กลับไปยังรายบอร์ด

หลวงพ่อคล้าย วาจาิสิทธิ์

ประวัติพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน , ประวัติพ่อท่านคล้าย วัดพระธาตุน้อย
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน วัดพระธาตุน้อย พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า "พ่อท่านคล้าย" ประวัติพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เทวดาเมืองคอน วัตถุมงคลพ่อท่านคล้าย
     พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า "พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์" นามตามสมณศักดิ์ท่านคือ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
     พ่อท่านคล้าย นามเดิมว่า "คล้าย สีนิล" เกิดตรงกับ วันที่27ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีชวด จ.ศ.1238 ร.ศ.95 ที่บ้านโคกทือ ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายอินทร์ นางเหนี่ยว สีนิล มีพี่สาว 1 คน ชื่อนางเพ็งเป็นภรรยานายซ้าย เพ็ชรฤทธิ์ ไม่มีบุตรสืบสกุลแต่มีบุตรบุญธรรมหนึ่งคน ชื่อนายครื้น เพ็ชรฤทธิ์

     พ่อท่านคล้าย มีลักษณะนิสัย เป็นคนมีมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูอาจารย์อย่างเคร่งครัด สุภาพ เรียบร้อย ว่านอนสอนง่าย นิสัยอ่อนโยนละมุนละไม จึงเป็นที่รักของบิดามารดา ครูอาจารย์และญาติมิตรเป็นอันมาก

เมื่ออายุ ๑๕ ปี หลวงพ่อคล้าย ประสบอุบัติเหตุในการถางป่าทำไร่กระดูกปลายเท้า สามนิ้วแตกละเอียด รักษาไม่หาย ด้วยกำลังใจที่เด็ดเดี่ยว พ่อท่านคล้ายได้ใช้มีดตัดปลายเท้าออกด้วยตัวเอง และใช้ยาพอกจนหายเป็นปกติ

     ขาของพ่อท่านคล้ายนั้นเสียข้างหนึ่ง คือ ขาด้านซ้ายขาดตั้งแต่ตาตุ่มลงไป  (เสียตั้งแต่สมัยเด็กๆ โดนต้นไม้ทับที่บ้านญาติของท่านที่ จ.กระบี่ ขาเป็นหนองเลยต้องตัดทิ้ง โดยท่านใช้มีดปาดตาลตัดเอง) ท่านเลยต้องใส่กระบอกไม้ไผ่แทน

     พ่อท่านคล้าย ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2438 (อายุ 19 ปี) บรรพชาที่วัดจันดี ต.หลักช้าง บรรพชาโดยอาจารย์ พระอธิการจันเจ้าอาวาสวัดจันดี (ทุ่งปอน) และพ่อท่านสามารถท่อง พระปาฏิโมกข์จนได้แม่นยำ

พ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ พระเกจินครศรีธรรมราช
ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.2439 ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ อุทกุกเขปสีมา (ศาลาน้ำ) วัดวังม่วง โดยมีพระอาจารย์กราย คังคสุ วัณโณ เจ้าอาวาสวัดหาดสูง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์สังข์ สิริรตโน เจ้าอาวาสวัดไม้เรียง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ทอง ปทุมสุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดวังม่วงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ และมีพระอาจารย์ล้อม ถิรโชโต เป็นผู้ให้สรณคมน์และศีล ได้รับฉายาว่า จันทสุวัณโณแล้วได้ไปจำพรรษา อยู่ที่วัดทุ่งปอน หรือวัดจันดี
     การศึกษาเบื้องต้น พระครูพิศิษฐ์อรรถการ เริ่มศึกษาเบื้องต้นที่บ้าน โดยบิดาเป็นผู้สอน เรียนวิชาคำนวณ และวิชาอักษรโบราณ จนสามารถอ่านออกเขียนชำนาญ ทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอม ต่อมาศึกษาต่อในสำนักนายขำ ที่วัดทุ่งปอน บ้านโคกทือ จนจบหลักสูตร ต่อมาได้ไปฝึกหัดเล่นหนังตะลุงกับนายทองสาก ประกอบกับพ่อท่านคล้ายมีหน้าตาดี น้ำเสียงไพเราะ จึงมีคนติดใจการเล่นหนังตะลุงของท่านมาก


