กลับไปยังรายบอร์ด

ปิดรายการ....เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ออกวัดใหม่บ้านดอน ปี 14

...หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต  หลัง พระครูอาคมวุฒิคุณ (วิจิตร อินทปัญโญ) วัดใหม่บ้านดอน สร้างน้อยและหายากมาก

    พระครูอาคมวุฒิคุณ (วิจิตร อินทปัญโญ) วัดใหม่บ้านดอน เป็นศิษย์สำคัญรูปหนึ่งของหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และเป็นศิษย์ของ หลวงพ่อหน่าย อินทสีโล วัดบ้านแจ้ง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      พระมหาเถระทั้งสองรูปทั้งสองเป็นครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตลอดทั้งวิชาอาคมต่าง ๆ ให้หลวงพ่อพระครูอาคมฯ อย่างไม่ปิดบัง....เมื่อท่านบรรลุวิทยาคุณต่าง ๆ ก็พอดี นายสงวน กิ่งโคกกรวด ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการปฏิสังขรณ์วัดใหม่บ้านดอนที่รกร้างมานาน และนิมนต์ขอให้หลวงพ่อพระครูอาคมฯ ย้ายมาจากวัดบ้านแจ้ง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอยู่วัดใหม่บ้านดอนเพื่อทำการบูรณะ ซึ่ง เมื่อท่านพิจารณาแล้วก็รับปากและลงมือพัฒนาเรื่อยมาจนเจริญรุ่งเรือง.....
   ในปี พ.ศ.2514 วัดใหม่บ้านดอน ได้มีการจัดสร้างศาลาการเปรียญ โดยมีพิธีขึ้น ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2514 โดยในพิธีดังกล่าวพระเดชพระคุณท่าน หลวงพ่อผาง จิตุตคุตโต รับเป็นประธานนอกจากนั้น ในพิธีดังกล่าวยังมีการจัดสร้าง วัตถุมงคลเป็นที่ระลึกให้ ประชาชนได้บูชากัน  โดยเป็นเหรียญ มี ๒ แบบ คือ
     แบบแรก เป็นเหรียญรูปใข่ ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธชัยมังคละสิริสีมา ด้านหลัง เป็นรูปเหมือน หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต
     แบบที่สอง เป็นเหรียญทรงกลม ด้านหน้า เป็นหลวงพ่อผาง นั่งสมาธิ เต็มองค์ ด้านหลัง เป็นรูปเหมือน ท่านอาจารย์วิจิตร อินทปัญโญ (อึ่ง) เจ้าอาวาส วัดใหม่บ้านดอน ในสมัยนั้นนอกจาก เหรียญชุดนี้ จะได้รับการปลุกเสก จาก หลวงพ่อผาง จิตุตคุตโต แล้ว ยังมีพระเกจิ อาจารย์ชื่อดัง ของเมืองโคราช มาร่วมปลุกเสกหลายท่าน ด้วยกัน และ ๑ ในนั้นก็คือพระเดชพระคุณท่าน พระราชวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ แห่ง วัดบ้านไร่ นั่นเอง
.
กลับไปยังรายบอร์ด