mp143 โพสต์เมื่อ 3-7-2012 09:33:14

ชื่อเสียงเรียงนาม พระอรหันต์ในประเทศไทย ณ ตอนนี้

ทีมาสิริรามhttp://www.yantip.com/board/viewthread.php?tid=6493&extra=page%3D1&page=1ขณะที่องค์หลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน
ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่เมื่อหลายปีก่อน
ได้กล่าวรับรองครูบาอาจารย์พระผู้ปฏิบัติธรรมจนจิตบริสุทธิ์
ในสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่น
ไว้มากมาย ซึ่งมีผู้ใกล้ชิดจดไว้ ได้นำมาเผยแพร่
  สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบ
ข้าน้อยฯ จะขอนำมาบอกเล่าต่อ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้ ทั้งที่ดำรงสังขารอยู่
และเพิ่งมรณะภาพไปไม่นาน มีดังนี้
ภาคอิสาน
*หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (เพิ่งมรณภาพไปที่ผ่านมา) วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
ซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่สายหลวงปู่มั่น
*หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
*หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพลพัฒนาราม
อ.เมือง จ.อุดรธานี
*พระอาจารย์เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี
*หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ)
วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
*อาจารย์สาย เขมธัมโม วัดป่าพรหมวิหาร
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำพู
*หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู
*อาจารณ์เหรียญ วรลาโภ (มรณะภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง)
วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
*หลวงปู่ทา จารุธัมโม (มรณะภาพแล้ว)
วัดถ้ำซับมืด จ.นครราชสีมา
*หลวงตาแตงอ่อน กัลป์ยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
*หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร
*หลวงปู่บุญหนา ธัมทิโน วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร
*หลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิตร อ.นิคมน้ำอูน
จ.สกลนคร
*หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดเหสลึก
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
*พระอาจารย์แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร
*หลวงปู่ผ่าน ปทีปโป วัดป่าประทีปปุญญาราม อ.อากาศอำนวย
จ.สกลนคร
*หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด
*อาจารย์พวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมาราม อ.เมือง
จ.ยโสธร
*พระอาจารย์สายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม (ใกล้เขื่อนจุฬาภรณ์)
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
*พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี

mp143 โพสต์เมื่อ 3-7-2012 09:34:41

ภาคเหนือ
*หลวงปู่ขาล ฐานะวโร (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
*พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
*อาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
*หลวงปู่หลวง กตปุญโญ (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดคีรีสุบรรพต จ.ลำปาง

ภาคตะวันออก
*อาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (มรณะภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง) วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
*หลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล วัดสระมงคล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ภาคใต้
*หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ วัดเจริญสมณกิจ (หลังศาลภูเก็ต) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ภาคกลาง (และปริมณฑล)
*ท่านอาจารย์เจี๊ยะ จุนโท (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าภูริทัตปฏปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ในเมืองหลวง (เฉพาะในเขต กทม.)
*หลวงปู่หลอด ปะะโมทิโต (มรณะภาพแล้ว) วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
*หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

จริงๆ ณ เวลานี้ น่าจะมีสัก..หลัก 1,000 องค์แล้วนะ อีกไม่กี่ปีจะมีไม่ต่ำกว่า หลัก 100,000 องค์ (..หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยทำนายไว้ ไม่เกิน พ.ศ.2580 โดยประมาณ)
แต่บางส่วนเราจะไม่นำมาลง เพราะเกรงจะเป็นข้อครหา เนื่องจากยังไม่ได้รับการรับรองจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยะเจ้าที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความศรัทธา คือ พูดไปคนก็ไม่เชื่อ
ใครจะมีมุมมองอย่างไร เอาเป็นว่า เหล่านี้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีศีลบริสุทธิ์ มากที่สุด ในยุคนี้ละกัน OK นะ ใครเชื่อถ้ามีโอกาสก็ไปกราบพระคุณเจ้าสักครั้งก็ยังดี ไม่เชื่อก็นอนอยู่บ้านเฉยๆ (เชื่อตัวเอง)

