กลับไปยังรายบอร์ด

ขอปิดกระทู้

ขอปิดกระทู้
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน

ขอปิดกระทู้

ขอปิดกระทู้

ขอปิดกระทู้

ขอปิดกระทู้
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน

ขอปิดกระทู้

ขอปิดกระทู้
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน


ภาพหลังไปทำบุญที่ศูนย์ปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี ในช่วงเข้าพรรษาปี2555ที่ผ่านมา
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
อนโมทนาบุญ สำหรับบทความนี้ค่ะ เคยฟังพี่เล่าที่วัดผ่องพลอยแล้วประทับใจ จะติดตามตอนต่อไปค่ะ
สาธู
คิดดี ทำดี จิตใจดี
อ. โมทนา สาธุ
กับความทรงจำดีๆ ที่เผยแพร่ให้รับรู้ถึงประสบการณ์ตรง
อ. ขออำนวยพรชัยให้ เจริญด้วยพุทธะบารมี
และอายุ วรรณะ สุขะ พละ อย่างเต็มกำลังเทอญฯ

I See You
อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ สาธุ สาธุ

ก่อนนั่งภาวนาในคืนนั้นพระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองที่อยู่ในกุฎิ...ท่านมาสอนการนั่ง...สมาธิเพื่อภาวนากรรมฐาน...ให้ถูกวิธี...โดยในการนั่งภาวนาปกติ...เราเป็นบุคคลทั่วไปก็ นั่งสมาธิ...โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน...ก็ดี ปกติในจุดที่นั่งสมาธิแนะนำดังนี้ จะต้องให้สมดุล-สนิท-สบายและวางมือ...นั่งลำตัวให้ตรง...สบายๆๆไม่เครียด...เราทราบไม่คิดอะไรมาก.วันรุ่นขึ้น...เราลองของเลย .บทสมาทานพระกรรมฐาน ของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ...โดยเราถือสวดปฎิบัติมานานแล้ว..ก็เลยติดสมาทานก่อนทุกครั้ง.
"อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัจชามิ"
ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขอมอบกาย ถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข้าพพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาบารมี
พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย สืบๆกันมา มีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
(และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง) เป็นที่สุด
ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง ๔๐ ทัศ
พระปีติทั้ง ๕ และวิปัสสนาญาณทั้ง ๙
ขอพระกรรมฐานทั้ง ๔๐ ทัศ พระปีติทั้ง ๕
และวิปัสสนาญาณทั้ง ๙ จงมาบังเกิดปรากฏ
ในกายทวาร ในวจีทวาร ในมโนทวาร
ของข้าพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิต
สามารถกำหนดจิต รู้ภาวะการณ์ต่างๆ
ทั้งเหตุ ผล อดีต อนาคต และปัจจุบัน ได้ทุกขณะจิต
ที่ปรารถนาจะรู้ เมื่อรู้แล้ว ขอให้เห็นภาพนั้น ได้ชัดเจนแจ่มใส
และพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการ
เหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้น
ได้โดยมิต้องกำหนดจิต แม้แต่ประการใด ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด.


( บทนี้ก่อนนั่งกรรมฐาน...ท่องทุกครั้ง )
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน

เราก็เริ่มภาวนายุบหน่อ พองหน่อ “ๆๆๆๆ... วันนั้น...ใจจะขาด..เพราะขา-เข่าปวดกระดูกจะแตกให้ได้...ปวดสุดๆๆๆ...ตัดสินใจ ขอตายในนั่งกรรมฐานต่อองค์สมเด็จพระสมัมาสมพุทธเจ้า.น้ำตาไหลมาและเราก็พบหายปวดขาที่นั่ง...และอาการปวดมากใจจะขาด...หายไปไหน...ตัวเบา...จิตก็ภาวนาต่อไปจน...ภาพนิมิตมาปรากฏให้เห็นดังนี้
ภาพแรก เห็นตัวเราในขณะเป็นประชาชนปกติในชุดขาวที่ปฎิบัติธรรม