ต่อมาปี พ.ศ.2441 พ่อท่านคล้าย ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เรียนมูลกัจจายนะ ในสำนักพระครูกาแก้ว (ศรี) ณ วัดหน้าพระธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบหลักสูตรมูล พอแปลบาลีได้ ศึกษาอยู่เป็นเวลา 2 พรรษา

ปี พ.ศ.2443 ต่อมาได้ศึกษาทางวิปัสสนากัมมัฎฐานที่สำนักวัดสามพัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์หนูเจ้าอาวาสเป็นผู้สอน

ปี พ.ศ.2445 พ่อท่านคล้าย ได้กลับมาอยู่จำพรรษาวัดหาดสูง ใกล้ตลาดทานพอ ในสำนักพระครูกราย ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของพ่อท่าน เพื่อศึกษาวิปัสสนาและไสยศาสตร์ โดยเหตุที่พระครูกราย เป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาและทรงวิชาคุณทางไสยศาสตร์ในสมัยนั้น

ปี พ.ศ.2447 พ่อท่านคล้าย ได้ไปจำพรรษาที่วัดมะขามเฒ่า อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาเพื่อศึกษาภาลีและอภิธรรมเพิ่มเติม

ปีพ.ศ.2448 พ่อท่านกลับจากวัดมะขามเฒ่า มาจำพรรษาอยู่ที่วัดทุ่งปอน (จันดี) ตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษา ณ ที่ใดก็ตาม ท่านได้ศึกษาค้นคว้าภาษา บาลี วิชาโหราศาสตร์ และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ติดต่อกันมาโดยมิได้ประมาท ด้านการก่อสร้างก็ได้สร้างใว้ตามวัดต่างๆพอสมควร

พ่อท่านคล้าย เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขัน
ในปี พ.ศ.2448 พระปลัดคง เจ้าอาวาสวัดสวนขัน ลาสิกขาบท คณะอุบาสกอุบาสิกาของวัดสวนขัน ได้ร่วนกันเสนอไปยัง ท่านพระครูกรายเจ้าคณะแขวงฉวาง ขอแต่งตั้ง"พ่อท่านคล้าย"เป็นเจ้าอาวาส วัดสวนขันแทน ท่านพระครูกรายก็เสนอไปยังเจ้าคณะเมือง (ม่วง เปรียญ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณพระศิริธรรมมุนี เจ้าคณะเมือง ได้แต่งตั้งให้พ่อท่านคล้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันแต่นั้นมา


    ประวัติวัดสวนขัน
   วัดสวนขันเป็นวัดราษฎร์ เดิมตั้งอยู่ที่ วัดราษฎร์บำรุง ปัจจุบันชาวบ้านเรียกวัดคุดด้วน เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งคลองคุดด้วน มีพระปลัดคงเป็นเจ้าอาวาส แต่ที่ตั้งเป็นที่ไม่เหมาะบางประการ เนื่องจากฤดูน้ำก็ถูกน้ำท่วมบ่อยๆและสถานที่คับแคบ จึงทำการย้ายวัดขึ้นไปทางเหนือของคลองคุดด้วน สร้างวัดขึ้นมาใหม่ใน ป่าไม้ขันอันเป็นที่สวนของอุบาสกผู้มีศรัทธาถวายให้วัด และพร้อมใจกันตั้งชื่อวัดว่า วัดสวนขัน
   วัดสวนขันปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลสวนขัน กิ่งอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีฯ พระปลัดคงได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก พระปลัดคงเป็นลูกศิษย์ของพระครูกราย ต่อมาลาสิกขาบทพระครูกรายเสนอพ่อท่านคล้ายให้เป็นพ่อท่านคล้าย ตลอดมาเป็นเวลา65ปี จนถึงวันมรณะภาพ
พ่อท่านเคยแต่งบทกลอนกำดัดสอนนาคใว้น่าฟังดังนี้

      ศีลสิบโดยตั้ง  รักษาโดยหวัง
      องค์ศีลทั่วผอง  สองร้อยยี่สิบเจ็ด
      สิ้นเสร็จควรตรอง  ศีลสิบหม่นหมองสองร้อยมรณา

