สมาชิกล่าสุดที่อ่านหัวข้อนี้

กลับไปยังรายบอร์ด

อ่านหน้าไพ่ กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมคืนสนอง

"ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว"

เท้าความถึง หลายคนนั้นย่อมเอ่ยว่า "ทำดี ไม่ได้ดี"


อดีต คือสิ่งที่ได้ผ่านล่วงเลยไปแล้ว จดจำได้ก็ดี ไม่สามารถเจนจำจดได้ก็ดี วันวานมิอาจจะย้อนเวลากลับ ให้ได้แก้ไข ริเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

อนาคต แห่งเส้นทางนั้นช่าง คดเคี้ยว ไม่แน่นอน ชีวิิตหน๋อ เปรียบ สายน้ำ ไหลไปตามสายลม ตั้งแต่ต้นสายน้ำ การกำเนิดเกิดขึ้นมา จากบิดามารดา ไหลเวียนว่าย เข้าสู่ห้วงแห่งวัฏจักรของชีวิต

กระทำปัจจุบัน ให้ดียิ่ง ผิดเป็นครู รู้แก้ไข อย่าท้อถอย ถอยก้าวหนึ่ง จิตเข้มแข็ง กายสู้ไม่หวั่นไหว กำลังใจหามิมี ตนสร้างได้ ใครกันเล่า อยู่ข้างกาย ณ วันตาย ตนนี้หน๋อ อยู่คนเดียว

หาใครพึ่ง เห็นจะมี เท่าทีมี คือที่เห็น นั่นแหละคือ ตัวตนเอง...
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
ฦฦาฤฤา
ไพ่เปิดสำหรับเปิดไพ่ และ ไพ่ปิดสำหรับปิดไพ่ไพ่เปิดการพยากรณ์ บอกถึง พื้นดวงโชคชะตาวาสนา ชีวิตทั่วไปของตัวเราเอง ลักษณะของความเป็นตัวเอง ว่ามีสภาพทางกาย ทางใจเช่นใด อารมณ์ความคิดในปัจจุบัน การสัมพันธ์ การเข้าหาผู้อื่น และสติปัญญา การพูดการเจรจา ความเกี่ยวพันธ์ กับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือครอบครัว บุตรหลาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ มีสภาพความเป็นจริงเช่นไร รวมถึง เจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณ อุปสรรคขัดแย้ง ปัญหาขัดขวาง คดีความ ความทุกข์ภายในใจ คอยขัดขวางความเจริญก้าวหน้า แม้จะขยันลงทุนลงแรงมากเพียงไหนก็ตาม ยังมีใครบางคนพยายามที่จะกำจัดคุณ หรือคิดที่จะขวางคุณเสมอไป


ไพ่ปิดการพยากรณ์ บอกถึง ท่านเทวดารักษาไพ่หรือท่านสิ่งศักสิทธิ์ สถิต ณ ไพ่ทั้งสำรับ ต้องการสื่อสาร บอกกล่าวสิ่งใดแด่คุณ
ฦฦาฤฤา
ไพ่ทรัพย์สมบัติ

การงานอาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางเงินทรัพย์สินเงินทอง จากการประกอบอาชีพ จะมีการเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมากน้อยเพียงใด การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจการค้าการขาย การเปิดร้านใหม่เปิดกิจการใหม่ บริวารคนรับใช้ลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไพ่คู่ชีวิต

คู่รัก คู่ครอง คู่เวร คู่กรรม คนที่รอคอย คนที่สูญหาย ชีวิตหลังแต่งงาน ความรัก บุตรในครรภ์ นารีอุปถัมภ์ ซึ่งจะรวมถึงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตคู่มากน้อยเพียงใดไพ่โรคภัยไข้เจ็บ

แสดงถึง อาการของสุขภาพจากการประสบพบเจอกับโรคเวรโรคกรรม จากเศษบาปเศษกรรมไพ่การเดินทาง

กล่าวถึง การย่างกราย การก้าวเท้าออกจาก ณ เคหสถานที่พัก การท่องเที่ยว กิจธุระ หรือทำงาน สุข สวัสดิภาพ ปลอดภัย หรือไม่อย่างไรไพ่การเรียน

ศักยภาพทางการเรียน หรือคะแนนผลสอบ จากการศึกษา การเรียนรู้ วัดและประเมินผล ในความรู้ความสามารถไพ่สิ่งของสูญหาย

ได้แก่สิ่งของที่ตกหล่น หรือสูญหาย โอกาสพบเจอ ตำแหน่งที่ค้นหา และทิศทาง
ฦฦาฤฤา
การรับการพยากรณ์

เริ่มต้นด้วยการรับการเปิดไพ่ และการรับการปิดไพ่


ให้เลือก ถึงไพ่หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ ในไพ่มากหมวดหมู่ใหญ่ เช่น นี้

ไพ่ทรัพย์สมบัติ ไพ่คู่ชีวิต ไพ่โรคภัยไข้เจ็บ ไพ่การเดินทาง ไพ่การเรียน ไพ่สิ่งของสูญหาย เป็นต้น
ฦฦาฤฤา
ไพ่เปิดสำหรับเปิดไพ่ และ ไพ่ปิดสำหรับปิดไพ่ไพ่เปิ ...
ฦฦาฤฤา โพสต์เมื่อ 31-10-2012 12:49


ต้องทำอย่างไรบ้างคะ มีค่าครูเท่าไหร่คะค่าครู เพื่อ การบูชาครู


สักการะบูชา ปติมากรรม เทวรูป ท่านพ่อแก่

ที่ใดแห่งใด นั้นแล้วตามแต่สะดวก

หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของตน มีบูชาซึ่ง เทวรูปท่านพ่อแก่

