กลับไปยังรายบอร์ด

คำขออโหสิกรรม...อธิษฐานบารมี

อันบทความคำขออโหสิกรรม...อธิษฐานบารมี
คราหนึ่งได้เคยปรากฏความในห้องศินาราแห่งนี้
แต่ก็ได้เลือนหายจากไปพร้อมกับนามแห่งท่านนั้น
บัดนี้เราจักนำบทความเหล่านี้กลับมาอีกครั้ง
ด้วยหวังจักเป็นประโยชน์ต่อสหายแลญาติธรรมทุกท่าน

ไฟล์แนบ: คุณไม่สามารถดูไฟล์แนบได้ จำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ สมัครสมาชิก ก่อนนะครับ แล้วเรามาร่วมแบ่งปันความสุขกัน
คำขออโหสิกรรม...อธิษฐานบารมี ๑

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใดเป็นบุญกุศล
ที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้
ขออุทิศแผ่ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิต มีจิตมีวิญญาณ มีขันธสันดาร
มีการกระทำ มีวิบากแห่งกรรม มีท่านเจ้ากรรมและนายเวรผู้อยู่ในจิตข้าพเจ้า
ที่อยู่ในตัวข้าพเจ้า ผู้รายล้อมรอบตัวข้าพเจ้า ผู้มาถึงข้าพเจ้าแล้ว
เจ้ากรรมนายเวรอื่นๆ เจ้าการบัญชี จตุโลกบาลทั้ง ๔ ท่านยมบาล
มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ ชั้น พรหม ๒๐ ชั้น อบายภูมิ ๔
บัดนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกองการกุศล ผลทาน ผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา
ขอแผ่ให้แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้ กระทำกรรมไว้ ต่อหน้าก็ดี
ลับหลังก็ดี รู้ก็ดี ไม่รู้ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย  
จงโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเกิดชาติหนึ่งภพใด
ขอให้ได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบารมีแห่งตน ขอให้พ้น ภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร
ได้ถึงซึ่ง มรรค ผลพระนิพพาน ภายในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
"จิตตัง ทันตังสุขาวหัง"
คำขออโหสิกรรม...อธิษฐานบารมี ๒


คำอธิฐานจิตขอขมากรรมแสนโกฎิจักรวาลที่เคยติดค้างและขอพร

ข้าแด่โองการสวรรค์, ขอทรงโปรดเมตตาอาราธนา, พระผู้สร้าง, องค์ธรรมมารดา, พระบิดา, พระแม่ทองคำ,
องค์คุณเบื้องสูง, พุทธะ มหาพุทธะ, อรหันต์ มหาอรหันต์,โพธิสัตว์ มหาโพธิสัตว์,พระวิสุทธิเทพ,
อริยพรหมทุกๆพระองค์, คุณพระทั่วทั้งแสนโกฎิจักรวาล, มีองค์ พระสมณโคดมเจ้า,พระศรีอริยเมตตรัย,
พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ และครูบาอาจารย์ที่มีบารมีสัมพันธ์ที่สุดที่สืบทอดต่อกันมาทุกภพทุกชาติ,
มาเป็นประธาน, เพื่อสรุปกรรม, อโหสิกรรม, นิรโทษกรรม, ให้ข้าพเจ้า, ณ บัดนี้ด้วยเทอญ

ด้วยกาย วาจา ใจ, สิ่งใดที่ลูกได้กระทำ,ไม่ตรงต่อสัจธรรม, ประมาท, ปรามาส, ล่วงเกิน, องค์คุณเบื้องสูง,
ดังกล่าวมาแล้ว, รวมถึงบิดา มารดา , ครูบาอาจารย์, บรรพบุรุษ, เจ้ากรรมนายเวรทุกรูปนาม, ทุกภพชาติ,
ขอพระองค์ท่านได้โปรดเมตตา, อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วย, เพื่อความไม่ติดขัดข้องคา, ในทุกข์โทษเวรภัย,
ตรงต่อสัจธรรมด้วยเทอญ