    สมณศักดิ์พ่อท่านคล้าย
    ได้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูพิศิษฐ์อรรถการในปี พ.ศ.๒๔๙๘ ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นพิเศษในนามสมณศักดิ์เดิม แต่ประชาชนทั่วไปเรียกท่านตามชื่อเดิมว่า พ่อท่านคล้าย
    ตำแหน่ง
  - ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนขัน ตำบลละอาย อำเภอฉวาง ใน พ.ศ. ๒๔๔๕ จนมรณภาพ
  - เป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย ใน พ.ศ.๒๕๐๐ เนื่องจากมีการสร้างถนนผ่านกลางวัดจันดีหรือวัดทุ่งปอน ทำให้วัดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ประชาชนได้ประชุมตกลงสร้างวัดใหม่ในเนื้อที่ที่แยกออกไป เรียกว่า วัดพระธาตุน้อย และแต่งตั้งให้พระครูพิศิษฐ์อรรถการ เป็นเจ้าอาวาส เมื่อท่านมรณภาพไปแล้ว วัดนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานสรีระของท่านไว้ในโลงแก้ว

      

    งานด้านศาสนา
     พระครูพิศิษฐ์อรรถการ เป็นผู้นำในการสร้างวัดพระเจดีย์ พระพุทธรูป และร่วมกันในการปฏิสังขรณ์บูรณะศาสนสถานเป็นจำนวนมาก ผลงานสำคัญ ดังเช่น สร้างวัด พ่อท่านคล้ายเห็นความสำคัญของปูชนียสถาน จึงได้สร้างวัดขึ้นหลายแห่ง ได้แก่ วัดมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๐ ทายาทอึ่งค่ายท่าย ถวายที่ดิน และวัดที่สำคัญที่สุดคือวัดพระธาตุน้อย หรือคนทั่วไปเรียกว่า วัดพ่อท่านคล้าย

พ่อท่านคล้าย สร้างวัดพระธาตุน้อยและเจดีย์

ปี พ.ศ.2505 นายกลับ งามพร้อม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง ได้ยกที่ดินโคกไม้แดง มีเนื้อที่40ไร่ ถวายพ่อท่านโดยมอบให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟคลองจันดี ประมาณ1กิโลเมตร พระครูพิศิษฐ์อรรถการได้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นในที่ดินแปลงนี้ เริ่มก่อสร้างเมื่อ 14 มกราคม 2505 ตรงกับวันขึ้น 9ค่ำ เดือนยี่ ปีฉลู เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่นายประคอง ช่วยเพ็ชร ถวายมาจากกว๊านพะเยา (ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา) โดยยึดรูปแบบมาจากวัดพระมหาธาตุทั้งหมด ทุนรอนในการก่อสร้างได้มาจาก พ่อค้า คหบดี ข้าราชการ และประชาชน ฝ่ายสงฆ์มีพระใบฏีกาครื้น โสภโณ เจ้าอาวาสวัดจันดีในสมัยนั้น เป็นผู้อำนวยการสร้าง ฝ่ายฆราวาสมี พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ ราชเดช เป็นประธาน พระเจดีย์องค์นี้มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ27เมตร สูง 70เมตร การก่อสร้างสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ องค์พระเจดีย์ มองเห็นเด่นแต่ไกล ถ้านั่งรถไฟเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ก่อนขบวนรถจะถึงสถานีคลองจันดี จะมองเห็นพระเจดีย์อยู่ทางซ้ายมือ
      พ่อท่านคล้ายได้สร้างพระเจดีย์ไว้หลายองค์ ได้แก่ เจดีย์วัดสวนขัน เจดีย์บ้านควรสวรรค์ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง เจดีย์วัดยางค้อม อำเภอพิปูน และที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แก่ เจดีย์วัดสวนขันอำเภอพระแสง และเจดีย์หน้าถ้ำขมิ้น บนภูเขาอำเภอนาสาร
    งานด้านพัฒนาท้องถิ่น
     พ่อท่านคล้าย จัดได้ว่าเป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ตลอดชีวิต ทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้เดินทางไปพัฒนาในที่ต่าง ๆ มากมาย สร้างถนน สะพานมากมาย ด้วยเมตตาบารมีและความเคารพศรัทธาของศิษย์และประชาชน ดังเช่น

