สมาชิกล่าสุดที่อ่านหัวข้อนี้

กลับไปยังรายบอร์ด

ประกาศ บอกบุญให้เช่าบูชาองค์พระตรีมูรติ และองค์พระพิฆเนศ (หนึ่งเดียวในโลก)

                                                      

ประกาศ บอกบุญให้เช่าบูชาองค์พระตรีมูรติ และองค์พระพิฆเนศ (หนึ่งเดียวในโลก)


ด้วยทางชมรมศินารา มันดาลา มีความประสงค์ขออนุญาตบอกบุญให้เช่าบูชา
องค์พระตรีมูรติ และองค์พระพิฆเนศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นหนึ่งเดียวในโลก
ที่ไม่เหมือนใครมีมาก่อน สำหรับจุดประสงค์ในการสร้างครั้งนี้

1) เพื่อนำปัจจัยไปสร้างพระประธานองค์พระตรีมูรติ ความสูง 3 เมตร
     หล่อด้วยทองเหลือง ลงลายสี ตามต้นแบบที่ได้ให้เช่าบูชา และนำไปประดิษฐาน
     ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2) เพื่อนำปัจจัยไปสร้างศาสนสถานศินารา มันดาลา
     ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


สำหรับองค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครู และองค์พระพิฆเนศ ปางกุมารนำโชค
ทั้งสองพระองค์จัดสร้างโดยช่างสิบหมู่ รูปหล่อด้วยทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
มีความละเอียดละออ วิจิตรบรรจง ควรค่ายิ่งต่อการครอบครองและบูชาด้วยความศรัทธา
ซึ่งมีจำนวนจำกัดที่สามารถผลิตได้ในวาระนี้ มีดังนี้


1) องค์พระตรีมูรติ มีจำนวน 50 องค์

2) องค์พระพิฆเนศ มีจำนวน 20 องค์

ด้วยเหตุที่มีจำนวนจำกัด เนื่องจากการผลิตต้องใช้แรงงานทำด้วยมือล้วนๆ
ทำให้ต้องใช้เวลาในการผลิต ประกอบกับจำนวนองค์ที่สั่งผลิตนั้น
ได้ทันนำเข้าสู่พิธีการพุทธาภิเษกและเทวาภิเษก

ในวันไหว้ครูศินารา (แบบโบราณ) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ (Plaza Hall) โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป


อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ทางชมรมฯ
ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากญาติธรรมทุกๆ ท่านร่วมด้วยช่วยกันในการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้

สำหรับรายละเอียด ทั้งภาพและคลิปวีดีโอ
คลิ๊กที่ลิงค์นี้ครับ : https://dl.dropbox.com/u/94662493/GodCatalogR3/index.htmlคลิปวีดีโอ องค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครูคลิปวีดีโอ องค์พระพิฆเนศ ปางกุมารนำโชค

อนุโมทนาสาธุๆๆๆ.....งดงามสวยงามสมบารมีมากๆๆๆค่ะ
เพลงสวดพิฆเนศไพเราะมากๆๆๆเลยค่ะ
เหมือนคุณบอล.ทืี่มีองค์พระกฤษณะ คณะบารมี แน่ๆๆๆเสียงคุ้นๆๆๆๆ
สาธุค่ะ
............................................
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้
ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด   รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด    ชำระแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
20. คุณอ้อย                       19,999    1 งวด    รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา   089 739 9396

ยอดองค์พระ 50 องค์

ยอดจอง       21 องค์
ยอดคงเหลือ  29 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ
ติดต่อสอบถาม อ. ภราดรภาพ 081 808 6695............................................
รายนามผู้จับจององค์พระพิฆเนศ ปางกุมารนำโชค
ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้

ราคาเช่าบูชาองค์ละ 12,999 บาท

1.  คุณปิยรรณ์ (วรรณ์ ปทุมฯ)   12,999     2 งวด   รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
2.  คุณหมอประดิษฐ์                 12,999     2 งวด
    รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
3.  คุณอ้อย                            12,999     2 งวด
    รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
4.  คุณสุชินี                           12,999      2 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 089 739 9396
5.  คุณอิ๋ง                              12,999      1 งวด    ชำระและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา

ยอดองค์พระ 20 องค์
ยอดจอง 5 องค์

ยอดคงเหลือ 15 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ
ติดต่อสอบถาม อ. ภราดรภาพ 081 808 6695
โมทนา สาธุการ กับ อ. พี (อ.ลองภูมิ/ราชครูแห่งญาณทิพย์)

ขออารธนาองค์พระพิฆเนศวร ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัย
ให้แก่ อ.พี ภรรยา และครอบครัว ที่ได้มีกุศลจิตบูชาพระองค์ท่าน
เพื่อสร้างศาสนสถานและองค์พระประธาน
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
และความสำเร็จทุกๆ ประการเทอญฯ............................................

รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้
ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด   รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด    ชำระแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
20. คุณเจน (เ้ภสัชกร)       19,999    1 งวด    รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา   089 739 9396
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด   ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว   
19,999  ชำระ 3 งวด  รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  

หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท

ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       24 องค์
ยอดคงเหลือ  26 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

............................................
รายนามผู้จับจององค์พระพิฆเนศ ปางกุมารนำโชค
ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้

ราคาเช่าบูชาองค์ละ 12,999 บาท

1.  คุณปิยรรณ์ (วรรณ์ ปทุมฯ)   12,999     2 งวด   รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
2.  คุณหมอประดิษฐ์                 12,999     2 งวด
   
รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
3.  คุณอ้อย                            12,999     2 งวด
   
รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
4.  คุณสุชินี                           12,999      2 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 089 739 9396
5.  คุณอิ๋ง                              12,999      1 งวด   ชำระและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
6.  
คุณณัฐวรรธน์ (por_nattawat) 12,999  2 งวด    ชำระงวดสุดท้ายและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
7.  คุณกอฟล์ (การบินไทย)      12,999      3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.  อ.พี (ลองภูมิ)                   12,999      3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา


หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท

ยอดองค์พระ 20 องค์
ยอดจอง 8 องค์
ยอดคงเหลือ 12 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อสอบถาม อ. ภราดรภาพ 081 808 6695


สาธุๆๆๆอยากได้บูชามั้งจัง
ถ้าเดือนนี้มีโชคลาภทันก่อนหมดจอง
จะขอจองมั้งนะค่ะ...เคารพรักแด่องค์พระพิฆเนศมากค่ะ
แต่ยังไม่มีองค์พระตรีมูรต....สาธุๆๆๆๆขอพรๆๆๆ{:4_178:}
สาธุๆๆๆอยากได้บูชามั้งจัง
ถ้าเดือนนี้มีโชคลาภทันก่ ...
natnaree โพสต์เมื่อ 20-9-2012 13:11

ยินดีครับ ขอให้มีโชคมีชัยและสมหวังที่ได้ตั้งไว้ทุกๆ ประการเทอญฯ
โมทนา สาธุการ กับ คุณสุชัย

ขออารธนาองค์พระตรีมูรติ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัย
ให้แก่คุณสุชัย และครอบครัว ที่ได้มีกุศลจิตบูชาพระองค์ท่าน
เพื่อสร้างศาสนสถานและองค์พระประธาน
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ และโภคทรัพย์ เทอญฯ
....

..........................................

............................................
.....................
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้
ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด   รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด    ชำระเงินครบแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 14/09/55
20. คุณเจน (เ้ภสัชกร)        19,999    1 งวด     รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา   089 739 9396
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด   ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว   
19,999  ชำระ 3 งวด  รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
25. คุณสุชัย                     19,999      1 งวด   
ชำระเงินครบแ้ล้ว รับวันเปิดบารมีฯรุ่นที่ 9-2555: 14/09/55
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท

ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       25 องค์
ยอดคงเหลือ  25 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์


ยินดีครับ ขอให้มีโชคมีชัยและสมหวังที่ได้ตั้งไว้ทุก ...
ภราดรภาพ โพสต์เมื่อ 20-9-2012 14:30
ขอบพระคุณอ.ภราดรมากค่ะที่ อวยพรให้ค่ะ
ขอบูชาพระตรีมูรติองค์นึงด้วยละกันครับ เดี๋ยวจ่ายค่ ...
pradit โพสต์เมื่อ 21-9-2012 12:29


โมทนา สาธุการ กับ คุณหมอประดิษฐ์
ที่เมตตาต่อชมรมศินารา ด้วยดีเสมอมา
ขออารธนาองค์พระตรีมูรติ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัย
ให้แก่คุณหมอประดิษฐ์และครอบครัว ที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระตรีมูรติ
เพื่อนำปัจจัยสร้างศาสนสถานศินารา มันดาลา และองค์พระประธานตรีมูรติ
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย ความศิริมงคล ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ
....

..........................................

