นายดี โพสต์เมื่อ 21-2-2011 17:29:20

" เ ขี้ ย ว ห มู ตั น VS ห ล ว ง ปู่ ท ว ด " .......... กับการเปรียบเทียบประสบการณ์ยิงไม่ออก

ครูบาอาจารย์ของนายพรานนับตั้งแต่โบราณกาล  ที่ชำนาญการล่าหมูป่า  
ต่างรู้ถึง  อานุภาพ ความเป็นของทนสิทธิ์ทางธรรมชาติ ของ  

" พญาหมูป่าเขี้ยวตัน  อัณฑะทองแดง "  
" พญาหมูป่าเขี้ยวตัน  อัณฑะทองแดง "  

กล่าวคือ   พญาหมูป่าเพศผู้  ที่มีลักษณะพิเศษเหนือกว่า หมูป่าตัวผู้ทั่ว ๆ ไป

และมีคุณสมบัติพิเศษ  3 อย่าง  คือ
1. ออกหากินตัวเดียว  ไม่เข้าร่วมฝูงกับใคร
2. มีเขี้ยวตันตั้งแต่โคนจรดปลาย
3. มีลูกอัณฑะ  ห้อยอยู่เพียงลูกเดียว  ( หมูป่าตัวผู้  ปกติจะมีลูกอัณฑะ 2 ลูก )

นายพรานที่ชำนาญการเดินป่า  จะรู้ถึง  ความทนสิทธิ์ของ
พญาหมูป่า เขี้ยวตัน  อัณฑะทองแดง เป็นอย่างดี
ว่า
หาก   ส่องปลายกระบอกปืน  ไปที่  หมูป่า ประเภทนี้
ปืนจะยิงไม่ออก  
ย้ำ
ปืนจะยิงไม่ออก

แต่ถ้าหัน ปากกระบอกปืน ไปทางอื่น  ปืนจะยิงออก ทันที
................

นี่คือ  ความเป็นของทนสิทธิ์  ทางธรรมชาติ  
ของ พญาหมูป่าเขี้ยวตัน  อัณฑะทองแดง     ซึ่งมีอยู่จริง ๆ แต่เดี๋ยวนี้ หายาก
..................

ในหมู่มนุษย์  ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐ   ไม่ใช่  สัตว์เดรัจฉาน อย่างหมูป่า

หลวงปู่ทวด   5  แชะ  เป็นหลวงปู่ทวดของ ภาคใต้
ที่มีประสบการณ์จริง
จากการที่ ลูกปืน  ยิงไม่ออก  เมื่อปี  2541

พนักงานแบงค์ ของ ธนาคารทหารไทย 2 คน นำเงินสด  610,000 ไปส่ง
ให้ลูกค้า  
ระหว่างทาง ถูกคนร้าย  ใช้  ปืนดักปล้น
แต่ พนังานแบงค์  ขัดขืน
คนร้ายจึง  เหนี่ยวไกลปืนลูกหม้อ  ยิงเข้าไป  .... แต่  ปืนยิงไม่ออกกกก
เสียงดัง
แชะ - แชะ - แชะ - แชะ-  แชะ   รวมเป็น  5  แชะ
ต่อหน้าต่อตา  

การปล้นในครั้งนั้น  ก่อให้เกิดกระแส  ปรากฏการณ์  5 แชะ ทั่ว ปัตตานี
จนดังไปถึง มาเลเซีย
เศรษฐีจีน  ชาวมาเลเซีย  กว้านเช่าเก็บ  หลวงปู่ทวด 5 แชะ กันจนหมด ใต้
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์  ลงข่าวหน้า 1 กันทุกฉบับ
..........

สรุป

หากเปรียบเทียบ   เขี้ยวหมูตัน  กับ  หลวงปู่ทวด 5 แชะ
ในด้านของประสบการณ์   " ปื น ยิ ง ไ ม่ อ อ ก "

หลวงปุ่ทวด  เหนือกว่า  แยะ
เพราะ
แม้ เขี้ยวหมูตัน  จะเป็นของทนสิทธิ์ ที่ปืนยิงไม่ออกได้  จริง

แต่ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จะคุ้มครองได้เฉพาะ  ในวันที่   หมูป่าตัวนั้น  ไม่ตายเท่านั้น
ถ้าวันไหนที่  หมูป่าตัวนั้น  ตาย
วันนั้น  เขี้ยวหมูตัน  ก็จะไม่มีฤทธิ์เดช อะไรเลย
เช่น
7  วันใน 1 สัปดาห์
ถ้าหมูตาย  วันเสาร์   ทุก ๆ วันเสาร์จะเป็นวันที่ เขี้ยวหมูตัน  ไม่มีฤทธิ์
และ
ผู้ทีที่มีเขี้ยวหมูตัน   จะต้องจำวันที่หมูป่าตัวนั้นตาย  ให้แม่น

ในขณะที่  หลวงปู่ทวด   ไม่มี ขอบเขต เรื่อง ของ วัน เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่อย่างใด
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: " เ ขี้ ย ว ห มู ตั น VS ห ล ว ง ปู่ ท ว ด " .......... กับการเปรียบเทียบประสบการณ์ยิงไม่ออก