กลับไปยังรายบอร์ด

เหนือ อีสาน กลาง ใต้ คนไทยหรือเปล่า....??

ภาษาในประเทศไทย

มีผู้พูดหลายภาษาด้วยกัน โดยมีภาษาหลักคือภาษาไทยมาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีภาษาถิ่นย่อย และภาษาอื่น ๆ อีกหลายตระกูลภาษา

สำหรับภาษาตระกูลไทนั้น ยังมีภาษาถิ่นย่อยหลัก ได้แก่ ภาษาไทยภาคกลาง

ภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทยโคราช ไทยอีสาน และภาษาไทยภาคเหนือ หรือภาษาไทยล้านนา (คำเมือง) ขณะเดียวกันก็มีภาษาจีน อีกหลายถิ่นย่อย เช่น จีนแต้จิ๋ว จีนกลาง จีนแคะ ภาษาจีนกวางตุ้ง


ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ  ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย  ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ   ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน  และอาจจะแตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอื่นทั้งทางด้านเสียง คำและ การใช้คำ  ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยคำ


และสำเนียง  ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์  ลักษณะความเป็นอยู่  และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย  บางทีเรียกว่า ภาษาท้องถิ่น   และหากพื้นที่ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย  และมีภาถิ่นย่อย ๆ ลงไปอีก   เช่นภาษาถิ่นใต้  ก็มีภาษาสงฃลา  ภาษานคร  ภาษาตากใบ  ภาษาสุราษฎร์  เป็นต้น   ภาษาถิ่นทุกภาษาเป็นภาษาที่สำคัญในสังคมไทย เป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทุกแขนงของท้องถิ่น เราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไว้ใช้ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติต่อไป  ซึ่งภาษาถิ่นจะเป็นภาษาพูด  หรือภาษาท่าทางมากกว่าภาษาเขียนภาษาถิ่นของไทยจะแบ่งตาม ภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นที่ผู้พูดภาษา นั้นอาศัยอยู่ในภาค ต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 4  ถิ่นใหญ่ ๆ  คือ ภาษาถิ่นกลาง  ภาษาถิ่นเหนือ  ภาษาถิ่นอีสาน และ ภาษาถิ่นใต้

เชิญมาร่วมแบ่งปันเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคกันดีกว่านะค่ะภาษาถิ่นกลาง

ภาษากลางที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี  นครปฐม  อ่างทอง   และพระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น  ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดเหล่านี้  มีสำเนียงพูดที่แตกต่างกันออกไป  จะมีลักษณะเพี้ยนเสียงไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐาน

ภาษาถิ่นเหนือ

หรือภาษาถิ่นพายัพ (คำเมือง)  ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม  มักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง น่าน ลำพูน ตาก แพร่  เป็นต้น

ภาษาถิ่นอีสาน

ภาษาอีสาน   ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษาถิ่นย่อยหลายภาษา  ได้แก่  ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานใช้พูดจากัน  ซึ่งใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน  หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร หนองคาย นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด  เลย  ชัยภูมิ  มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็นต้น

ภาษาถิ่นใต้

ภาษาใต้  ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ของประเทศไทย ลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม  14  จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช  เป็นต้น และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาษาถิ่นใต้   ยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เป็นภาษาถิ่นใต้ ภาคตะวันออก  เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง สงขลา  ปัตตานี  ตรัง  สตูล   ภาษาถิ่นใต้ตะวันตก  เช่น  ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่  พังงา  ระนอง  สุราษฎร์ธานีและชุมพร  และภาษาถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห  เช่น  ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาส และ  ปัตตานี   ในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้ เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น  ภาษาถิ่นระนอง ภาษาถิ่นภูเก็ต ภาษาถิ่นพัทลุง ภาษาถิ่นสงขลา เป็นต้น ภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียง และคำที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไป

ภาษาถิ่นตะวันออก เป็นภาษาย่อย ที่ใช้พูดจากัน ในท้องถิ่นตะวันออกมี ระยอง จันทบุรี ตราด เป็นต้น

คำสวัสดี/ทักทาย
ภาคเหนือ สวัสดีเจ้า
ภาคกลาง สวัสดี
ภาคอีสาน ไปไส
ภาคใต้ พรือ
ภาษาอังกฤษ How are you ?