............................................
.....................................
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครู

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้ ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด   รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด    ชำระเงินครบแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 14/09/55
20. คุณเจน (เ้ภสัชกร)        19,999   1 งวด     รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา   089 739 9396
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด   ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว   
19,999  ชำระ 3 งวด  รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา (มัดจำแล้ว 5000 บาท)
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
25. คุณสุชัย                      19,999     3 งวด   
ชำระเงินครบแ้ล้ว รับวันเปิดบารมีฯรุ่นที่ 9-2555: 14/09/55
26. คุณหมอประดิษฐ์           19,999     3 งวด    มัดจำงวดแรกหน้างาน วันเปิดบารมีฯ รุ่นที่ 9-2555
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท
ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       26 องค์
ยอดคงเหลือ  24 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์

องค์พระตรีมูรติ และองค์พระพิฆเนศ ....  แห่งศินารา
หากจ ...
นิดนิด โพสต์เมื่อ 21-9-2012 16:29


เห็นด้วยกับคุณนิดที่ว่าพระตรีมูรตินั้นท่านประทานพรได้ในทุกด้านมิใช่เฉพาเรื่องความรัก  เนื่องจากท่านเป็นองค์รวมและประทานแห่งองค์มหาเทพ  ซึ่งประกอบด้วย
1.พระพรหม  ซึ่งท่านจะประทานพรในด้านความสำเร็จทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
  งาน  ธุรกิจ  และการศึกษา
2 พระนารายณ์(พระวิษณุ)  นิยมขอพรในด้านการคุ้มครองและปัดเป่าขจัดภัยต่าง ๆ
3.พระศิวะ (พระอิศวร)  บูชาขอความก้าวหน้าและสมหวัง  และขอพลังวิเศษต่าง ๆ
(อ้างอิง จากหนังสือคู่มือ บวงสรวงบูชาเทพ  โดย ศาตะนันท์  โพธิมาลา)
   ดังนั้น  ความเชื่อที่ว่าพระตรีมูรติท่านจะให้พรในเรื่องความรักนั้นไม่ใช่ผิด  แต่ถูกไม่ครบถ้วน  อันที่จริง
เราสามารถบูชาเพื่อขอพรในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะขอความสำเร็จในทุกด้าน  ความสมหวัง  หรือแม้แต่การขจัดความทุกข์หรืออุปสรรคต่าง ๆ การเจ็บป่วย  หรือภยันตรายต่าง ๆ อีกทั้งขอพลังกายพลังใจในการดำเนินชีวิต  เพียงแต่ว่าขอให้จำไว้ว่าการที่เราจะขอพรจากเทพองค์ใดก็ตาม  มีหลักที่ควรยึดถือคือ
1. เราเคารพศรัทธาท่านแค่ไหน
2. ต้นทุนในการขอพรเรามีแค่ไหน  แต่มิใช่เครื่องสักการะบูชาที่เป็นสิ่งของ  หากแต่
   เป็นบุญกุศล  หรือคุณงามความดีที่เราทำมีแค่ไหน  พรที่เราได้ก็จะได้ตามกำลังนั้น  
   บางคนอ่านถึงตรงนี้ก็จะเถียงว่า แล้วทำไมบางคนที่ทำตัวไม่ดีแต่มักขอพรเทพแล้ว
   สมหวัง  ก็ขอให้ทุกท่านระลึกเสมอว่า  ต้นทุนบุญกุศลหรือบาปกรรมนั้น  เป็นสิ่งที่มี
   บันทึกติดตัวเราทุกภพชาติ  ทุกอย่างมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นตัวกำหนด  ดังนั้น เมื่อรู้
   ก็ขอให้เร่งสร้างความดี  เราจะได้ไม่มียอดบัญชีติดลบในชาติหน้า
อ.ภราดรภาพ ครับ ขอบูชาพระตรีมูรติหนึ่งองค์ครับ jadepong โพสต์เมื่อ 21-9-2012 12:29


โมทนา สาธุการ กับ คุณเจตพงษ์
ขออารธนาองค์พระตรีมูรติ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัย
ให้แก่คุณเจตพงษ์และครอบครัว ที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระตรีมูรติ
เพื่อนำปัจจัยสร้างศาสนสถานศินารา มันดาลา และองค์พระประธานตรีมูรติ
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย ความศิริมงคล ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ
....

..........................................

