทั้งหลายทั้งมวลด้วยค่ะ
โอ เหนื่อย   สาธุในกุศลนี้
อนุโมทนาสาธุค่ะ ดีมากๆเลยค่ะ ชอบๆ
kookmartin โพสต์เมื่อ 19-12-2012 09:36    ขอบคุณค่ะ ^^
เอ่อ ..!!
Ronaldo56 โพสต์เมื่อ 19-12-2012 12:55   
อนุโมทนาค่ะ สุดยอดมากๆ  ขยันพิมพ์จริงๆ ขอบุญนี้จงส่ง ...
papa โพสต์เมื่อ 20-12-2012 16:17   

อนุโมทนาสาธุๆๆๆๆ      ยินดีค่ะ  
ว่าแล้วก็อยากได้แบบส่งให้ทางเมล์จังค่ะ  จักเป็นพระค ...
papa โพสต์เมื่อ 20-12-2012 16:18   ก๊อปลง word  ได้อ่ะป่าว  แบว่า  ย๊าว  ยาว  
ชอบๆ กำลังหาอยู่พอดีเลย ขอบคุณมากๆค่ะ คุณเมย์ และขออ ...
ธันยาภรณ์ โพสต์เมื่อ 20-12-2012 16:57


ยินดีคับพ๊มมมมม!!!  
พี่ก๊อปไปแล้วค่ะ พอดีมีเวลาก็เลยลองก๊อบใส่เวิดเรียบร้อยแระ  ไม่รบกวนแล้วค่ะ  อุตส่าห์เอามาให้ยังจะให้ส่งทางเมล์อีกเนาะ พี่นี่แย่จัง   ยังไงก็ขอบคุณมากๆ นะคะ ที่สรรหาสิ่งดีๆ มาให้ค้่ะตอบกลับ 48# Violetmay
กลับไปยังรายบอร์ด