ด้วยเครื่องสักการะบูชา เช่น อันได้แก่ ดอกไม้พวงมาลัย ธูป เทียน เป็นต้นนั้นตามแต่สมควรและสะดวกก่อนรับการพยากรณ์ ควรคู่และคู่ควรที่จะบูชาครู ท่านประสิทธิ ประสิทธประสาท วิชชา

หากมิบูชาครู ศิษย์ลืมครู ครูพักลักจำ

กรรมใดใครสร้างก่อแล้วไซร้ กรรมนั้นย่อมก่อสร้างคืนสนองเฉียดเช่นเดียวกันนั้นแล
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
ฦฦาฤฤา
กาละวิธีการพยากรณฺ์ของผู้พยากรณ์

ผู้พยากรณ์จะแต่งเครื่องนุ่งห่มกายด้วยเสื้อสีขาว หลังจากการชำระร่างกายให้สะอาดแล้วนั้น


ปูผ้ารองรับไพ่ด้วยผ้าสีดำ เพื่อลดบั่นถอนในกรรมที่จะต้องเป็นผู้มีส่วนรับในการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่มีบุพกรรมเป็นผลต่อเนื่องให้ต้องได้รับ


จะกล่าวสวดมนต์ บูชาครู ตั้งสมาธิ เพื่อเกิด สติ มา ปัญญาเกิด เปิดตำรา พบหนทาง ชี้ทางแก้ แนะนำแด่ ผู้มาดู รวมความรู้ บอกกล่าวเอย


บอกกล่าว ขออนุญาติแด่ เจ้ากรรมนายเวร ทั้ง สามภพ สามภูมิ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าบุญนายคุณ ท่านเทวดารักษาสังขาร และ ท่านสิ่งศักสิทธิ์ ประจำกาย เปิดทิศ เปิดทาง เปิดแสงสว่าง เป็นต้นนั้น


บอกกล่าวแด่ ท่านปู่ท้าวจตุโลกกาลทั้งสี่ อีกทั้งท่านพยายามราช ในการเปิดกรรมบอกกล่าวในสิ่งที่ไม่เกินกรรม ไม่ขัดต่อกรรมที่จะต้องได้รับ ไม่ขัดต่อเจ้ากรรมนายเวร การตั้งอยู่ในความเสมอภาค  


เปิดเพลงบรรเลง สาธุการ ดระจอมศรี ดระหญ้าปากดอก พระคาถาพลังจักรวาลพระชินบัญชร สูตรปริตร อัญเชิญ พระพุทธานุภาพ พระธรรมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และชุมนุมเทวดา พระเทวานุภาพแห่งทวยเทพยาดา จักมา ประชุมห้อมล้อม คุ้มครองกายและจิตผู้พยากรณ์  เพื่อป้องกัน จิตคุกคาม หรือ จิตแทรก แฝงมา และอันตรายใดๆ อันได้เกิดจาก มารผจญก็ดี นั้น


จิตของผู้พยากรณ์จะต้องพร้อมรับ และเตรียมตัว และเตรียมจิตใจ ทั้งการป้องกัน และการแก้ไข และการตีของกลับ หากจำเป็น หากเกิดการปะทะกันเกิดขึ้น

ซึ่งหากสังขารและจิตไม่ไหว เกิดการเสี่ยงที่จะสติฟั่นเฟือง หรือ จิตหลุด ล่องลอย จิตแยกกับกาย เสียชีวิต พร้อมรับและวาง เสียสละเพื่อช่วยเหลือในครั้งนี้แล


ฦฦาฤฤา

(แก้ไขครั้งล่าสุด ๒๐.๐๕ ๑/๑๑/๒๕๕๕)
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
ฦฦาฤฤา
"ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย"

คำพูดนั้นสำคัญยิ่ง ยิ่งคำสัตย์ยิ่งสำคัญ เอ่ยอันใด ขอให้จริง มิปรุ่งแต่ง สิทธิ์วาจา บังเกิดได้ เริ่มจากตน กล่าวคำจริง มิมีลวง
ฦฦาฤฤา
แสวงหาซึ่งหนทางแห่งชีวิต พบปะมิตร มากหน้า มากครั้งคราว มิได้หยุด หาได้หย่อน ปัญญานี้หน๋อ ซึ่งตนนี้มี อยู่นี้ใกล้ไกลมิมองเห็น หาได้ทางนี้พบ เกิดแก่ตน ให้ฝึกคิด พินิจดู ด้วยตนเอง จะพบเจอหนทางมิช้าเลย
ฦฦาฤฤา
ห้วงระยะเวลาแห่งความสุขในความรัก ประดุจหลับ แล้วตื้นขึ้นฉะนั้น

ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
ฦฦาฤฤา


"ความดีใช่สำคัญที่ทำใครเห็น ใครเห็นสำคัญย่อมทำความดี

อย่าได้เอ่ย หาได้มีใครได้เห็น ตนนั้นทำ ตนนั้นรู้ ใครนั้นเห็น นั่นคือตน"
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
ฦฦาฤฤา
ต้องทำยังไงค่ะ
ปริศนาภาพลึกซึ้งมาก  ชัดเจนยิ่งกว่าคำทำนายใด  สาธุค่ะ
ขออนุโมทนาสาธุการด้วยค่ะ
ปล่อยวางวันละนิด
ตอบกลับ 10# ฦฦาฤฤา


    สาธุ
กลับไปยังรายบอร์ด