หน้าแรก's Archiver

spondgezz กระทู้เมื่อ 5-6-2012 08:14

++ท่านปู่ พญานาคราช 5 เศียร

รบกวนผู้รู้ พอมีท่านใดทราบประวัติ ความเป็นมาของ ท่านปู่ พญานาคราช 5 เศียร บ้างครับ รบกวนหน่อยครับ

LeKy กระทู้เมื่อ 5-6-2012 09:11

เคยได้ยินที่ถ้ำเชียงดาวอ่าคะ

spondgezz กระทู้เมื่อ 5-6-2012 09:37

[quote]เคยได้ยินที่ถ้ำเชียงดาวอ่าคะ
[size=2][color=#999999]LeKy โพสต์เมื่อ 5-6-2012 09:11[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=770230&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    พอทราบชื่อท่าน ประวัติ ท่านรึเปล่าครับ

LeKy กระทู้เมื่อ 5-6-2012 10:11

[size=4][color=#000][font=arial, verdana, geneva, lucida,][font=Arial]องค์นาคาธิบดีทั้ง 9 พระองค์ มีพระนามดังต่อไปนี้[/font][/font][/color][/size]

[size=4][color=#000][font=arial, verdana, geneva, lucida,][font=Arial][color=black]1.พญาอนันตนาคราช เก้าเศียร (พระบัลลังก์ของพระนารายณ์)[/color][/font][/font][/color][/size]
[font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=black]2.พญามุจลินท์นาคราช เจ็ดเศียร (พญานาคปรกที่มาขดตัวบังฝนให้พระพุทธองค์)[/color][/size][/size][/color][/font]
[font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=black]3.พญาภุชงค์นาคราช หนึ่งเศียร[/color][/size][/size][/color][/font]
[font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=magenta]*4.พญาศรีสุทโธนาคราช ทั้งสองท่านมีประวัติให้อ่านเยอะค่ะลองหา search ดูค่ะ[/color][/size][/size][/color][/font]
[font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=magenta]*5.พญาศรีสัตตนาคราช [/color][/size][/size][/color][/font]
[font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=black][color=teal]6.พญาเพชรภัทรนาคราชหรือพญาเกล็ดแก้วนาคราช[/color] [/color][color=teal][u]เท่าที่ทราบท่านเป็นลูกของ องค์อนันตนาคราชค่ะ[/u][/color][/size][/size][/color][/font]
[font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=black]7.พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช[/color][/size][/size][/color][/font]
[font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=black]8.พญายัสมันนาคราช[/color][/size][/size][/color][/font]
[font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=black]9.พญาครรตระศรีเทวานาคราช[/color][/size][/size][/color][/font]
[size=4][font=Arial][color=#000000]
[/color][/font][font=sans-serif][color=#483d8b]ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป[/color][/font][/size][size=4][color=#483d8b][font=sans-serif] แต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอน[/font][url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87]สีทอง[/url][font=sans-serif]และ[/font][url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2]ตา[/url][url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87]สีแดง[/url][/color][/size]
[size=4][color=#483d8b][font=sans-serif] เกล็ดเหมือน[/font][url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2]ปลา[/url][font=sans-serif]มีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มี[/font][url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7]สีเขียว[/url][font=sans-serif] บ้างก็มี[/font][url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3]สีดำ[/url][font=sans-serif] หรือบ้างก็มี 7 สี[/font][/color][/size]
[size=4][color=#483d8b][font=sans-serif] เหมือนสีของ[/font][url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87]รุ้ง[/url][font=sans-serif] และที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว[/font][/color][/size]
[size=4][color=#483d8b][font=sans-serif] แต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียรและเก้าเศียร[/font][/color][/size]
[size=4][color=#483d8b][font=sans-serif] นาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจาก [/font][b]พญาเศษนาคราช[/b][font=sans-serif] (อนันตนาคราช) [/font][/color][/size]
[size=4][color=#483d8b][font=sans-serif]ผู้เป็นบัลลังก์ของ[/font][url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8]พระวิษณุ[/url][url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C]นารายณ์[/url][font=sans-serif]ปรมนาท ณ [/font][url=http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1]เกษียรสมุทร[/url]
[url=http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1]อนันตนาคราช[/url][font=sans-serif]นั้นเล่ากันว่า[/font][/color][/size]
[size=4][color=#483d8b][font=sans-serif]มีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุด[/font][/color][/size]
[size=4][color=#483d8b][font=sans-serif] มีพันศีรษะ พญานาคนั้นมีทั้งเกิดในนำและบนบก [/font][/color][/size]
[size=4][color=#483d8b][font=sans-serif]เกิดจากครรภ์และจากไข่ มีอิทฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้[/font][/color][/size]
[size=4][color=#483d8b][font=sans-serif] นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงาม[/font] [/color]
[/size][font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=black]
[/color][/size][/size][/color][/font][p=19, 2, left]นาคเป็นเจ้าแห่งงู แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่[url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C]สวรรค์[/url]ชั้น[url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2]จาตุมหาราชิกา[/url] นาคแบ่ง ออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ[/p][list][*]ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง[*]ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว[*]ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง[*]ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ[/list][p=19, 2, left]พญานาคเกิดได้ทั้ง 4 แบบ คือ[/p][list=1][*]แบบโอปปาติกะ เกิดแล้วโตทันที[*]แบบสังเสทชะ เกิดจากเหงื่อไคล สิ่งหมักหมม[*]แบบชลาพุชะ เกิดจากครรภ์[*]แบบอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่[/list][p=19, 2, left]พญานาคชั้นสูงเกิดแบบ[url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0]โอปปาติกะ[/url] เป็นชนชั้นปกครอง ที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ำ หนอง คลอง บึงต่างๆ ในอากาศ จนไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา พวกพญานาคอยู่ในการปกครองของ[url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C]ท้าววิรูปักษ์[/url] ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตก เหตุที่มาเกิดเป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะ[/p][font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=black]
[/color][/size][/size][/color][/font]
[font=Arial][color=#000][size=13px][size=4][color=black]เค้าว่ากันมา ไม่รุ้ว่าข้อมูลจะถูกจริงไหมก็รับพิจรณาเอานะคะ ^^[/color][/size][/size][/color][/font]