mp143 โพสต์เมื่อ 3-7-2012 09:37:15

ภาคอิสาน
*พระอาจารย์ปัญญาวัฑโท (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
*หลวงปู่ถวิล สุจิณโณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
*หลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร (วัดถ้ำเกีย) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
*อาจารย์เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
*อาจารย์วันชัย วิจิตโต วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
*อาจารย์คำแพง อัตสันโต วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
*อาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี
*พระอาจารย์อุทัย สิรินธโร วัดถ้ำพระ อ.เซกา จ.หนองคาย
*พระอาจารย์ทุย (ปรีดา) ฉันทกโร วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
*หลวงปู่บุญเพ็ง กัปโป วัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าช้าเหล่างา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
*พระอาจารย์มหา กัสโป วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
*หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
*พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
*พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
*พระอาจารย์ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย
*พระอาจารย์สรวง สิริปุญโญ วัดป่าศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
*พระอาจารย์วิไล เขมิโย วัดถ้ำพณาช้างเผือก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
*หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดเกาะแก้วดงคสถาน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
*ท่านแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) สำนักชีบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ภาคเหนือ
*หลวงปู่ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
*หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูล จ.พิจิตร
*อาจารย์อ่ำ ธัมกาโม วัดธุดงคสถานสันติวรญาณ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
*หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมญาณ) (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ภาคกลาง (และปริมณฑล)
*หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
*หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต สำนักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
*พระอาจารย์สาธร ธัมวุธโธ วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ในเมืองหลวง (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร) -

ผมเพลียแล้วนะครับวันนี้ ในส่วนที่ 2 นี้ หวังว่าพระอริยะเจ้าที่ยังไม่ได้ละสังขาร จะอยู่ใกล้ๆผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรม ดั้นด้นไปกราบท่านเหล่านั้นจนได้
หากว่า พระอรหันต์ องค์ใดที่ดับขันธ์ท่านแล้วนั้น ก็ไม่ต้องเสียใจ หรือ เสียดาย ไปกราบอัฐิของท่านก็ได้ขอรับ ได้บุญเช่นเดียวกัน สำคัญที่ใจเรา

*โคควายวายชีพได้  เขาหนัง
เป็นสิ่งเป็นอันยัง  อยู่ไซร้
คนเด็ดดับสูญสัง-  ขารร่าง
เป็นชื่อเป็นเสียงได้  แต่ร้ายกับดี ฯ

mp143 โพสต์เมื่อ 3-7-2012 09:38:29

ภาคอิสาน
*หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก) อ.เมือง จ.อุดรธานี
*หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
*หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
*พระอาจารย์อุทัย ธัมมะวโร วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
*หลวงปู่ทองใบ ปภัสสโร สำนักวิปัสสนาธุระ (ภูย่าอู่) บ.นาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
*พระอาจารย์จันทร์โสม กิตติกาโม วัดป่านาสีดา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
*พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิต อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
*หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม วัดบึงพลาราม ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
*หลวงพ่อทองคำ กาญวันวัณโณ วัดถ้ำบูชา อ.เซกา จ.หนองคาย
*พระอาจารย์แยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
*พระอาจารย์บุญทัน ปุญทัตโต (มรณะภาพแล้ว) วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ.ฝาง จ.ขอนแก่น
*พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
*พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมวโร (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
*หลวงปู่ผาง โกสโล วัดภูหินแตก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
*หลวงปู่แฟ็บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
*หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตร บ้านนามน ต.ตองโขป อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
*พระอาจารย์หลอ นาถกโร วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง อาจารย์วัน อุตตะโม) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
*หลวงปู่เนย สมจิตโต วัดป่าโนนแสนคำ บ้านทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
*หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน ต.น้ำหมาย อ.เมือง จ.เลย
*หลวงปู่เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ (วัดถ้ำเพียงดิน) ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
*พระอาจารย์ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดป่าประชาคมวราราม (วัดป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
*หลวงปู่ประสาร สุมโน วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร
*หลวงปู่อ้ม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
*หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (มรณะภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดบรรพตคีรี(วัดภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
*หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต วัดบูรพาราม (วัดหลวงปู่ดุลย์ อตุโล) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ภาคเหนือ
*หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าพระอาจารย์ตื้อ ซอยศรีมหาพน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
*พระอาจารย์วิชัย เขมโย วัดถ้ำผาจม ตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ภาคตะวันออก
*หลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร วัดถ้ำประทุน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
*หลวงปู่พิศดู ธรรมจารีย์ วัดเทพธารทอง ต.พลวง อ.กิ่งอำเภอเขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
*พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดป่าเขาน้อยสามพาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ภาคกลาง (และปริมณฑล)
*หลวงปู่สุทัศน์ โกสโร วัดกระโจมทอง ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
*หลวงปู่ทอง จันทสิริ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ในเมืองหลวง (เฉพาะในเขตกทม.) -