มาที่ด้านหน้าที่ละภาพๆ
ภาพสอง เห็นตัวเราในขณะเป็นพระปฎิบัติธรรมชุดพระ

มานั้งภายนอกสมาธิภาวนาอยู่
ภาพสาม เห็นพระสงฆ์ องค์มานั่งภายนอกสมาธิภาวนาอยู่

ทราบในจิตเป็นหลวงปู่ทวด และมีภาพเราในขณะเป็นพระนั้งอยู่ข้างท่าน.เหมือนท่านสอนนั่งสมาธิให้เราอยู่.
ภาพสี่ เห็นพระสงฆ์ อีกองค์มานั่งย่องๆภายนอกอยู่
ทราบในจิตเป็นหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ทราบเพราะเห็นท่านนั้งสูบบุหรี่.
ภาพห้า เห็นพระที่ยืนสูงมาก...อยู่ข้างที่นั่งภาวนาด้านขวาอีกองค์

มองไม่เห็นองค์ท่าน..เห็นเฉพาะหน้าแข้งท่านนั้น...ทราบจากอาจารย์. พงษ์ บัวสวรรค์ แห่งศินารา..ในการปฎิบัติวิชาสามท่านบอกว่า...สมเด็จองค์ปฐม.
ภาพหก เห็นภาพนายหลวง (รัชกาลที่ 9 ) ท่านนอนที่โรงพยาบาลอยู่
ปกติผลของการนั่งสมาธิภาวนาเรา...ภาพนิมิตเช่นนี้...ในขณะนั้งปกติจะไม่เคยปรากฏเลยถือเป็นครั้งแรกในชีวิตการปฎิบัติธรรมนั้นต้องเห็นได้ด้วยตนเองจริงๆ."สัณฐิติโก" ในพระธรรมมีจริงในชาตินี้.
..."ผลของการฝึกภาวนา...เจออะไรอีก...แปลกๆๆ"ที่อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี "อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
ติดตามตอนต่อไป.
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
ขอบพระคุณ และขอโมทนาบุญที่เมตตาเล่าประสบการณ์ทางธรรมให้ฟังค่ะ

รอติดตามตอนต่อไปค่ะ
ตอบกลับ 8# ภราดรภาพ

กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์...ในการให้กำลังใจผมในการปฎิบัติธรรมยิ่งๆขึ้นไปในครั้งนี้ครับ
ขอบคุณที่นำมาเล่าให้ฟังค่ะ รออ่านต่อน่ะค่ะ

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2554
ได้เดินทางไปถึงปฎิบัติธรรม ศูนย์ปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี
- ตรงกับในช่วงวันที่ 20 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม เป็นช่วงที่มีดาวเคราะห์เรียงตัวเพียงแนวเดียว คือในวันที่ 21 เมษายน ซึ่งเป็นการเรียงตัวระหว่าง ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ และ ทางช้างเผือก ในแนว 135 องศา ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดียวที่ดวงอาทิตย์จะมีปฏิกริยามากที่สุดในช่วงนี้ แต่ความรุนแรงอาจจะไม่มากนัก ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้น่าจะอยู่ในระดับปานกลางระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน โดยวันที่ 25 เมษายน เวลาประมาณ 0 UTC เป็นวันที่ โลก ดวงอาทิตย์ และ ดวงจันทร์ เรียงตัวในแนว 90 องศา ซึ่งอยู่ในช่วงที่พายุสุริยะจากวันที่ 21 เมษายน จะมาที่โลกพอดี
-กลางคืนเวลาประมาณ 5 ทุ่ม เดินเท้าขึ้นเขาไปกราบ พระพุทธมหาสิขรศักยมุนี(หลวงพ่อเขาใหญ่)
โดยพระพี่เลี้ยง( พระมนัส ) ที่ท่านนำมาส่ง  บอกให้ไปกราบท่าน และนั่งสมาธิกันรวมพระจำนวน 5 รูป  ต่อหน้าหลวงพ่อเขาใหญ่
-องค์แรกท่านนั่ง ( พระมนัส ) และองค์ที่สอง พระบวชองค์ที่ 2 นั้งต่อหลังมา 1 แถว
-องค์ที่บวชที่ 3-4 นั่ง แถวที่สอง ระหว่างกลาง
-องค์ที่ 1 (ผมเอง ) นั่งปิดหลัง
สภาพในขณะนั้นประมาณเวลา 5 ทุ่ม เงียบสุดๆๆ ที่บริเวณหน้าลานปูนซิเมนท์  ที่ยังมีลักษณะที่ก่อสร้างไม่เสร์จ   ในเดือนแรม  มืดมากขอบอก...มองอะไรเลย...แค่ห่างไม่เกิน 1-2 เมตร ก็มองไม่เห็นแล้ว ไม่เห็นทาง  มีเพียงไฟฉาย 1 ดวงเล็กมาก  กับอากาศเย็นๆกับสลับกับ ทุกองค์นั้งหันหน้าไปยัง
พระพุทธมหาสิขรศักยมุนี(หลวงพ่อเขาใหญ่)