สร้างถนนเข้าวัดจันดี

ถนนจากตำบลละอายไปพิปูน

ถนนจากวัดสวนขันไปยังสถานีรถไฟคลองจันดี

ถนนจากตำบลละอายไปนาแว

ถนนระหว่างหมู่บ้านในตำบลละอาย

สะพานข้ามคลองคุดด้วนเข้าวัดสวนขัน

สะพานข้ามแม่น้ำตาปีจากตลาดทานพอไปนาแว

สะพานข้ามคลองเสหลา หน้าวัดมะปรางงาม

สะพานข้ามคลองจันดี เป็นต้น

ด้านความมีเมตตาและวาจาสิทธิ์

ศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือ ศรัทธาพ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น พ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลา ท่านมักจะให้พรกับทุกคน "ขอให้เป็นสุข เป็นสุข" ผู้ที่เคารพนับถือท่านต่างพากันกลัวคำตำหนิ เพราะผู้ที่ถูกตำหนิทุกรายล้วนแต่พบความวิบัติ คนส่วนมากจึงหวังที่จะได้รับคำอวยพร เพราะคำเหล่านั้นเป็นการพยากรณ์ที่แม่นยำทั้งในทางดีและทางเสื่อมเสีย

คนที่ไปนมัสการ"พ่อท่านคล้าย"หวังที่จะได้วัตถุมงคล พระเครื่อง บ้างขอน้ำมนต์ ชานหมาก แหวน ผ้ายันต์ เหรียญ รูปหล่อ รูปพิมพ์ ซึ่งพ่อท่านคล้ายก็ได้มีเมตตาให้กับทุกคน ยิ่งชานหมากของท่านหากใครได้รับจากมือท่านเป็นต้องหวงแหนอย่างที่สุด

  พ่อท่านคล้าย มรณภาพ

    พ่อท่านคล้ายหรือพระครูพิศิษฐ์อรรถการ เมื่อครั้นถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2513 ตรงกับแรม 9ค่ำ เดือน12 ปีจอ พ่อท่านจะต้องเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในงานพุทธาภิเษกที่คณะพุทธบริษัท จังหวัดนั้นนิมนต์ใว้ เวลา 16.00 น. ของวันเดินทาง คณะศิษย์เป็นว่าพ่อท่านอาพาธกระทันหัน จึงนิมนต์พ่อท่านขึ้นรถด่วนเข้ากรุงเทพ ถึงวันรุ่งขึ้นได้นำพ่อท่านเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎในวันนั้น แพทยืได้พยายามรักษาจนเต็มความสามารถ เป็นเวลา14วัน อาการมีแต่ทรงกับทรุด ครั้งถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2513 เวลา23.05 น. พ่อท่านคล้าย มรณะภาพด้วยอาการสงบ รวมอายุได้ ๙๖ ปี เมื่อบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน จึงได้บรรจุสรีระของท่านไว้ในโลงแก้ว ประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ในวัดพระธาตุน้อยจนถึงปัจจุบันพระเครื่องหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน พระเครื่องพ่อท่านคล้าย รุ่นต่างๆ


ที่มา http://www.tumsrivichai.com

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ทศพนธ์ (0816583176)
วิชนันท์ (0863352788)
ดกเ้
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ทศพนธ์ (0816583176)
วิชนันท์ (0863352788)

พระเครื่องหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน พระเครื่องพ่อท่านคล้าย รุ่นต่างๆ
เหรียญพ่อท่านคล้ายทุกรุ่น เหรียญหลวงพ่อคล้าย วาจาสิทธิ์ ที่ออกทั้งในนามวัดจัดดี หรือวัดธาตุน้อย วัดสวนขัน รวมทั้งพระเครื่องหลวงพ่อท่านคล้ายที่ออกในนามวัดต่างๆที่ท่านปลุกเสกให้

วัตถุมงคลพ่อท่านคล้ายที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ พระเครื่องหลวงพ่อคล้าย คือ พ่อท่านคล้าย รุ่น 1เหรียญรุ่นสองขอบ หรือพิมพ์สองขอบและรูปเหมือนหล่อโบราณก้นอุ พ่อท่านคล้ายก้นอุ