............................................
.....................................
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครู

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้ ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด     ชำระเงินครบแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 14/09/55
20. คุณเจน (เ้ภสัชกร)        19,999   1 งวด     รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา   089 739 9396
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด    ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว   
19,999  ชำระ 3 งวด  รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา (มัดจำแล้ว 5000 บาท)
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
25. คุณสุชัย                      19,999     3 งวด   
ชำระเงินครบแ้ล้ว รับวันเปิดบารมีฯรุ่นที่ 9-2555: 14/09/55
26. คุณหมอประดิษฐ์           19,999     3 งวด    มัดจำงวดแรกหน้างาน วันเปิดบารมีฯ รุ่นที่ 9-2555
27. คุณเจตพงษ์                 19,999     3 งวด   
รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา    
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท
ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       27 องค์
ยอดคงเหลือ  23 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์


อาจารย์ครับผมจอง
พระตรีมูรติ 1 องค์ พระพิฆเนศ  1  องค์ ชำระ 4  งวดครับ
รับวันงานไหว้ครูครับ ต้นเดือนผมโอนงวดแรกไปให้ครับ 9000 บาทครับ หมูเงิน21-9-2012 21:57
 

โมทนา สาธุการ กับ คุณหมูเงิน ที่ได้บูชาองค์พระตรีมูรติ และองค์พระพิฆเนศ
ขออารธนาองค์พระตรีมูรติ และองค์พระพิฆเนศ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัย
ให้แก่คุณหมูเงินและครอบครัว ที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระตรีมูรติ และองค์พระพิเนศ
เพื่อนำปัจจัยสร้างศาสนสถานศินารา มันดาลา และองค์พระประธานตรีมูรติ 
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย ความศิริมงคล ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม 
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ
.............................................
............................................
..................................... 
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครู

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้ ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948 
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918 
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด     ชำระเงินครบแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 14/09/55
20. คุณเจน (เ้ภสัชกร)        19,999   1 งวด     รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา   089 739 9396
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด    ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว    
19,999  ชำระ 3 งวด  รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา (มัดจำแล้ว 5000 บาท)
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
25. คุณสุชัย                      19,999     3 งวด  
ชำระเงินครบแ้ล้ว รับวันเปิดบารมีฯรุ่นที่ 9-2555: 14/09/55
26. คุณหมอประดิษฐ์           19,999     3 งวด    มัดจำงวดแรกหน้างาน วันเปิดบารมีฯ รุ่นที่ 9-2555
27. คุณเจตพงษ์                 19,999     3 งวด  
รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
28. คุณหมูเงิน                   19,999     4 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา    
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท
ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       28 องค์
ยอดคงเหลือ  22 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ
.....................................  
รายนามผู้จับจององค์พระพิฆเนศ ปางกุมารนำโชค
ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้

ราคาเช่าบูชาองค์ละ 12,999 บาท
1.  คุณปิยรรณ์ (วรรณ์ ปทุมฯ)   12,999     2 งวด   รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
2.  คุณหมอประดิษฐ์                 12,999     2 งวด
   
รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
3.  คุณอ้อย                            12,999     2 งวด
   
รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
4.  คุณสุชินี                           12,999      2 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 089 739 9396
5.  คุณอิ๋ง                              12,999      1 งวด   ชำระและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
6.  
คุณณัฐวรรธน์ (por_nattawat) 12,999  2 งวด    ชำระงวดสุดท้ายและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
7.  คุณกอฟล์ (การบินไทย)      12,999      3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.  อ.พี (ลองภูมิ)                   12,999      1 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา (ชำระเงินครบแล้ว)
9.  คุณหมูเงิน                        12,999       4 งวด  รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา

หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท

ยอดองค์พระ 20 องค์
ยอดจอง 9 องค์
ยอดคงเหลือ 11 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อสอบถาม อ. ภราดรภาพ 081 808 6695
ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์
 


โมทนา สาธุการ กับ คุณประภัสสร์ ที่ได้บูชาองค์พระตรีมูรติ และองค์พระพิฆเนศ
ขออารธนาองค์พระตรีมูรติ และองค์พระพิฆเนศ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัย
ให้แก่
คุณประภัสสร์ และครอบครัว ที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระพิฆเนศ
เพื่อนำปัจจัยสร้างศาสนสถานศินารา มันดาลา และองค์พระประธานตรีมูรติ
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย ความศิริมงคล ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ

.....................................
.........................................
รายนามผู้จับจององค์พระพิฆเนศ ปางกุมารนำโชค
ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้

ราคาเช่าบูชาองค์ละ 12,999 บาท

1.  คุณปิยรรณ์ (วรรณ์ ปทุมฯ)   12,999     2 งวด   รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
2.  คุณหมอประดิษฐ์                 12,999     2 งวด
   
รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
3.  คุณอ้อย                            12,999     2 งวด
   
รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
4.  คุณสุชินี                           12,999      2 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 089 739 9396
5.  คุณอิ๋ง                              12,999      1 งวด   ชำระและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
6.  
คุณณัฐวรรธน์ (por_nattawat) 12,999  2 งวด    ชำระงวดสุดท้ายและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
7.  คุณกอฟล์ (การบินไทย)      12,999      3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.  อ.พี (ลองภูมิ)                   12,999      1 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา (ชำระเงินครบแล้ว)
9.  คุณหมูเงิน                        12,999       4 งวด  รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)   12,999      3 งวด   รับในงานเปิดบารมีวิชชาสาม
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท
ยอดองค์พระ 20 องค์
ยอดจอง 10 องค์
ยอดคงเหลือ 10 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์
โมทนา สาธุการ กับ อ.ฟ้าลิขิต นายทหารญาณทิพย์ ที่ได้บูชาองค์พระตรีมูรติ
ขออารธนาองค์พระตรีมูรติ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัยให้แก่ อ.ฟ้าลิขิต ครอบครัว
และสานุศิษย์ทุกๆ ท่านที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระตรีมูรติ
เพื่อนำปัจจัยสร้าง
ศาสนสถานศินารา มันดาลา และองค์พระประธานตรีมูรติ
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย
ความศิริมงคล ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จ
ที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ
...


.....................................
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครู
ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้ ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด     ชำระเงินครบแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 14/09/55
20. คุณเจน (เภสัชกร)         19,999   1 งวด     รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา   089 739 9396 (จ่ายมัดจำแล้ว 5000)
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด    ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว   
19,999  ชำระ 3 งวด  รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา (มัดจำแล้ว 5000 บาท)
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
25. คุณสุชัย                      19,999     3 งวด   
ชำระเงินครบแ้ล้ว รับวันเปิดบารมีฯรุ่นที่ 9-2555: 14/09/55
26. คุณหมอประดิษฐ์           19,999     3 งวด    มัดจำงวดแรกหน้างาน วันเปิดบารมีฯ รุ่นที่ 9-2555
27. คุณเจตพงษ์                 19,999     3 งวด   
รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
28. คุณหมูเงิน                   19,999     4 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
29. อ. ฟ้าลิขิต                   19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท
ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       29 องค์
ยอดคงเหลือ  21 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์
โมทนา สาธุการ กับ คุณชมพูนุช ที่ได้บูชาองค์พระตรีมูรติ
ขออารธนาองค์พระตรีมูรติ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัยให้แก่ คุณชมพูนุช ครอบครัว
และบริวารทุกๆ ท่านที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระตรีมูรติ
เพื่อนำปัจจัยสร้าง
ศาสนสถานศินารา มันดาลา และองค์พระประธานตรีมูรติ
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย
มีความศิริมงคล มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จ
ที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ
..
.
.........................................
............................................
.....................................
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครู

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้ ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด     ชำระเงินครบแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 14/09/55
20. คุณเจน (เภสัชกร)         19,999   1 งวด     รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา   089 739 9396 (จ่ายมัดจำแล้ว 5000)
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด    ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว   
19,999  ชำระ 3 งวด รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา(มัดจำแล้ว 5000 บ.)
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
25. คุณสุชัย                      19,999     3 งวด   
ชำระเงินครบแ้ล้ว รับวันเปิดบารมีฯรุ่นที่ 9-2555: 14/09/55
26. คุณหมอประดิษฐ์           19,999     3 งวด    มัดจำงวดแรกหน้างาน วันเปิดบารมีฯ รุ่นที่ 9-2555
27. คุณเจตพงษ์                 19,999     3 งวด   
รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
28. คุณหมูเงิน                   19,999     4 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
29. คุณชมพูนุช                 19,999     1 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 081 668 3759
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท
ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       29 องค์
ยอดคงเหลือ  21 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์

โมทนา สาธุการ กับ คุณชมพูนุช ที่ได้บูชาองค์พระพิฆเนศ
ขออารธนาองค์พระพิฆเนศ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัย
ให้แก่
คุณชมพูนุช ครอบครัว และบริวารทั้งหลาย ที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระพิฆเนศ
เพื่อนำปัจจัยสร้างศาสนสถานศินารา มันดาลา และองค์พระประธานพิฆเนศ
ทรงโปรดอำนวยพรมงคลชัยให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และโภคทรัพย์
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ

.....................................
.........................................
รายนามผู้จับจององค์พระพิฆเนศ ปางกุมารนำโชค
ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้