-ใจเติมที่มาเกินร้อย...พระใหม่ต่างองค์ก็มุ่งมั่น...สร้างบารมีนี้เป็นครั้งแรก ในการนั้นสมาธิภาวนา  ต่อหน้าองค์ท่านพระพุทธมหาสิขรศักยมุนี(หลวงพ่อเขาใหญ่) ...
-ผมนั้งไปได้ประมาณ 30-40 นาที่ รู้ว่ามีเสียงดัง...นกร้อง..1.2.3..และไม่นานก็มีเสียงคล้ายใครเดินเหยีบใบไม้แห้ง...โดยรอบก่อน...หายไป...และก็มีเสียงดังกล่าวเข้ามาหาอีก ที่ละนิด...ที่ละนิด... ใจตอนนั้นก็เริ่มเต้นๆๆแรงขึ้นมากขึ้น...ยอมรับกลัวมาก. แถมเรานั่งปิดหลังสุดด้วย....คิดในใจเราเป็นพระอยู่อย่ากลัว....เราไม่ได้ทำอะไรเขา.

-เสียงดังนั้น...เดินเข้ามาหาไม่ทราบ...จะมาทำอะไรเราหรือเปล่า...เราผวาหลังอยู่ตลอดเวลาและ เมือใดเท่าไรใครเดินเล่นหรือเปล่า...เวลานี้ ใกล้ เที่ยงคืนได้... จะถึงตัวเรา...เราจะลืมตาดูหรือเปล่า...ใจก็กลัว...จิตก็ภาวนาไปไม่หยุด.ใจทราบโดยทันที่...อัตโนมัติว่า "น่าจะเป็นยักษ์ ตัวขนาดใหญ่ ที่ดูแลพื้นที่เขาใหญ่แห่งนี้ โดยเดินมาหยุด น่าจะประมาณ 2 เมตร แสดงอาการเหมือนโกรธจัด...โดยใช้มือเท้ากับเอวทั้งสองข้าง...พูดว่าหรือถาม...(ใจคิดอยู่)...ว่ามาทำไม...ในพื้นที่นี้...
-เราบอกไป...ในจิตว่าเรามาขอมานั่งภาวนา ต่อหน้าองค์หลวงพ่อเขาใหญ่...เพื่อสร้างบุญกุศล อย่าทำร้ายเราเลย...ใจคิดหากจะมาทำร้ายก็จะให้ทำ ในขณะที่นั้งสมาธิโดย...ก็ขออย่ารบกวนการปฎิบัติธรรมของเราเลย...โดยขอให้ไปห่างประมาณ 1-2 กิโลอย่าเข้ามาบริเวณดังกล่าวนี้เลย.เหมือนเขาจะรู้...กับการขอร้อง...หายไปพักใหญ่...ก็มาอีกเหมือนเดิม...เสียงเดินเข้ามาหา...แต่อาการกลัวและผวาก็ค่อยลดลง จนลืมว่าหลังเรามีอะไรอยู่จะกลัว...เพราะกำหนดอยู่ที่ลมภาวนาอย่าเดียว.ในช่วงนั่งภาวนานั้นมีสิ่งที่แปลกไม่เคยเห็น 2 อย่าง  กับพระใหม่ผู้ปฎิบัติเช่นกัน...และติดตามตอนต่อไปครับ
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
พระองค์แรก - ได้คลุมผ้าปิดหมดหลังจากปฎิบัติสมาธิภาวนาได้ไปประมาณ 30 นาที่ ( ทราบภายหลังท่านบอกพบเห็น เด็กมายืนมองแอบ 1 คน ตกใจจึงคลุมผ้า ท่านกลัวไม่ไปปฎิบัติและกิจของสงฆ์กว่า 3 วัน จับไข้ต้องทานข้าวต้มและพระผู้ใหญ่มาดูและให้ดึงสติกับมาในตน..และสวดมนต์ก็ดีขึ้น )

พระองค์ที่สอง -ได้นั้งภาวนา "เกศา - โลมา -นะขา - ทันตา - ตะโจ"  โดยนั่งห่างจากผมไปด้านขวามือประมาณ 1-2 เมตร ทุกคนออกจากภาวนา ...จะกับกุฏิ...กันแต่มีองค์นี้ นั่งจนเหมือนเป็นหิน แต่ออกจากสมาธิไม่ได้...พระพี่เลี้ยงก็ดึงสติออกมาให้...และภาวนา"ออกหน่อ...ออกหน่อ..กว่า5-10 นาที่จึงหลุดจากองค์สมาธิดังกล่าว.