เหรียญพ่อท่านคล้าย พิมพ์ขอบเดียว พ่อท่านคล้าย รุ่น 1

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขันพิมพ์ไฝแตกเนื้อทองแดง   

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขันรุ่นพัดยศเนื้อทองแดง

เหรียญเสมาไหว้ข้าง พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นปี 2500

เหรียญเกลียวเชือกพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นปีนัง   

เหรียญพุ่มข้าวบิณฑ์ไหว้ข้าง (ดอกจิก)พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน   

เหรียญรูปไข่ไหว้ข้างพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นเกาะสมุย พ.ศ.2498     

เหรียญรูปไข่ไหว้ข้างพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นวัดวังตะวันออก พ.ศ.2502  

เหรียญรูปไข่ไหว้ข้าง พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นวัดสว่างอารมณ์ จ.ภูเก็ต พ.ศ.2501  

เหรียญรูปไข่ไหว้ข้าง พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พิมพ์หลังยันต์หลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก

เหรียญรูปไข่ไหว้ข้างพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นวัดหินงู จ.สุราษฎร์ธานี

เหรียญพ่อท่านคล้าย รุ่นไหว้ข้าง รุ่นวัดคีรีกันทราวาส  พิมพ์ 11  นิ้ว

เหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นวัดสามัคยาราม  พ.ศ.2503 พิมพ์หลังยันต์ห้า

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นวัดสามัคยาราม  พ.ศ.2503 พิมพ์หลังยันต์แปดทิศ

เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นสร้างสะพานคลองมินท์

เหรียญใบโพธิ์เล็ก พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้ออัลปาก้า

เหรียญ หลวงพ่อคล้าย ปี 2505

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย พ.ศ.2505 พิมพ์กลมใหญ่เนื้ออัลปาก้า

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย พ.ศ.2505 พิมพ์กลมเล็กเนื้ออัลปาก้า

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นวัดธาตุน้อย พ.ศ.2505 พิมพ์รูปไข่เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นวัดธาตุน้อย พ.ศ.2505 พิมพ์รูปหัวใจเนื้ออัลปาก้า

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นผู้ว่าฯ (สันต์  เอกมหาชัย) หลังยันต์พุทธซ้อน เนื้อทองฝาบาตร

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นหลังหนังสือจีน พ.ศ.2505 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นปืนไขว้ พ.ศ.2506 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์มี พ.ศ.2506 เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้หลังพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นเบตง พ.ศ.2505 เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้หลังพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นวัดหน้าพระธาตุ พ.ศ.2508 เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม  (วัดใหม่บ้านดอน) หลังพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน

เหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลังพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันครึ่งองค์ เนื้อทองแดง

เหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันครึ่งองค์ หลังหลวงพ่อเฟื่องวัดคงคาเลียบ เนื้อทองแดง

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขันพิมพ์ ค เหลี่ยม วัดจันดี (ทุ่งปอน) เนื้อทองแดง

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขันพิมพ์ ค โค้ง วัดจันดี (ทุ่งปอน) เนื้อทองแดง

เหรียญพระ 25 พุทธศวรรษ หลังพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พ.ศ.2500 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เหรียญพระ 25 พุทธศวรรษ หลังพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พ.ศ.2500 เนื้ออัลปาก้า

เหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน หลังพระพุทธรูปทองคำ ไตรมิตร เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง

เหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นพุทธาภิเษกวัดพลับพลาชัย พ.ศ.2513

เหรียญพ่อท่านคล้าย เสาร์5 ปี12

เหรียญหลวงพ่อคล้าย พิมพ์หน้าหนุ่ม รุ่นแม่ชีเหมน

พระกริ่งรูปหล่อโบราณ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก พ.ศ.2500 เนื้อทองเหลือง

รูปหล่อโบราณ พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น พ.ศ.2503 เนื้อทองเหลืองรมดำ

พ่อท่านคล้ายก้นอุ รูปเหมือนหล่อโบราณก้นอุ พ่อท่านคล้าย รุ่นก้นอุ

พระกริ่งรูปหล่อโบราณ พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่น พ.ศ.2505 เนื้อทองเหลือง

พระกริ่งรูปหล่อโบราณ พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่น พ.ศ.2508 เนื้อทองเหลือง