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เฉพาะในส่วนที่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านได้เคยรับรองเอาไว้ เมื่อหลายปีก่อน ส่วนใหญ่จะอยู่ในสายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ ปัจจุบันนี้ ก็ล่วงเลยมาหลายปีแล้ว
ซึ่ง แน่นอนว่า จะต้องมีพระอริยเจ้า สำเร็จบรรลุธรรม ตามมาอีกหลายองค์ บางส่วน ท่านผู้ทรงภูมิเหล่านั้น อาจจะอยู่วัดป่า ใกล้บ้านของท่านก็ได้นะ

***ในส่วนพระอรหันต์ในสายหลวงปู่ใหญ่ฯ พระครูเทพโลกอุดร ก็น่าจะมี อีกหลายสิบองค์ เป็นอย่างน้อย
หากผู้ใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปถามคนที่ชื่อ ภันธกานต์ กิ้มทอง (ข้าพเจ้าไม่รู้จักบุคคลผู้นี้เป็นการส่วนตัว แต่วันหน้า คงอาจได้พบเจอกับท่าน วันใดวันหนึ่ง)
เชื่อว่าพี่(โจ)ท่านนี้ คงอาจจะมีข้อมูลในส่วนมาก เมื่อก่อน ก็เป็นเพียงผู้เขียนหนังสือคนธรรมดาไส้แห้ง ตอนหลัง มีญาณทิพย์ เพราะอำนาจบุญจากการเชิดชูเกียรติคุณพระอริยะสงฆ์ไทย

*****พระอรหันต์ อีกองค์หนึ่ง ซึ่งเรา สิริราม ให้ความเคารพรัก ศรัทธาท่านเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก วัดป่าขันติธรรม จ.ศรีสะเกษ // และ พระอุปคุตเถระ อยู่ที่ สะดือทะเล

orawanple โพสต์เมื่อ 3-7-2012 11:01:14

คุณmp143 เราได้มีโอกาสพาพ่อแม่ไปกราบหลวงปู่มหาเจิมที่รพ.นครปฐมก่อนท่านละสังขารและได้ขอเส้นเกศาจากลูกศิษย์ฺท่านมาบูชาด้วยค่ะ

Kuris โพสต์เมื่อ 3-7-2012 12:11:50

อนุโมทนาบุญกับ ทุกๆท่านที่ได้กราบนมัสการพระสุปฏิปันโนค่ะ สาธู

thanya52 โพสต์เมื่อ 3-7-2012 12:42:24

ขอน้อมจิตน้อมใจกราบพระอริยสงฆ์ค่ะ {:4_178:}  
โมทนาบุญสำหรับข้อมูลต่างๆ สาธุ สาธุ สาธุ

mp143 โพสต์เมื่อ 3-7-2012 13:52:25

คุณmp143 เราได้มีโอกาสพาพ่อแม่ไปกราบหลวงปู่มหาเจิมที่ ...
orawanple โพสต์เมื่อ 3-7-2012 11:01 http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif

อนุโมทนาบุญครับ

orawanple โพสต์เมื่อ 3-7-2012 14:30:27

ตอบกลับ 8# mp143
อนุโมทนาเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาบอกต่อ สำหรับหลวงปู่เณรคำถ้ามีโอกาสอยากไปกราบเหมือนกันค่ะพอดีน้องที่เคยทำงานด้วยกันบ้านอยู่ศรีษะเกสเลยบอกน้องเขาว่าอยากไปด้วยค่ะ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ชื่อเสียงเรียงนาม พระอรหันต์ในประเทศไทย ณ ตอนนี้