สมาชิกล่าสุดที่อ่านหัวข้อนี้

กลับไปยังรายบอร์ด

คำอธิษฐานวันลอยกระทง "แม่ชีใหญ่ แม่ชีทศพร"

มาแชร์คำสอนของแม่ชีใหญ่ "แม่ชีทศพร วัดพิชัยญาติการามกันคะ"
นี่ใกล้ถึงวันลอยกระทงอีกแล้ว  เมื่อเราจะลอยกระทงให้เรากล่าวขอขมาพระแม่คงคา
ดังนี้คะ
อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ ธูป เทียน ชวาลา รูปนาม และชีวิต
พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ขอบูชาแด่แม่พระคงคา
พระพุทธธัง พระธรรมมัง พระสังฆัง ขอให้พระแม่ธรณีจงเป็นพยาน
แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า ด้วยกาย วาจา ใจ ข้าพเจ้าเคยใช้
แม่พระคงคาชำระ ดื่มกิน ชำระสิ้นทั้งร่างกาย ข้าพเจ้าขอขมาลาโทษ
แด่พระคงคา ขอให้แม่พระคงคาได้โปรดลดโทษ ผ่อนเวรกรรมแด่ข้าพเจ้า
ด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สว่างมาสว่างไปดุจประทีปบูชา
พระแม่คงคาด้วยพระเจ้าข้า นิพพาน ปัจโยโหตุ

หลายสิ่งหลายอย่างที่ได้รับคำสอนมาจากท่านเมื่อครั้งไปปฏิบัติธรรมที่"วัดพิชัยญาติการาม"  เมื่อถึงประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังคะ  หรือจะหาซื้อได้ตามแผงขายหนังสือที่มีวางจำหน่ายกันคะ  เงินที่ได้จากการจำหน่าย แม่ชีท่านจะนำไปทำบุญในรูปแบบต่างที่เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บำรุงพระพุทธศาสนา และแสดงธรรมเป็นธรรมทานเพื่อพวกเราทุกท่านคะ
ขอบพระคุณสำหรับความรู้ดีดีคะ
คำสอนและคำอธิษฐานของแม่ชีทศพร ครอบคลุมดีมากครับ
เพิ่มความรู้ดีมากครับ  ผมก็ไปปฎิบัติธรรมที่วัดพิชัยญาติมาเหมือนกันครับ
ไปวัดเสาร์เช้ากลับวันอาทิตย์ แต่ยังไม่เคยให้แม่ชีทศพรเปิดกรรมให้เลย รอเวลานะครับ
สน
ตอบกลับ 1# คุณแม่ลูกสาม


    สาธุด้วยค่ะ
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
กลับไปยังรายบอร์ด