พระรูปเหมือนปั้มพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นวัดธาตุน้อย พ.ศ.2505 พิมพ์ใหญ่เนื้อทองเหลือง

พระรูปเหมือนปั้มพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นวัดธาตุน้อย พ.ศ.2505 พิมพ์เล็กเนื้อทองเหลือง

พระรูปเหมือนปั้มพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พิมพ์หลังตรง พ.ศ.2508 พิมพ์เล็กเนื้อทองผสม

พระกริ่งรูปเหมือนปั้มไหว้ข้างพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นวัดโคกเมรุ เนื้อทองแดงรมดำ

พระรูปหล่อเล็กพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน

พระรูปหล่อพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังคู้

พระบูชารูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นแรก พ.ศ.2506 ขนาดหน้าตัก 6 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ

พระบูชา พ่อท่านคล้าย เนื้อดิน

พระรูปหล่อโบราณ พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พ.ศ.2512  พิมพ์ฐานโต วัดปากจัง เนื้อทองเหลือง

พระผงว่านชานหมาก พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่น ส.ข.1 พิมพ์ใหญ่

พระผงว่านชานหมาก หลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น ส.ข.1 พิมพ์กลาง

พระผงว่านชานหมาก หลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น ส.ข.1 พิมพ์เล็ก

พระผงว่านชานหมาก หลวงพ่อท่านคล้ายวัดธาตุน้อย พิมพ์ใหญ่

พระผงว่านชานหมาก พ่อท่านคล้ายวัดวงศาประชาราม หรือวัดกรูด

พระผงว่านชานหมาก พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พิมพ์สามเหลี่ยมหลังเสมา แจกที่วัดวังตะวันออก

พระผงว่านชานหมาก พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พิมพ์มารวิชัย แจกที่วัดวังตะวันออก

พระผงว่านชานหมาก พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พิมพ์ห่มคลุม แจกที่วัดวังตะวันออก

พระผงว่านชานหมาก พ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พิมพ์ไหว้ข้าง แจกที่วัดวังตะวันออก

พระผงว่านชานหมาก หลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์สมาธิ แจกที่วัดวังตะวันออก

พระพ่อท่านคล้าย วัดปากจิก พิมพ์หลังยันต์  เนื้อดินผสมผง

พระพ่อท่านคล้ายวัดปากจิก พิมพ์หลังเรียบ  เนื้อดินผสมผง

พระผงว่านชานหมากพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์นางพญา หลัง ส.ข.1

พระผงว่านชานหมากพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์พระประจำวัน หลัง ส.ข.1

พระผงว่านชานหมากพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์นางกวัก หลัง ส.ข.1

หัวนะโมพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน หูเชื่อม ห่วงเชื่อมสร้างก่อนปี พ.ศ.2505

หัวนะโมพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน หูเชื่อมสร้างหลังปี พ.ศ.2505 เนื้อเงินลงถม

หัวแหวนพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน เนื้อทองแดง

แหวนพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน เนื้อทองแดง เนื้ออัลปาก้า

รูปถ่ายอัดกระจกพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน

ลูกอมชานหมากพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน

ผ้ายันต์หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน

ผ้ายันต์พ่อท่านคล้าย วัดธาตุน้อย


พระพิมพ์สมเด็จหลังรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พิมพ์ฝังตะกรุด

พระพิมพ์สมเด็จพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน รุ่นแรก พ.ศ.2498 แจกที่วัดกลาง จ.สุราษฎร์ธานี

พระผงว่านชานหมากพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์หลังยันต์มะอะอุ

พระผงพ่อท่านคล้าย วัดอรุณ พ.ศ.2506 พิมพ์หลังยันต์

พระผงพ่อท่านคล้าย วัดอรุณ พ.ศ.2506 พิมพ์หลังพระปรางค์

พระผงพ่อท่านคล้าย รุ่นอนุสรณ์สร้างอุโบสถวัดมะเฟือง

พระเครื่องพ่อท่านคล้ายรุ่นต่างๆ รวมทั้ง เหรียญพ่อท่านคล้ายทุกรุ่น ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ทั้งสิ้นทำให้มูลค่าราคาพระเครื่อง รุ่นต่างๆของท่านขยับปรับราคาอยู่ตลอดเวลา


เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่น1 หลัง2ขอบนิยมสุด


เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่น1 ไฝแตกหลังสองขอบ


เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก ไฝแตกหลัง2ขอบ


เหรียญหลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่น1 หลังขอบเดียว ยันต์สูง


เหรียญหลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นหนึ่ง หลังขอบเดียว ยันต์สูง


เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่น1ไฝแตก หลังยันต์ห้า


เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่น1ไฝแตก หลังยันต์ต่ำ


เหรียญหลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก ไฝแตก หลังยันต์ต่ำ


เหรียญหลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน ไฝแตก หลังยันต์คอเหลี่ยม


เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน ไฝแตก หลังยันต์คอเหลี่ยม


เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์คอเหลี่ยม


เหรียญหลวงพ่อคล้าย พิมพ์ไหว้ข้าง มีสายสิญจน์


เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสมัคยาราม ปี 2503


เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสมัคยาราม หลังยันต์ห้า ปี 2503


เหรียญเสมาหลวงพ่อคล้ายไหว้ข้าง ศูนย์รี หยักเดียว(นิยม) ปี2500


เหรียญหลวงพ่อคล้าย นั่งเต็มองค์ วัดสวนขัน พ.ศ.2505


เหรียญหลวงพ่อทวด หลวงพ่อคล้าย ออกเบตง ปี 2506


เหรียญ 25ศตวรรษ หลังหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน


หัวนะโม หลวงพ่อคล้าย หูเชื่อมห่วงเชื่อม


เหรียญหลวงพ่อคล้าย พิมพ์เกลียวเชือกกลม


เหรียญหลวงพ่อคล้าย พิมพ์เกลียวเชือก แจกปีนัง


เหรียญหลวงพ่อท่านคล้าย รุ่นพัดยศ หลังหนังสือ ทุสะนิมะ อิสวาสุ


เหรียญหลวงพ่อท่านคล้าย รุ่นพัดยศ หลังยันต์ห้า


รูปหล่อลององค์หลวงพ่อคล้าย พิมพ์ไม่มีไม้โท(หลวงพ่อคลาย)


รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อคล้าย พิมพ์ใหญ่ 2505 วัดธาตุน้อย


รูปเหมือนปั๊ม หลวงพ่อคล้าย พิมพ์เล็ก 2505 วัดธาตุน้อย


รูปหล่อโบราณก้นอุ หลวงพ่อคล้าย วัดกรูด 2507


รูปหล่อหลวงพ่อคล้าย ก้นอุ


พระสมเด็จหลวงพ่อท่านคล้าย ตะกรุด 2 ดอก


พระสมเด็จหลวงพ่อท่านคล้าย ตะกรุด 3 ดอก


พระบูชาหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2500


พระบูชาหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก  เนื้อโลหะ ปี พ.ศ. 2506


พระบูชาหลวงพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน รุ่นแรก หน้าตัก3นิ้ว เนื้อโลหะ พ.ศ. 2506

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ทศพนธ์ (0816583176)
วิชนันท์ (0863352788)


พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์

ไม่มีใครไม่มีมาร แต่มารมันเกิดแล้วมันก็ดับ...


........

ธรรมสัจจะแห่งพ่อท่านคล้าย

ไม่มีใครไม่มีมาร แต่มารมันเกิดแล้วมันก็ดับ

ไม่มีมารใดถาวร ตายหมด

มีมารก็ตาย ไม่มีมารก็ตาย

แต่ว่ามารมันไม่ได้ขึ้นบนที่สูง

เวลาตาย เวลาเราจะทำดีมารมาขวางเวลาเราตายไป มันไม่ได้ขึ้นสูงเหมือนเรา มันเป็นมารกรรมเก่า มารภพภูมิ มันอยู่ที่จะตามเราทันตอนไหน เป็นมนุษย์ต้องหูหนัก อย่าหูเบา ถ้าหูเบาเราก็เป็นมารตามมัน พระพุทธเจ้ายังมีมาร แล้วสูเป็นใคร ไม่มีใครที่ไม่มีมาร และไม่มีใครไม่พบทุกข์ หลักธรรมดา ที่จริงหลักธรรมะคือหลักธรรมดา แต่ว่าเราเข้าใจธรรมดาไหม ถ้าเราเข้าใจธรรมดา แสดงว่าเข้าใจธรรมะก็ธรรมะมันเกิดจากสิ่งที่มันเกิดอยู่แล้ว      