การขยับตัว
ภาคเหนือ ขด - การขยับตัวไปด้านใดด้านหนึ่ง
ภาคกลาง เหยิบ - การขยับตัวออกไปด้านใดด้านหนึ่ง (สุโขทัย)
ภาคอีสาน ตู้ด - การขยับออกไปด้านหลังโดยไม่ยกก้น
ภาคใต้ ถด - การยกก้นขยับตัวไปด้านหน้า
  แถด - การยกก้นขยับตัวไปด้านหลัง

ยอดเยี่ยม, ดีมาก
ภาคเหนือ ดีประล่ำประเหลือ
ภาคกลาง ว้าย ดีจริงๆ ไอ้น้อง พ่อคุณเอ๋ย ดีแท้ๆ (สุโขทัย)
ภาคอีสาน ปัดโธ่ ! ช่างแม่นเหลือใจกูแท้หนอ บ่เคยเห็นเลยพี่น้องเอ๊ย ช่างแม่นอ่อนช้อยหลายเด๊
ภาคใต้ แม่เอ๊ย แม่และ ฉาดได้แรงอกกูเกินนิ
ภาษาอังกฤษ That is great.

อร่อย, อร่อยมาก
ภาคเหนือ ลำแต้ แต้
ภาคกลาง แม่เจ้าโว้ย อร่อยแท้ๆ เนอะ
ภาคอีสาน แซ่บอีหลี
ภาคใต้ ฉาดเข้าลึกถึงหัวใจ ไข่เฮ้ย มึงลองแล
ภาษาอังกฤษ Delicious

ฟักทอง
ภาคเหนือ บะน้ำแก้ว, ฟักแก้ว
ภาคกลาง ฟักทอง
ภาคอีสาน บักอึ๊
ภาคใต้ น้ำเต้า
ภาษาอังกฤษ Pumpkin

ของเหลวที่ทะลักเล็ดลอดออกมา
ภาคเหนือ แฟบ
ภาคกลาง ปลิ้น
ภาคอีสาน ซอด
ภาคใต้ แพร็ด
ภาษาอังกฤษ Squirt

มะละกอ
ภาคเหนือ บะกล้วยแต้ด
ภาคกลาง มะละกอ
ภาคอีสาน บักหุ่ง
ภาคใต้ ลอกอ
ภาษาอังกฤษ Papaya

เมล็ดมะละกอ
ภาคเหนือ แก่นบะกล้วยแต้ด
ภาคกลาง เมล็ดมะละกอ
ภาคอีสาน ในบักหุ่ง
ภาคใต้ เล็ดลอกอ

สับปะรด
ภาคเหนือ บะขะนัด
ภาคกลาง สับปะรด
ภาคอีสาน บักนัด
ภาคใต้ ยานัด, มะลิ (ภาษาท้องถิ่น สงขลา)
ภาษาอังกฤษ Pineapple

ฝรั่ง
ภาคเหนือ บะแกว (ภาษาท้องถิ่น แพร่), บะหมั่น (ภาษาท้องถิ่น ลำปาง),บะกล้วยก๋า (ภาษาท้องถิ่น เชียงใหม่)
ภาคกลาง ฝรั่ง
ภาคอีสาน บักสีดา
ภาคใต้ ชมพู่
ภาษาอังกฤษ Guava

น้อยหน่า
ภาคเหนือ บะแน, บะนอแน
ภาคกลาง น้อยหน่า
ภาคอีสาน บักเขียบ
ภาคใต้ น้อยหน่า
ภาษาอังกฤษ Custard apple, Sugar apple

เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาคเหนือ เม็ดบะม่วงหิมพานต์
ภาคกลาง เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ภาคอีสาน เม็ดบักม่วง
ภาคใต้ ยาร่วง, เล็ดล่อ, หัวครก (ภาษาท้องถิ่น นครศรีธรรมราช)
กาหยู (ภาษาท้องถิ่น ระนอง), กาหยี (ภาษาท้องถิ่น ภูเก็ต)
ภาษาอังกฤษ Cashew

รองเท้า
ภาคเหนือ เกิบ, แคปฟองนวล (รองเท้าฟองน้ำ ภาษาท้องถิ่น น่าน)
ภาคกลาง อีัแตะ
ภาคอีสาน เกิบ
ภาคใต้ เกือก
ภาษาอังกฤษ Sandals