ราคาเช่าบูชาองค์ละ 12,999 บาท

1.  คุณปิยรรณ์ (วรรณ์ ปทุมฯ)   12,999     2 งวด   รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
2.  คุณหมอประดิษฐ์                 12,999     2 งวด
   
รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา (จ่ายแล้วงวดแรก 6,500)
3.  คุณอ้อย                            12,999     2 งวด
   
รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
4.  คุณสุชินี                           12,999      2 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 089 739 9396 (จ่ายมัดจำแล้ว 5,000)
5.  คุณอิ๋ง                              12,999      1 งวด   ชำระและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
6.  
คุณณัฐวรรธน์ (por_nattawat) 12,999  2 งวด    ชำระงวดสุดท้ายและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
7.  คุณกอฟล์ (การบินไทย)      12,999      3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.  อ.พี (ลองภูมิ)                   12,999      1 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา (ชำระเงินครบแล้ว)
9.  คุณหมูเงิน                        12,999       4 งวด  รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)   12,999      3 งวด   รับในงานเปิดบารมีวิชชาสาม
11. อ. ฟ้าลิขิต                       12,999      3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา

12. คุณชมพูนุช                      12,999      1 งวด  รับในงานพิะีการไหว้ครูศินารา

หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท
ยอดองค์พระ 20 องค์
ยอดจอง 12 องค์
ยอดคงเหลือ 8 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์


โมทนา สาธุการ กับ คุณเดี้ยว ที่ได้บูชาองค์พระตรีมูรติ
ขออารธนาองค์พระตรีมูรติ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัยให้แก่ คุณเดี้ยว และครอบครัว
ที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระตรีมูรติ
เพื่อนำปัจจัยสร้างศาสนสถานศินารา มันดาลา
และองค์พระประธานตรีมูรติ
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย มีความศิริมงคล
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จ
ที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ
..
.

............................................
.....................................
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครู

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้ ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ (รับของแล้ว ชำระเงินครบแล้ว)
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  (ชำระงวด 1 แล้ว)
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา (ชำระเงินครบแล้ว)
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918 (ชำระเงินครบแล้ว)
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด     ชำระเงินครบแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 14/09/55
20. คุณเจน (เภสัชกร)         19,999   1 งวด     รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา   089 739 9396 (จ่ายมัดจำแล้ว 5000)
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด    ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว   
19,999  ชำระ 3 งวด รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา(มัดจำแล้ว 5000 บ.)
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
25. คุณสุชัย                      19,999     3 งวด   
ชำระเงินครบแล้ว รับวันเปิดบารมีฯรุ่นที่ 9-2555: 14/09/55
26. คุณหมอประดิษฐ์           19,999     3 งวด   ชำระงวดแรกแล้วครึ่งหนึ่ง รับวันเปิดบารมีฯ รุ่นที่ 9-2555
27. คุณเจตพงษ์                 19,999     3 งวด   
รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
28. คุณหมูเงิน                   19,999     4 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
29. คุณชมพูนุช                 19,999     1 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 081 668 3759 (ชำระเงินครบแล้ว)
30. คุณเดี้ยว                     19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท

ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       30 องค์
ยอดคงเหลือ  20 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์
โมทนา สาธุการ กับ คุณณัฐกมล ที่ได้บูชาองค์พระตรีมูรติ
ขออารธนาองค์พระตรีมูรติ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัย
ให้แก่ คุณณัฐกมล และครอบครัว ที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระตรีมูรติ 
เพื่อนำปัจจัยสร้างศาสนสถานศินารา มันดาลา และองค์พระประธานตรีมูรติ 
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย มีความศิริมงคล 
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จ
ที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ
..
.
............................................
..................................... 
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครู

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้ ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ (รับของแล้ว ชำระเงินครบแล้ว)
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948 
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  (ชำระงวด 1 แล้ว)
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา (ชำระเงินครบแล้ว)
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918 (ชำระเงินครบแล้ว)
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด     ชำระเงินครบแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 14/09/55
20. คุณเจน (เภสัชกร)         19,999   1 งวด     รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  0897399396 (มัดจำแล้ว 5000)
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด    ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว    
19,999  ชำระ 3 งวด รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา (มัดจำแล้ว 5000 บ.)
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
25. คุณสุชัย                      19,999     3 งวด  
ชำระเงินครบแล้ว รับวันเปิดบารมีฯรุ่นที่ 9-2555: 14/09/55
26. คุณหมอประดิษฐ์           19,999     3 งวด   ชำระงวดแรกแล้วครึ่งหนึ่ง รับวันเปิดบารมีฯ รุ่นที่ 9-2555
27. คุณเจตพงษ์                 19,999     3 งวด  
รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
28. คุณหมูเงิน                   19,999     4 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
29. คุณชมพูนุช                 19,999     1 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 081 668 3759 (ชำระเงินครบแล้ว)
30. คุณเดี้ยว                     19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
31. คุณณัฐกมล                 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 889 9906
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท

ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       31 องค์
ยอดคงเหลือ  19 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์
โมทนา สาธุการ กับ คุณณัฐกมล ที่ได้บูชาองค์พระตรีมูรติ
ขออารธนาองค์พระตรีมูรติ ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัย
ให้แก่ คุณณัฐกมล และครอบครัว ที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระตรีมูรติ 
เพื่อนำปัจจัยสร้างศาสนสถานศินารา มันดาลา และองค์พระประธานตรีมูรติ 
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย มีความศิริมงคล 
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จ
ที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ
..
.
............................................
..................................... 
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครู

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้ ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ (รับของแล้ว ชำระเงินครบแล้ว)
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948 
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  (ชำระงวด 1 แล้ว)
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา (ชำระเงินครบแล้ว)
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918 (ชำระเงินครบแล้ว)
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด     ชำระเงินครบแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 14/09/55
20. คุณเจน (เภสัชกร)         19,999   1 งวด     รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  0897399396 (มัดจำแล้ว 5000)
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด    ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว    
19,999  ชำระ 3 งวด รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา (มัดจำแล้ว 5000 บ.)
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
25. คุณสุชัย                      19,999     3 งวด  
ชำระเงินครบแล้ว รับวันเปิดบารมีฯรุ่นที่ 9-2555: 14/09/55
26. คุณหมอประดิษฐ์           19,999     3 งวด   ชำระงวดแรกแล้วครึ่งหนึ่ง รับวันเปิดบารมีฯ รุ่นที่ 9-2555
27. คุณเจตพงษ์                 19,999     3 งวด  
รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
28. คุณหมูเงิน                   19,999     4 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
29. คุณชมพูนุช                 19,999     1 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 081 668 3759 (ชำระเงินครบแล้ว)
30. คุณเดี้ยว                     19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
31. คุณณัฐกมล                 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 889 9906
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท

ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       31 องค์
ยอดคงเหลือ  19 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์
โมทนา สาธุการ กับ คุณธนวัฒน์ (จ.นครปฐม)
ที่ได้บูชา ๑ องค์พระตรีมูรติ  และ ๑ องค์พระพิฆเนศวร
ขออารธนาองค์พระตรีมูรติและองค์พระพิฆเนศวร 
ทรงโปรดเมตตาอำนวยพรชัย
ให้แก่ คุณธนวัฒนา และครอบครัว 
ที่ได้มีจิตกุศลบูชาองค์พระตรีมูรติ
เพื่อนำปัจจัยสร้าง
ศาสนสถานศินารา มันดาลา และองค์พระประธานตรีมูรติ 
ขอให้เกิดความสวัสดิมีชัย มีความศิริมงคล 
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ตลอดจนประสบแต่ความสำเร็จ
ที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกๆ ประการ เทอญฯ
..
.
............................................
..................................... 
รายนามผู้จับจององค์พระตรีมูรติ ปางมหาบรมครู

ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้ ราคาเช่าบูชาองค์ละ 19,999 บาท

