กลับไปยังรายบอร์ด
ตอบกลับ 75# ธรรมะประสิทธิเม
ตามสบายเลยจ้า
ภาพพุทธประวัติเหล่านี้ปรากฏบนหนังสือ สมุดภาพปฐมสมโพธิกถา(วรรณคดีพระพุทธศาสนาพากย์ไทย คัมภีร์แสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า)พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โดยธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้วยการสร้างสรรค์จากจิตรกรผู้ม ีพระคุณชื่อ อาจารย์ กฤษณะ สุริยกานต์ ค่ะ ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในบุญที่ท่านอาจารย์ได้สร้างสรรค์ ผลงานอันวิจิตรให้เหล่าศาสนิกชนได้ชื่นชมค่ะ


( ชมอย่างเต็มตาได้ที่กระทู้คุณรักไร้พ่ายค่ะ )
http://www.yantip.com/viewthread.php?tid=5820
งามทุกภาพเลยจ้ะคุณทัด...
ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
http://youtu.be/HEValZuFYRU

เพลงเกิดมาพึ่งกัน  
คำร้อง/ทำนอง :ไสล ไกรเลิศ


ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีเรื่อง กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งกล่าวถึงคำสอนของนางกฤษณาเกี่ยวกับคุณธรรมที่บุคคลพึงมี

พฤษภกาสร

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา


ต้นแบบเพลงนี้ขับร้องโดยสุเทพ วงศ์คำแหง ต่อมา ธานินทร์  อินทรเทพ นำมาบันทึกใหม่
และวงแกรนด์เอ็กซ์ ออกอัลบั้มชุดที่ 7 ชื่อแกรนด์เอ็กซ์ โอ ได้บรรจุเพลงนี้ลงในอัลบั้มโดยทำการอะเร้นจ์ใหม่ ออกวางจำหน่ายเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2524
  (เทพนพเคราะห์) พระอาทิตย์
พ ร ะ จั น ท ร์
  พ ร ะ อั ง ค า ร
พ ร ะ พุ ธ
พระพฤหัสบดี
พ ร ะ ศุ ก ร์
  พระเสาร์
ภาพพระศิวะและภาพกวนเกษียรสมุทร
พระราหู
  พระเกตุ (เทวนาครี: केतु) เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่ง ในคติไทย พระเกตุถูกสร้างจากหางของพระราหู เนื่องจากพระราหูแอบไปขโมยน้ำอมฤตที่เทวดาได้กวนไว้ดื่ม พระอินทร์โกรธจึงขว้างจักรตัดเอวพระราหู เดชะฤทธิ์น้ำอมฤต พระราหูจึงไม่ตาย และกลับไปยังวิมานเดิม หางที่ขาดนั้นเองก็กลายเป็นพระเกตุ ประจำในทิศท่ามกลาง ให้ผลเป็นกลาง ๆ ในการพยากรณ์ จึงไม่นิยมพิจารณาพระเกตุมากนักในโหราศาสตร์ไทย พระเกตุถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ๙
พระเพลิง พระวายุ
พระคงคา
พระแม่โพสพพระธฤติมาตามหาเทวี{พระธรณี}


พระธรณีเป็นเทพมารดาแห่งโลก เพราะเป็นผู้ที่มีคุณต่อสรรพชีวิตบนโลกนี้ที่ต้องอาศัยคุณของแม่พระธรณี ในศาสตร์ทางจิตเกือบทั่วทุกมุมโลกล้วนคำนึงถึงพลังจากปถพีนี้เสมอมา แม้ในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยหลักการและเหตุผลก็ยังกล่าวอ้างถึงดังปรากฏในปฐมสมโพธิญาณ ตอนพระสิทธัตถะบำเพ็ญจิตเพื่อบรรลุพระโพธิญาณ แล้วถูกพญามารตามผจญก็อธิษฐานแม่พระธรณีเป็นพยานในบุญบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาเอนกชาติจนชนะหมู่มารในที่สุดคุณแม่พระธรณีในทางพระเวทจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกประกา

พระธรณีแบบอินเดียใต้
การบูชาแม่พระธรณี

ให้ตั้งนะโม ๓ จบ ว่าพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
แล้วว่า “อิติปิโสภะคะวาสะวาอะระหัง สุคะโตสวาหะ” ๓ จบ
หลังจากนั้นสวดด้วย “ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต” อย่างน้อย ๓ จบแต่ถ้าจะให้ดี ๒๑ จบ(เพราะกำลังของแม่พระธรณีคือ ๒๑) คาถาทั้งสองบทนี้ใช้ได้ตามอธิษฐานทำน้ำมนต์แก้คุณเสนียดได้ผลดียิ่ง
เวลาเดินทางให้อธิษฐานพระนางธรณีไปจะพ้นภัยทั้งปวง เวลามีเหตุให้นึกถึงแม่พระธรณีแล้วภาวนาว่า “สะนะมะอุ” ไปเรื่อย ๆ จะทรงอานุภาพผ่านพ้นภยันตรายนั้นไปได้เป็นอัศจรรย์

  (พระแม่ธรณี)เจ้าแม่ “หนี่วา (女媧)” ในภาษาจีนกลาง ส่วนในภาษาจีนแต้จิ๋วออกเสียงว่า “นึ่งออ”
อยากจะให้เพื่อนที่ได้อ่านและช่วยบอกต่อๆกันว่าอย่าได้ถุยน้ำลาย เสมหะสิ่งปฏิกูลต่างๆลงพื้น พยายามระลึกถึงว่าการทำเช่นนั้นเป็นการดูหมิ่นผู้มีพระคุณ เพราะเราทำมาหากินอยู่บนท่าน

บุญคุณของพระแม่ธรณีนั้นยิ่งใหญ่หาที่เสมอเหมือนไม่ได้


เครดิต :: กูเกิ้ล (ขออภัย+อนุญาต เจ้าของเรื่องเจ้าของรูปนะค้าบ)


กลับไปยังรายบอร์ด