สมาชิกล่าสุดที่อ่านหัวข้อนี้

กลับไปยังรายบอร์ด
***แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่บูชาเพชรพญานาค เพื่อให้เกิดประสิทธิความเป็นมงคลต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ตามแนวทางของ อจ.ฟ้าลิขิต ด้วยการสวดภาวนาสรรเสริญคุณพญานาคราชทั้งปวง ดังนี้

***ตั้ง นะโม 3 จบ ก่อน

***สุมะโน  สุมะนะจะโล    อะระวาเฬระปัตตะโก  
จัมเปยโย  มุจะลินโท จะ     กัมพะโล  ภุชะคิสสะโร
- สุมนะนาคราช  สุมนจละนาคราช อรวาฬะนาคราช เอฬปัตตกะนาคราช จัมเปยยะนาคราช มุจลินทะนาคราช  กัมพละนาคราช  ผู้เป็นใหญ่แห่งนาค

***กาละนาโค  มะหากาโฬ    สังขะปาโล  มะโหทะโร
มะณิกัณโฐ  มะณิอักขิ            นันทะนาโคปะนันทะโก
- กาละนาคราช  มหากาฬนาคราช  สังขะปาละนาคราช  มโหทระนาคราช  มณิกัณฐะนาคราช  มณิอักขินาคราช  นันทะนาคราช อุปนันทะนาคราช

***วะรุโณ ธะตะรัฏโฐ จะ      กุงคุวิโลปะลาละโก
จิตุระนาโค มะหาวีโร            ฉัพยาปุตโต จะ วาสุกี
- วรุณะนาคราช ธนรัฏฐะนาคราช กุงควิละนาคราช อุปลาลกะนาคราช จิตระนาคราช มหาวีระนาคราช ฉัพยาปุตตะนาคราช วาสุกีนาคราช

***กัณหาโคตะโม  ภุชะคินโท     อัคคิธูมิยะสิโย ตะถา
จูโฬทะโร อะหิจฉัตโต                นาคา เอราปะถามะโย
- กัณหาโคตรมะนาคราช นาคผู้เป็นจอมนาค อัคคิสิขะนาคราช ธูมะสิขะนาคราช จูโฬทระนาคราช อหิจฉัตตะนาคราช พญานาคทั้งหลาย มีเอราปะถะนาคราช เป็นต้น

***อาสีวิสา  โฆระวิสา           เย สัพเพ นะยะนาวุธยา
ชะลัฏฐา วา ถะลัฏฐา วา          ปัพพะเตยยา นะทีจะรา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง         อายุมาโรคิยัง สะทา
- หมู่นาคราชทั้งปวงเหล่าใด เป็นนาคราช มีพิษร้ายแรง (คือพิษแล่นไปเร็ว) มีพิษน่าสะพรึงกลัว มีนัยน์ตาเป็นอาวุธ ดำรงอยู่ในถ้ำ ดำรงอยู่ที่ภูเขา หรือว่าเที่ยวไปในน้ำ ขอนาคราชทั้งปวงเหล่านั้น จงประทานความสวัสดีอันประเสริฐ และความไม่มีโรค แก่พวกข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเทอญ.....สาธุ

ฟ้าลิขิต

***เป็นบทสวดสรรเสริญคุณแห่งพญานาคราช เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายญาณบารมีนาคราช และผู้ที่มีวัตถุมงคลอันเกี่ยวกับสายญาณบารมีนาคราชทุก ๆ พระองค์
***สวดวันละ 1 จบ อธิษฐานจิตขอพรบารมีท่าน ความเป็นสิริมงคลทั้งหลาย และพ้นแห่งภัยพิบัติทั้งปวง ก็จะบังเกิดแก่ตัวเราในที่สุด