1.   อ.พงษ์ บัวสวรรค์            19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
2.   คุณป้อม ยุพิน                19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
3.   คุณขนุนทอง (มีนา)       40,000    1 กองบุญ  รับทันทีที่มีของ (รับของแล้ว ชำระเงินครบแล้ว)
4.   คุณวัฒนา                    19,999     1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระครบ
5.   คุณกานต์ อนันตชินวงศ์   19,999    1 งวด    รับทันทีที่เมื่อชำระคร            086 377 1948 
6.   คุณภัคญาสินีย์ (จิ๊ด)      19,999    4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
7.   คุณบุญยัง พืชพันธุ์งาม   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.   คุณเทพพิทักษ์ (เจีย)     19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
9.   อ. คารม เมธีโกศล         19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณพีระพล กองอลาสา   19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
11. คุณแม่ตุ๊กตา                 19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
12. คุณพีซ                        19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  (ชำระงวด 1 แล้ว)
13. คุณฉวีวรรณ                 19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
14. พ.ต.ท.ณภาดา เปี่ยมวิมล19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  napada1995@hotmail.com
15. คุณพรรณรัตน์  บุญมา    19,999    4 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
16. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา (ชำระเงินครบแล้ว)
17. คุณวัฒน์                      19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  086 991 8918 (ชำระเงินครบแล้ว)
18. คุณต่าย                       19,999    1 งวด     รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 454 2509
19. คุณวันดี                       19,999    1 งวด     ชำระเงินครบแล้ว รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 14/09/55
20. คุณเจน (เภสัชกร)         19,999   1 งวด     รับในวันเปิดบารมีวิชชาสาม 
21. คุณสุชินี                      19,999     4 งวด    รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  0897399396 (มัดจำแล้ว 5000)
22. คุณ orja                    
19,999     3 งวด    ชำระรวม 2 องค์ (พระตรีฯ + พระพิฆเนศ) รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
23. คุณณัชชา คุณสหรัฐและครอบครัว    
19,999  ชำระ 3 งวด รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา (มัดจำแล้ว 5000 บ.)
24. คุณกอฟล์ (การบินไทย) 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
25. คุณสุชัย                      19,999     3 งวด  
ชำระเงินครบแล้ว รับวันเปิดบารมีฯรุ่นที่ 9-2555: 14/09/55
26. คุณหมอประดิษฐ์           19,999     3 งวด   ชำระงวดแรกแล้วครึ่งหนึ่ง รับวันเปิดบารมีฯ รุ่นที่ 9-2555
27. คุณเจตพงษ์                 19,999     3 งวด  
รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
28. คุณหมูเงิน                   19,999     4 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
29. คุณชมพูนุช                 19,999     1 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 081 668 3759 (ชำระเงินครบแล้ว)
30. คุณเดี้ยว                     19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
31. คุณณัฐกมล                 19,999     3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา  081 889 9906
32. คุณธนวัฒน์ (นครปฐม)  19,999     2 งวด   รับทันทีที่ของเสร็จ   085 163 6969 (มัดจำแล้ว 5000)
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท
ยอดองค์พระ 50 องค์
ยอดจอง       32 องค์
ยอดคงเหลือ  18 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ
......................................... 
รายนามผู้จับจององค์พระพิฆเนศ ปางกุมารนำโชค
ทองเหลือง ลงรักปิดทองคำแท้

ราคาเช่าบูชาองค์ละ 12,999 บาท
1.  คุณปิยรรณ์ (วรรณ์ ปทุมฯ)   12,999     2 งวด   รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
2.  คุณหมอประดิษฐ์                 12,999     2 งวด    รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา (จ่ายแล้วงวดแรก 6,500)
3.  คุณอ้อย                            12,999     2 งวด
   
รับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
4.  คุณสุชินี                           12,999      2 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา 0897399396 (มัดจำแล้ว 5,000)
5.  คุณอิ๋ง                              12,999      1 งวด   ชำระและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
6.  
คุณณัฐวรรธน์ (por_nattawat) 12,999  2 งวด    ชำระงวดสุดท้ายและรับในงานพิธีไหว้ครูศินารา
7.  คุณกอฟล์ (การบินไทย)      12,999      3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
8.  อ.พี (ลองภูมิ)                   12,999      1 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา (ชำระเงินครบแล้ว)
9.  คุณหมูเงิน                        12,999       4 งวด  รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา
10. คุณประภัสสร์ (ขนุนทอง)   12,999      3 งวด   รับในงานเปิดบารมีวิชชาสาม
11. อ. ฟ้าลิขิต                       12,999      3 งวด   รับในงานพิธีการไหว้ครูศินารา

12. คุณชมพูนุช                      12,999      1 งวด  รับในงานพิะีการไหว้ครูศินารา
13. คุณธนวัฒน์ (นครปฐม)      12,999      2 งวด   รับทันทีที่ของเสร็จ   085 163 6969 (มัดจำแล้ว 5000)
หมายเหตุ  มัดจำจองงวดแรก องค์ละ 5,000 บาท
ยอดองค์พระ 20 องค์
ยอดจอง 13 องค์
ยอดคงเหลือ 7 องค์
ยังสามารถจองได้อยู่ครับ

ติดต่อ อ.ภราดรภาพ 081 808 6695
การชำระเงินโอนผ่านทางธนาคาร
ในนาม        คุณทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
ธนาคาร      กรุงไทย
เลขที่บัญชี   009-1-17139-3
สาขา          ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
ประเภท       ออมทรัพย์
 
กลับไปยังรายบอร์ด