spondgezz กระทู้เมื่อ 5-6-2012 11:23

[quote]ปู่ พญานาคราช 5 เศียร ไปเอามาจากไหนอ่าค่ะ  เเล้วเป็น พ ...
[size=2][color=#999999]LeKy โพสต์เมื่อ 5-6-2012 10:11[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=770339&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    มีพระท่านนึง ทัก ว่าอยู่ใน ญานผมอะครับ ท่านใช้ ใบไม้ดู แต่ผมมาหาประวัติ ก้ไม่เจอ

จิต...สงบ กระทู้เมื่อ 5-6-2012 11:30

อันนี้ เหมือนจะได้ยิน พี่ ๆ ท่านเล่าให้ฟังอีกที ผิดถูกประการใด ขออภัยด้วยจร้า

[b][color=DarkGreen]เห็นว่า การที่พญานาค นั้น จะมีเศียรกี่เศียร จะขึ้นอยู่กับ ระดับชั้น ของแต่ละองค์ท่านครับ

อย่าง พญาอนันตนาคราช ที่เขาถือว่า เป็น นาคาธิบดี และเป็น ต้นตระกูล นาคาทั้งมวลนั้น
ท่าน สามารถ จำแลงเศรียรได้เป็น พัน ๆ เศียร เลยทีเดียว[/color][/b]

spondgezz กระทู้เมื่อ 5-6-2012 11:33

[quote]อันนี้ เหมือนจะได้ยิน พี่ ๆ ท่านเล่าให้ฟังอีกที ผิดถ ...
[size=2][color=#999999]จิต...สงบ โพสต์เมื่อ 5-6-2012 11:30[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=770464&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    อ่อครับ แต่ผม ก้ไม่ทราบ ว่าปู่ผม คือองค์ไหนอยู่ดีๆๆ หุหุ แต่ก็ไม่เป็นไร บูชาทุกองค์ ท่านก็คุ้มครองเราอยู่ดี

LeKy กระทู้เมื่อ 5-6-2012 13:14

[b]ตอบกลับ [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=770467&ptid=23417]7#[/url] [i]spondgezz[/i] [/b]


    ถ้าอยากรู้ก็ลองนั้งสมาธิบ่อยๆๆนะคะ ^^ เอาบทนี้ไปสวดดูนะคะ

นะโม 3 จบ
อากาสัตถา... จัดภูมิมัตทา
เทวานาคา... มหิฐิตา
ปุญญังตัง.... อนุโมทันตุ
จีรังรักขันตุ... พุทธะสาสะนัง

คำแปล
พวกเรามาจากภพภูมิอากาสานัญจายตนะรวมกลุ่มเป็นหมู่มิตรสหายธรรม
พวกเรามาจากแดนแห่งนาคาที่ใหญ่มาก
พวกเรามีแต่สร้างบุญกุศลเป็นปกติและคอยช่วยอนุโมทนาให้กับผู้ทำดีมีศีล
พวกเรามีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาให้สถาพรสืบไป

จิต...สงบ กระทู้เมื่อ 5-6-2012 14:12

[quote]อ่อครับ แต่ผม ก้ไม่ทราบ ว่าปู่ผม คือองค์ไหนอยู่ด ...
[size=2][color=#999999]spondgezz โพสต์เมื่อ 5-6-2012 11:33[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=770467&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    {:4_177:} ปะ ปะ ปู่ พญานาคคคคคค   แล้วไม่ถามท่านหล่ะคับว่าท่านมีนามว่าอย่างไร  