***ถ้าไม่สะดวกที่จะท่องภาวนาทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ก็สามารถที่จะเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งก็สามารถกระทำได้ครับ
มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
***ปาฏิหาริย์ยังคงมีอยู่เสมอให้เราได้สัมผัสรับรู้และเห็นจริง ล่าสุดพี่เปิ้ลผู้เป็นเจ้าของรีสอร์ทเนินกระทิงอิงกมล ได้รับมณีนาคาจากผมไปบูชา ปรากฏว่าเหมือนมีบางสิ่งดลใจให้กลับไปหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งทิ้งไปแล้วเมื่อ 2 งวดที่ผ่านมา นำมาตรวจรางวัลใหม่ ปรากฏว่าเป็นใบที่นำโชคลาภมาให้ ซึ่งทำให้พี่เปิ้ลถูกเลขท้าย 3 ตัวล่าง เป็นที่ชื่นมื่นในโชคลาภกันไป
***มณีนาคาทุกองค์ที่อยู่กับผมนี้ ผมสวดมนต์ทุกคืน อาราธนาเชิญญานบารมีท่านอยู่เสมอ ๆ โดยเฉพาะการสวดด้วยพระคาถาบูชาพญานาคของท่าน และบทอิติปิโสอยู่เสมอ ๆ จึงทำให้ผมมีความมั่นใจในอำนาจแห่งพุทธคุณของท่านเสมอมา และเชื่อมั่นได้ว่า มณีนาคา ที่มาจากสายทางของผม จะไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน กลับทั้งจะสามารถนำพาสิ่งอันเป็นมงคลทั้งหลาย ได้กลับไปสู่ผู้ที่เคารพบูชาหรือมีไว้ครอบครองอย่างแน่นอน

***สิ่งหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมแก่ผู้ที่ได้บูชาวัตถุมงคลดังกล่าวนี้ เมื่อเวลาใดยามใดที่เราได้เจริญภาวนาหรือได้สร้างกุศลผลบุญใด ๆ ก็ตาม ขอให้ตั้งจิตถวายบุญกุศลนี้ให้กับพญานาคราชที่เราได้สักการะบูชาด้วย ผลบุญกุศลทั้งปวงนี้ก็จะเป็นอานิสงฆ์อีกทางหนึ่ง ที่จะทำให้คำอธิษฐานต่าง ๆ ที่มีต่อ มณีนาคา ได้ก่อเกิดความสำเร็จได้โดยง่ายอีกทางหนึ่ง

ฟ้าลิขิต
มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
เปิดแล้วๆ ค่า      คอนเฟิ์รมกันได้เลยจ้า   
สวยมากเลยค่ะ
คนดีของแผ่นดิน
สวยมากเลยค่ะ
nuballe โพสต์เมื่อ 6-7-2012 00:15

  ขอบคุณค่า  ราคาที่ถามมา ลงให้เรียบร้อยแล้วนะค๊า ^_^
งดงามมากเลยครับพี่หม่วยหัวนโม นี้ได้มาจากไหนหรอครับสวยดีเหมือนกัน
ตอบกลับ 6# มนตรานาคี
คอนเฟิร์มคร้าบบบบ
งดงามมากเลยครับพี่หม่วยหัวนโม นี้ได้มาจากไหนหรอครั ...
kungzana โพสต์เมื่อ 6-7-2012 02:38

***วัตถุมงคลต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปแตกต่างกัน ความสำคัญคงไม่ได้อยู่เพียงที่มาประการเดียว หากแต่อยู่ที่เมื่อได้รับมาแล้ว เราผู้ซึ่งเป็นผู้บูชาได้กระทำสิ่งใดบางหลังจากได้มา เพราะความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้น ต้องประกอบด้วยคุณธรรมความดีของมนุษย์ที่จะต้องสร้างและกระทำประกอบกันไปด้วยครับ ขอให้มั่นใจได้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ เป็นสิ่งมงคลอันบริสุทธิ์ กำเนิดและดำรงไปด้วยพุทธบารมีแห่งพุทธคุณอย่างแท้จริง เท่านั้นก็พอ.....สาธุ

ฟ้าลิขิต

21-6-2012 20:04

อาจารย์ครับ ผมขอสมัครเป็นสมาชิกชมรมอ.ฟ้าลิขิตด้วยครับ ผมเคยพบกับอาจารย์ในงานมิตติ้งเว็บญาณทิพย์ที่รร.ฟอร์จูนและได้ทำบุญกฐินกับอาจารย์2,000บาทและอาจารย์ได้มอบมณีนาคาให้ 1 องค์สีเหลืองด้วยครับ หวังว่าอาจารย์ฟ้าจะรับผมเป็นสมาชิกในชมรมนะครับ และผมเคยนำมณีนาคาไปให้อ.พัชรีดูอ.พัชรีบอกว่ามณีนาคาเม็ดนี้มีญาณพญานาคฝ่ายหญิงสถิตย์อยู่ครับ เผื่อโอกาสต่อไปจะได้หามาบูชาเพิ่มเติมอีกครับ หรือว่าทางอ.ฟ้ายังพอมีเหลืออยู่บ้างมั้ยครับ ผมสนใจครับ กราบขอบพระคุณครับ

***เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจริงใน pm ของเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ที่เคยได้รับมณีนาคาจากผมไปบูชาแล้ว และมีความประสงค์จะขอรับไปบูชาเพิ่มเติม (ขอสงวนนามสมาชิกฯ)