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ทศพนธ์ (0816583176)
วิชนันท์ (0863352788)
ผมเองนั้น ไม่มีโอกาสได้ไปกราบท่านตอนท่านมีชีวิตอยู่ แต่ตอนผมก็เคยไปกราบสังขารของท่านที่ไม่เน่า ที่วัดจันดี ณ ตอนนั้นเป็นสมณเพศ เครารพท่านเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ ที่คอยให้คำชี้นำศิษย์ให้เดินในทางที่ถูกต้อง ไม่หลงกับสิ่งที่ไม่ดี

ศิษย์ขออนุโมทนา

กิม สมาธิ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ทศพนธ์ (0816583176)
วิชนันท์ (0863352788)
อนุโมทามิ
อนุโมทนาค่ะ คุณแม่นับถือท่านมาก
" เวลาเหลือน้อย ให้เร่งปฏิบัติ "
อนุโมทนาค่ะ  
ขออนุโมทนาสาธุครับ  น้องกิมจัง
jojopattaya
พรุ่งนี้พ่อท่านคล้ายจะมาโปรดครับ...
พรุ่งนี้พ่อท่านคล้ายจะมาโปรดครับ...
bb_bluebird โพสต์เมื่อ 26-3-2012 18:07


อนุโมทนาสาธุล่วงหน้าจ้าพี่เบิร์ด ใจเต้นตุ๊บๆ
ตอบกลับ 4# ☼สมาธิ☼


    อนุโมทนาสาธุจ้า
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน วัดพระธาตุน้อย พร ...
☼สมาธิ☼ โพสต์เมื่อ 25-3-2012 14:20


น้องกิมคะ  ขอแชร์ประสบการณ์นะคะ  คือพี่เคยฝันเห็นพ่อท่านคล้ายท่านมาเจิมกระหม่อมให้พี่ค่ะ  ท่านลงยันต์ให้ด้วย  ในฝันตอนนั้นไม่รู้ว่าท่านคือใคร  ก็เลยถามท่านว่าหลวงพ่อขา  ที่หลวงพ่อลงยันต์ที่กระหม่อมให้หนูแล้วเวลาที่หนูจะอธิษฐานถึงท่านหนูจะกล่าวพระนามว่าอะไรคะ  หลวงพ่อท่านหัวเราะแล้วบอกว่าให้เรียกว่าพ่อท่านคล้าย  ตอนนั้นก็แปลกใจว่าทำไมให้เรียกพ่อท่านคล้าย  ทำไมไม่ใช่หลวงพ่อคล้าย  ก็เลยลอง search ใน google ดูก็พบค่ะ  ขอบคุณข้อมูลดี ๆ นะคะ
น้องกิมคะ  ขอแชร์ประสบการณ์นะคะ  คือพี่เคยฝันเห็นพ่ ...
ออมบุญ โพสต์เมื่อ 27-3-2012 00:06


พ่อท่านคือภาษาใต้ครับ แปลว่า หลวงพ่อ

ส่วนหลวงพ่อ คือภาษากลาง จ้า
สาธุครับ

ตอนเดินทางลงใต้ก็เคยอยากไปกราบสังขารท่าน เสียดายยังไม่มีโอกาส คราวหน้าคิดว่าไม่พลาดครับ
พ่อท่านคือภาษาใต้ครับ แปลว่า หลวงพ่อ

ส่วนหลวงพ่อ ค ...
☼สมาธิ☼ โพสต์เมื่อ 27-3-2012 09:52

่ขอบคุณค่ะ  ตอนหลังเพื่อนชาวใต้บอกแล้วค่ะ  แต่เพื่อนเป็นลูกสะใภ้ของหลวงพ่อองค์หนึ่ง  เขาเรียกหลวงพ่อว่า "พ่อหลวง" ค่ะตอนแรกยังงงนึกว่าหมายถึงในหลวงท่านองค์เดียว  เพื่อนเป็นชาวนครฯค่ะ
กลับไปยังรายบอร์ด