ที่มา.http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=7562.0

ตัวอย่างคำในภาษาถิ่นเหนือ

คำความหมายคำความหมาย
กิ๋นกินกาดตลาด
กาดมั่วตลาดเช้ากาดแลงตลาดเย็น
กะเลิบกระเป๋าเกือกรองเท้า
เกี้ยดเครียดขนาดมาก
ขี้จุ๊โกหกขี้ลักขี้ขโมย
เขบังคับขัวสะพาน
คุ้มวังเคียดโกรธ
ง่าวโง่จั๊ดนักมาก
จ้อง, กางจ้องร่ม, กางร่มเชียงเมือง
ตุงธงตุ๊เจ้าพระ
เต้าเท่าเตี่ยว, ผ้าเตี่ยวกางเกง
บะเขือส้มมะเขือเทศบะกล้วยแต้ดมะละกอ
ป้อพ่อปิ๊กกลับ
ไผใครผ้าหัวผ้าขาวม้า
ม่วนสนุกเมื่อยเป็นไข้, ไม่สบาย
เยียะทำละอ่อนเด็ก
ลำอร่อยสึ่งตึงซื่อบื้อ
หันเห็นหื้อให้
อุ๊ยคนแก่แอ่วเที่ยว
ฮักรักฮู้รู้

ตัวอย่างคำในภาษาถิ่นอีสาน
คำความหมายคำความหมาย
กะปอมกิ้งก่ากะต้าตะกร้า
เกิบรองเท้าข่อยฉัน, ผม
ข้องติด, คาคึดฮอดคิดถึง
จังซั่นอย่างนั้นจังซี่อย่างนี้
จังได๋อย่างไรจั๊กรู้
จ้อยผอมจือ, จือจำจำ, จดจำ
แซบอีหลีอร่อยจริง ๆเซาหยุด
ซวด ๆปรบมือโดนนาน
ด๊ะดาดมากมายตั๊วะโกหก
แถนเทวดาเทื่อที, หน, ครั้ง
ท่งทุ่งทางเทิงข้างบน
เบิ่งดูบักเสี่ยวเพื่อนเกลอ
บักหุ่งมะละกอบักสีดาฝรั่ง
ผู้ใด๋ใครฟ้าฮ่วนฟ้าร้อง
ม่วน, ม่วนหลายสนุก, สนุกมากแม่นใช่
ย่างเดินยามแลงเวลาค่ำ
แลนหนีวิ่งหนีเว้าซื่อ ๆพูดตรงไปตรงมา
หนหวยหงุดหงิดอ้ายพี่
เฮ็ด, เฮ็ดเวียดทำ, ทำงานฮอด, เถิง, คิดฮอดถึง, คิดถึง

ตัวอย่างคำในภาษาถิ่นใต้
คำความหมายคำความหมาย
กุบกั่บรีบร้อนกางหลางเกะกะ
แกล้งตั้งใจทำโกปี้กาแฟ
ข้องใจคิดถึง, เป็นห่วงขี้หมิ้นขมิ้น
ขี้ชิดขี้เหนียวแขบรีบ
ขี้หก, ขี้เท็จโกหกแขว็กแคะ
เคร่าคอย, รอคอยเคยกะปิ
ไคร้ตะไคร้ครกเบือครก
คงข้าวโพดงูบองหลางูจงอาง
ฉ่าหิ้วตะกร้าชันชีสัญญา
เชียกเชือกตอเบาผักกระถิน
แตงจีนแตงโมโตนน้ำตก
ตาล่อ, หาจก, ตาอยากโลภมาก,อยากได้ต่อเช้าพรุ่งนี้
แต่วาเมื่อวานน้ำเต้าฟักทอง
น้ำชุบน้ำพริกเนียนละเอียด, ไม่หยาบ
เนือยหิว, อ่อนแรงดีปลี,ลูกเผ็ดพริก
เปรวป่าช้าผักแหวนใบบัวบก
พุงปลาไตปลาพาโหมกะพังโหม
ยิกไล่ลอกอมะละกอ
ลกลักเร่งรีบ,ลนลานลาต้าอาการบ้าจี้
แลกเดียวเมื่อตะกี้ลูกปาดลูกเขียด
สากเบือสากส้มนาวมะนาว
หวันมุ้งมิ้งโพล้เพล้หยบซ่อน,แอบ
หล่าวอีกแล้วหลบบ้านกลับบ้าน
หัวหัวเราะหวังเหวิดกังวล,เป็นห่วง
หย่านัดสับปะรดหย้ามู้, ยาหมู่,ชมโพ่ฝรั่ง
หรอยอร่อยอยากหิว


