กลับไปยังรายบอร์ด

จาก " เด็กน้อยตาดำ ๆ " .........เติบโตมาเป็น " อาจารย์สอน พระไตรปิฎก 84000 ธรรมขันธ์ "

หมายเหตุ: กระทู้ถูกปิด เจ้าของถูกแบนหรือถูกลบ
หมายเหตุ: กระทู้ถูกปิด เจ้าของถูกแบนหรือถูกลบ
จะเป็นคนเก่งเพื่อพ่อ จะเป็นคนดีเพื่อแม่
จะเป็นบุรุษนำทางสหมิตร เพื่อพระศาสดา
กลับไปยังรายบอร์ด