ข้าแด่โองการสวรรค์, ขอทรงโปรดเมตตาอาราธนา, องค์คุณเบื้องสูง, ดังที่กล่าวมาแล้ว,และพลังงาน,จากธรรมสภาพุทธะมหาพุทธะ
,เพื่อขอเชื่อมต่อ, ต่อผู้ที่ตรงต่อสัจธรรมที่สมควร, มาชำระล้าง,สังโยชน์1, ความยึดติดในธาตุ4, ขันธุ์5,
อนุสัยกรรม, วิบากกรรม, วิบัติ, วิบากมาร, สิ้นเชื้อเกิด, สิ้นภพชาติ, เครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย, อกุศลกรรม, อคติ, อัตตา,
อาภัพ, อาถรรพ์, อาเพท, สรรพเคาระห์เสนียดจัญไร, คุณไสย มนตร์ดำ, ของต่ำทำเสน่ห์ยาแฝด, ยาสั่ง, คาถาอาคม,
วิญญาณร้ายแฝง, แรงอาฆาตพยาบาท, คำสาปแช่ง, โรคภัยไข้เจ็บ, โรคระบาด, กัมมันตรังสี, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ,
และพลังงานด้านลบทั้งปวง, อีกทั้งปรับสมดุลอัตโนมัติ, พลังงานธาตุธรรม, ปราณ, จิต, กายหยาบ, กายทิพย์,และปรับสถานที่....
...(ที่ทำการอฐิษฐาน)ให้สว่างไสว, ปลดปล่อยดวงจิตวิญญาณ, เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย, ไปสู่พระองค์,และแลกเปลี่ยนโมเลกุล
ความหลุดพ้น, ระดับปรมาณูของพระองค์กับทุกชีวิต, ทุกจิตญาณ, ที่เคยเชื่อมญาณบารมีกับพระองค์, รวมถึงบรรพบุรุษเจ้าบุญนายคุณ,
เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดของพวกเขา, ให้บริสุทธิ์, ตรงต่อสัจธรรม, ไม่ติดขัดข้องคา, ทั้งทางสมมุติโลก, และตรงต่อสัจธรรม,
โปร่ง โล่ง กว้าง, สว่าง เบา สบาย ตลอดเวลา, ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม, ทุกอิริยาบถ, ทั้งยามหลับยามตื่น, กลางวันกลางคืน,
ปรับสมดุลให้เหมาะสม, กับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติไม่มีผลข้างเคียงใดๆ, โดยที่เหล่าพญามาร, ไม่สามารถตัดทอนพลังงานไปได้,
พร้อมประทานพร, ประธานอุปกรณ์ทิพย์โอสถทิพย์เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาตัวพร้อมทั้งประธานแสงรัศมีคุ้มครอง, เป็นกำแพงแก้ว7ชั้น,
จากพญามาร, มารอสูร, อภิญญาดำ, พลังงาน, มนุษย์, และอมนุษย์, ที่ไม่หวังดีทั้งหลาย,โดยฉับพลันทันที,ตลอดไปด้วยเทอญ

**หมายเหตุ การกรวดน้ำให้ทำได้บ่อยๆโดยการให้อธิษฐานว่า ขอให้ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณมีส่วนในบารมีความพ้นทุกข์ขององค์พุทธะด้วยเทอญ
"จิตตัง ทันตังสุขาวหัง"
คำกรวดน้ำอย่างง่ายแบบเบิกบุญมาเป็นก้อนๆ จักให้ผู้ใดก็เปลี่ยนตามชื่อนั้นๆ สำเร็จด้วยจิตสู่จิต

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำมาแล้วในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายต่อ
องค์บารมีเทพผู้ปกป้องประจำตัวข้าพเจ้า ขอพระองค์ท่านได้โปรดเมตตาเปิดทางให้ข้าพเจ้าก้าวเข้าสู่ทางธรรม
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมด้วยเถิด
..................................................................................................................................
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ   ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำมาแล้วในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศ
ให้กับท่านเจ้ากรรมและนายเวรอยู่ในจิตข้าพเจ้าที่อยู่ในตัวข้าพเจ้า ผู้รายล้อมรอบตัวข้าพเจ้า ผู้มาถึงข้าพเจ้าแล้ว
ขอท่านจงรับบุญกุศลแห่งข้าพเจ้าที่อุทิศให้ไปนี้ตามกำลังที่ท่านพึงจะรับได้ด้วยเถิด และขอได้โปรดอดโทษอันล่วงเกินนั้น
ต่อข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอได้โปรดเมตตาเปิดทางให้ข้าพเจ้าก้าวเข้าสู่ทางธรรมเพื่อเจริญก้าวหน้าในธรรมด้วยเถิด
"จิตตัง ทันตังสุขาวหัง"
สาธุ อนุโมทนา ต่อสิ่งดีๆๆที่นำมาสู่กันค่ะ
ให้อภัยกันในวันนี้ ..  ดีกว่าอโหสิกันในวันตาย
ขออนุญาตdownloadนะครับ อนุโมทนาด้วยครับ สาธุ
สุโข ปุญญฺสส อุจจโย
โมทนาบุญค่ะ ^^
อนุโมทนา สาธุๆ
อนุโมทนาสาธุๆๆ
อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุค่ะ ..
อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
ตอบกลับ 12# aomthidaa


    สาธุ
คำขออโหสิกรรม...อธิษฐานบารมี ๑

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโน ...
ขวัญแก้ว โพสต์เมื่อ 1-2-2012 00:25


อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ จะนำไปใช้ค่ะ
กลับไปยังรายบอร์ด