ตัวอย่างคำในภาษาถิ่นตะวันออก

คำความหมายคำความหมาย
กะแต่งผักที่มีลักษณะคล้ายบุกแต่เล็กกว่าเกียนเกวียน
คุน,แมะยายตะโงนตะโกน
พอแรงมากโพงกระป๋องตักน้ำ
นักนั่กมากมาย,เยอะแยะธุไหว้
สงาดเยอะ, มากมายสนุกซ้ะสนุกมาก
สะหม่าประหม่าสารพีทัพพี
สีละมันลิ้นจี่ป่าหวดกิน
หาบแบกลุ้ย, หลัวเข่ง
อีโป้ผ้าขาวม้าอีแหวกแมงกะชอน
เอ๊าะสาวรุ่นฮิคำสร้อย
อ๊อกอ้อตุ๊กแกเอี๊ยวอ่อน

ภาษาเฉพาะวงการ

ภาษาเฉพาะวงการ  เป็นภาษาย่อยที่เกิดจากการใช้ภาษาสื่อสารตามกลุ่มสังคม ตามหน้าที่การงาน หรืออาชีพของผู้ใช้ภาษา การติดต่อสื่อสารของบุคคลที่อยู่ในวงการเดียวกัน หรืออาชีพเดียวกัน มักจะใช้ถ้อยคำภาษาที่มีลักษณะเฉพาะวงการหรือเฉพาะกลุ่มของตนเอง เช่น ภาษาวัยรุ่น  ภาษากีฬา ภาษาการเมือง ภาษากฎหมาย ภาษาธุรกิจ ภาษาโฆษณา เป็นต้น ซึ่งแต่ละบุคคลจะเลือกใช้ถ้อยคำ  ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และบทบาทหน้าที่ของตนซึ่งถ้อยคำเฉพาะวงการจะใช้สื่อสาร ทำความเข้าใจกันได้ดีในวงการเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน


ตัวอย่างถ้อยคำในภาษาเฉพาะวงการ
ภาษาเฉพาะวงการตัวอย่างคำ

1.  ภาษาวัยรุ่น
(คล้ายกับคำสแลงย่อมใช้กันชั่วระยะหนึ่ง แล้วก็หายไปและจะมีคำใหม่มาแทนอยู่เรื่อย ๆ )
กิ๊ก บ้าน งี๊ด แป๊ก เมี้ยน รั่ว สาด ห่าน เหียก ชี  ซิล  เซลฟ์  วีน  แอ็บ  แอ๊บแบ๊ว  เฟิร์ม   แคน   นอย   เกรียน สก๊อย  เด็กแว้นเป็นต้น

2.  ภาษากีฬาฟุตบอล
กองหน้า กองกลาง กองหลัง ปีกซ้าย ปีกขวา ฮาล์ฟซ้าย ฮาล์ฟขวา เซนเตอร์ฮาล์ฟ แบ็กซ้าย แบ็กขวา ผู้รักษาประตู มิดฟิลด์ สวีปเปอร์ เกมรุก เกมรับ ยิงทางเสาใกล้ ยิ่งทางเสาไกล ยิงมุมแคบ ยิงมุมกว้าง เข้าชาร์จ เข้าสกัด สไลด์ลูก เลี้ยงลูก ผ่านลูก ผ่านลูกสั้น ผ่านลูกยาว ชิพลูก เตะลูกกินเปล่า เตะวอลเลย์ ดีดลูกส้น ยิงลูกไซด์โค้ง เป็นต้น

3.  ภาษากฎหมาย

ข้อหา ของกลาง คดี คดีดำ คดีแดง คดีถึงที่สุด คดีแพ่ง คดีอาญา คดีมโนสาเร่ คดีอุกฉกรรจ์ ความผิดอาญาแผ่นดิน ความรับผิดชอบ ในการรอนสิทธิ์ คำฟ้อง คำให้การ
คำพิพากษา จำนอง จำนำ เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ ตกทอดแก่แผ่นดิน ถอนฟ้อง ถือสิทธิ์ ทรัพย์สิทธิ ทรัพย์ส่วนบุคคล ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ นิติกรรมอำพราง นิรโทษกรรม บังคับคดี ปิดคดี ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้สืบสันดาน หมายจับ หมายเรียก เอกสารสิทธิ อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