ฟ้าลิขิต
มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
ขอจองแหวน 1 วง นะคะ ส่ง PMไปให้พี่ม่วยแล้วค่ะ   อ.ฟ้าคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเหมาะกับสีไหนคะ  หรือแล้วแต่ความชอบ ขอบคุณค่ะ
พี่ม่วยคะ  จององค์พระพิฆเนศ  หินควอทซ์ แกะด้วยมือ องค์ประทับนั่งค่ะ
จี้ ห้อยคอ มณีนาคราช ล้อมเงินลายผ่าหวาย  สีชา รูปทรงหยดน้ำ
ตอบกลับ 16# มนตรานาคี

พี่ม่วยจ๋าาาาาา จะเอาจี้หยดน้ำสีชาอ่ะคร้าาาาาาาา โดราจองคร้าาาาาาาาาาาาาาา
ตอบกลับ 14# มนตรานาคี

พี่ม่วยจ๋าาาาาาาาาาาาาาาา โดราจองคร้าาาาาาาาาาาา หยดน้ำสีม่วงคร้าาาาาาาาาาา
ตอบกลับ 12# มนตรานาคี

สวยๆ ๆ คร้าาาา ว้าวๆ ๆ
องค์พระพิฆเนศ  หินควอทซ์ แกะด้วยมือ   >>> 999 บาท

...
มนตรานาคี โพสต์เมื่อ 5-7-2012 05:19    มีกี่องค์อ่ะ ชอบ
ตอบกลับ 11# มนตรานาคี

พี่ม่วยไม่รับสั่งทำบ้างหรือคะ แบบมีเพชรพญานาคอยู่แล้วแต่อยากสั่งทำเป็นแหวนตามรูปของพี่ม่วยอะคะ นะคะ เปิดรับสั่งทำด้วยนะค่ะ
สนใจ จี้ ขนาดไม่ใหญ่ จัดสรรมาเถอะ
สี สัณฐาน อะไรก็ได้ เน้นแค่อย่าใหญ่มาก หนัก (แบกตัวเองก็ลำบากแล้ว)
ตอบกลับ 38# dorajung

พี่สหายธรรมจองหยดน้ำสีชาเหมือนกันงั้นโดราจองเป็นสีชาไข่ก้อได้ค่ะ สวยเหมือนกันคร้าาาาา
ตอบกลับ 17# มนตรานาคี

จองจี้สีส้มคร้าาาาาาาาาา โดรานร้าาาาาาาาาาาาาคร้าาาาาาาาาาาา เอ.....จองแระ มีกะตังค์จ่ายเป่าาาาาาาาาหว่าาาาาาาาา รึว่าต้องใช้นิ้วแปะพี่ม่วยยยยยยยยยยยยยยยยจ๋าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
ต่างหูไม่มีแบบก้านติดหูเหรอคะ  พอดีไม่ใส่แบบห้อยตุ้งติ้งน่ะค่ะ
งดงามมากเลยครับพี่หม่วยหัวนโม นี้ได้มาจากไหนหรอครั ...
kungzana โพสต์เมื่อ 6-7-2012 02:38

เป็นงานช่าง  ที่ได้แบบจากชาวใต้ที่นับถือสัญญลักษณ์นี้  เพราะถือเป็นสิ่งแทนของหลวงปู่ทวด  หรือพ่อท่านคล้ายน่ะค่ะ
ขอจองแหวน 1 วง นะคะ ส่ง PMไปให้พี่ม่วยแล้วค่ะ   อ.ฟ้าคะแ ...
pimputhang โพสต์เมื่อ 6-7-2012 07:15

รับแทรบจ้า    แหวนลายเตยหน้า นะค๊า  จะรอ size นะค๊า  ตามที่ลิ้งค์ไปให้
พี่ม่วยคะ  จององค์พระพิฆเนศ  หินควอทซ์ แกะด้วยมือ องค ...
สหายธรรม โพสต์เมื่อ 6-7-2012 08:58

จัดให้เดี๋ยวนี้จ้า คุณสหายธรรมส่งที่อยู่มาให้ได้เลยจ้า ทาง pm ก็ได้จ้า   สรุปยอดส่ง pm แล้วนะ
มีกี่องค์อ่ะ ชอบ
ปัญญาอ่อน โพสต์เมื่อ 6-7-2012 09:23

ตอนนี้ท่านนั่งอยู่องค์เดียวจ้า  แต่ถ้าปางยืน มี 2 องค์  จัดมาเลยๆ
กลับไปยังรายบอร์ด