(ส่วนตอนหน้าจะเล่าถึงประสบการณ์ คืนแรกที่พบเสียงแปลก...ที่มาขอส่วนบุญผมตอนตี3 )
อนุโมทนาสาธุ....ขอบคุณ สำหรับ เรื่องเล่าที่มีประโยชน์มากมายเหลือเกินค่ะ...มารออ่านต่อนะคะ
จะรอฟังค่าา  สนุกตื่นเต้น
อนุโมทนาสาธุค่ะ
เกิดมาใช้กรรม และสะสมบารมี..
ขออนุโมทนาบุญกับธรรมทานของพี่ด้วยครับ รอติดตามตอนต่อไปอยู่ครับ
ลูกขอกราบนมัสการ หลวงพ่อสมปรารถนา
และอนุโมทนาสาธุ กับพี่ด้วยค่ะ
สาธุ ขอโมทนาในความตั้งใจของท่านครับ
คืนแรกของการปฎิบัติเสร์จ...ประมาณร่วมตี 1 กว่าจะจำวัดได้...
เวลาประมาณตี 3 - ทางศูนย์ปฎิบัติธรรมโมลี  ตีระฆังเรียกพระทุกรูป เตรียมไปสวดมนต์ แต่ผมนอนปลุกนาฬิกาไว้
เวลาประมาณตี2.30 ของคืนแรก ผมตื่นจากจำวัด และมานั้งบันทึกความจำ ที่มาปฎิบัติที่วัดทำอะไรบ้าง นั้งจำปากกาจะเขียน "ได้มีเสียงหวีดร้อง ดังก้องมาและไม่เคยได้ยินในที่ต่างๆ อายุผ่านมากว่า 46 ปีแล้วก็ไม่เคยได้ยิน...ได้ยินครั้งแรกก็ตกใจ เพราะดังไม่หยุดกว่า 10-20 นาที่ ไม่ใช้จิ้งหรีด แมลงหรือนกร้อง ในช่วงตี2กว่าหลอกครับ...ผมคิดในใจ...มีใครคงมาของส่วนบุญเราแน่.
- ใจก็คิดอยากร้องก็ร้องไปเหนื่อยก็หยุดเอง..จิตก็ไปอยู่ที่ปลายปากกา...บันทึกข้อความในสมุด"มีเสียงประหลาดมาขอส่วนบุญ" ผมจำวัดติดอยู่ที่หน้าต่างชั้น 2 ขอกุฏินั้นโดยแยกตัวออกมาองค์เดียวโดดเลย...มุมสงบ...เล่นเอาผมตกใจหมด..เช้ามืดในวันนั้น...เสียงนั้นหยุดไป.
- วันนั้น...ผมคิดอยู่ในใจ...ทำวัตรเช้าแล้ว  หลังฉันอาหารเช้า  จะต้องกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มาขอเรา...ในขณะนั้น...วันนั้นเช้า...ผมได้เตรียมขันน้ำขนาดกลางพร้อมน้ำ และบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แบบชุดใหญ่ให้ได้รับแบบเต็มๆ."ตั้งแต่ที่กรวดน้ำไป วันแรก ไม่เสียงดังแปลกๆมารบกวนการพักและปฎิบัติที่นั้นอีกเลย "  ผมสอบถามมีพระใดได้ยินเสียงดังกล่าวหรือเปล่าเมื่อคืน...พระจำนวนกว่า 5 รูปไม่ได้ยิน มีแต่พระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครอง องค์เดียวที่ตอบว่าได้ยินและท่านก็ไม่พูดต่อ.  สิ่งที่ยังไม่เห็นยังมีอีกมาก.ในโลกของเราใบนี้...ครั้งหน้าจะเล่าการนั้งปฎิบัติธรรม...แล้วในช่วงที่อยู่เขาใหญ่ เกิดอะไรบ้าง กายและใจในการปฎิบัติบ้าง.
     
อนุโมทนาสาธุค่ะ
กลับไปยังรายบอร์ด