4.  ภาษาธุรกิจ
การเปิดตลาด การทุ่มตลาด การขายตัดราคา การผูกขาด เขตการค้าเสรี ค่าเสื่อมราคา เงินดาวน์ เงินผ่อน เงินสด เงินปันผล เงินฝืด เงินเฟ้อ ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน ตลาดเงิน ตลาดมืด ตลาดสด ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น ตลาดทุน ตลาดนัด ตลาดร่วม ตัวแทนจำหน่าย กักตุนสินค้า ขายทอดตลาด ทำเลการค้า ทุนทรัพย์ ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง ทุนหมุนเวียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน โบนัส แป๊ะเจี๊ยะ ปั่นหุ้น เปิดบัญชี ไฟแนนซ์ ภาษีเงินได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าเข้า สินค้าออก โสหุ้ย อำนาจซื้อ เป็นต้น

5.  ภาษาแพทย์
(ส่วนใหญ่จะใช้คำทับศัพท์/ภาษาคำย่อภาษาอังกฤษ)
ซีซียู  ไซริ้ง   ดีซีส  ซีทีสแกน ฟอร์เซฟ  นีดเดิล วอร์ด  สะเต๊ต  อีอาร์  อีเคโอ  แอดมิท ไอซียู โออาร์  โอพีดี  ฮาร์ท   เป็นต้น

6.  ภาษานักชนไก่
เกล็ดดี  อุ้มไก้แพ้  ดีดแต่หัวที  ขันนอกเปาะ  หย้ำไม่ถึงน้ำ  ชนปล่อยเดือย  ไก่ดีตีหล้า ๆ  ไก่ขี้ข้าตีหัวที  เป็นต้น

เอ...ผมก้อไม่รู้ว่าผมภาคไหนนะ..แต่ผมอยู่ที่ไหน ผมก้อเป็น คน อ่ะ....
เมตตาใหญ่ ไม่มีประมาณ
เอ...ผมก้อไม่รู้ว่าผมภาคไหนนะ..แต่ผมอยู่ที่ไหน ผมก้อเ ...
เทวดาเดินดิน โพสต์เมื่อ 22-9-2012 20:40


เย้ยยย!!!
5555555+....
เมตตาใหญ่ ไม่มีประมาณ

เค้าภาค...สนาม...อิอิ  
คนใต้พม่า มารายงานตัว
sakdath
คนใต้พม่า มารายงานตัว
sakdath โพสต์เมื่อ 22-9-2012 21:46

มุข!! ใต้พม่า
มุข!! ใต้พม่า
Praewki โพสต์เมื่อ 22-9-2012 23:04
  ชาวเกาะ รายงานตั๋วเจ้า
ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนคุณก็จะใช้ภาษาเดียวกันถ้าคุณเป็น..คนใบ้
ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนคุณก็จะใช้ภาษาเดียวกันถ้าคุณเ ...
พ่ายรักแท้ โพสต์เมื่อ 24-9-2012 11:26   
ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนคุณก็จะใช้ภาษาเดียวกันถ้าคุณเ ...
พ่ายรักแท้ โพสต์เมื่อ 24-9-2012 11:26


คนใบ้และคนบ้า
คนภาคกลาง แต่หัวใจแบ่งได้หลายภาครายงานตัว อิอิ
ตามรอยพระบาท
คนภาคกลาง แต่หัวใจแบ่งได้หลายภาครายงานตัว อิอิ{ ...
คุณลักษ์ โพสต์เมื่อ 24-9-2012 13:24


สุวพัชร์ โพสต์เมื่อ 24-9-2012 14:26

ได้ความรู้เยอะมาก จดก่อนไปเชียงรายจะได้อู้ถูกๆ
ตอบกลับ 10# Praewki


    หวัดดีป่อแม่ปี่น้องซาวญาณติ๊พทุกคนคับ
ตอบกลับ 12# sakdath


  คนใ้ต้พม่า ผมก็ภาคกลางครับ กลางภาคเหนือ(ลำปาง)
ตอบกลับ 21# tadtad


    ว้าวขวานฟ้า
กลับไปยังรายบอร์ด