หรือไม่ก็ บอกสี อาจจะ โสคปแคบขั้นคร๊าบบบบบบ

spondgezz กระทู้เมื่อ 5-6-2012 15:26

[quote]ปะ ปะ ปู่ พญานาคคคคคค   แล้วไม่ถามท่านหล่ะคั ...
[size=2][color=#999999]จิต...สงบ โพสต์เมื่อ 5-6-2012 14:12[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=770826&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    ปอนไม่รู้ จริงๆครับ แค่เวลาทำบุญ หรือ อยากให้ท่านช่วย ก็ อธิฐานจิตเอาครับ บอกแค่ว่า ปู่พญานาคราช ครับ

panupong กระทู้เมื่อ 5-6-2012 16:45

ขอความรู้บ้างครับ ลำตัวและเศียรพญานาคเป็นเกร็ดเงินอ่ะครับ องค์อะไรครับ

จิต...สงบ กระทู้เมื่อ 5-6-2012 17:32

[quote]ขอความรู้บ้างครับ ลำตัวและเศียรพญานาคเป็นเกร็ดเงิน ...
[size=2][color=#999999]panupong โพสต์เมื่อ 5-6-2012 16:45[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=771131&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    อันนี้ เดาเอานะคับ  น่าจะอยู่ ในตระกูลฉัพพยาปุตตะ  หรือ พญานาคตระกูลสีรุ้ง  นะครับ อิอิ เพราะนาคตระกูลนี้ว่ากันว่า หลายสีมากมาย แล้วแต่ว่า บรรพบุรุษสีอะไรครับ แต่ท่านน่าจะทรงญาณเอาเรื่องเรย อิอิ

spondgezz กระทู้เมื่อ 5-6-2012 17:36

[quote]อันนี้ เดาเอานะคับ  น่าจะอยู่ ในตระกูลฉัพพยาปุตต ...
[size=2][color=#999999]จิต...สงบ โพสต์เมื่อ 5-6-2012 17:32[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=771304&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

แต่ปอนด์ เคยฝันว่าครั้งนึง ปอนด์ ไปว่ายน้ำ แล้ว ดำลงไปเรื่อยๆๆๆ ช่วงเอวปอนด์ คล่อยๆเปลี่ยนเป็น ลำตัว พญานาค มีเกล็ด สีเขียว ปอนด์ตกใจ ตื่นก่อน หุหุ

จิต...สงบ กระทู้เมื่อ 5-6-2012 17:38

[quote]ปอนไม่รู้ จริงๆครับ แค่เวลาทำบุญ หรือ อยากให้ท่า ...
[size=2][color=#999999]spondgezz โพสต์เมื่อ 5-6-2012 15:26[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=770938&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

อ่อ คร๊าบบ สีก็บอกไม่ได้เลยหรอครับ ไม่งั้นอาจเป็นสีดำ ท่านจะอยู่ที่น้ำโขง แถวนครพนม (พระธาตุพนม) มีหลาย ๆ ท่านมักจะ นิมิตเห็นท่าน ในลักษณะ 5 เศียร เกล็ดสีดำ ลำตัวใหญ่ มากกกกกกกกก  และยาวมากกกกกกก ดูว่าเรามีความสัมพันธ์ทางด้านนี้ป่าว อิอิ

ลองนั่งสมาธิและอธิษฐานจิต ถึงองค์ปู่ท่านดูนะครับเผื่อ จะได้รู้อะไรมากขึ้น หรือไม่ก็อาจจะ เพราะท่านต้องการให้เรารู้เพียงแค่นี้ (พอหอมปากหอมคอ เพื่อมีแรงในการทำบุญ ทำสมาธิ เพิ่มอิอิ) นะครับ  ลองดู ๆ

spondgezz กระทู้เมื่อ 5-6-2012 18:01

[quote]อ่อ คร๊าบบ สีก็บอกไม่ได้เลยหรอครับ ไม่งั้นอาจเป็นส ...
[size=2][color=#999999]จิต...สงบ โพสต์เมื่อ 5-6-2012 17:38[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=771319&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    ครับผม

panupong กระทู้เมื่อ 5-6-2012 18:48

[b]ตอบกลับ [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=771304&ptid=23417]12#[/url] [i]จิต...สงบ[/i] [/b]


    ขอบคุณครับ

madara_uchiha กระทู้เมื่อ 6-6-2012 12:39

เพิ่งรู้ว่าปอนด์เป็นคนมีองค์ มีสายญาณปู่พญานาคด้วย

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 14:36

[quote]เพิ่งรู้ว่าปอนด์เป็นคนมีองค์ มีสายญาณปู่พญานาคด้วย ...
[size=2][color=#999999]madara_uchiha โพสต์เมื่อ 6-6-2012 12:39[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=772492&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    อานะ ครับ ส่วนมากอาจารยืที่มี ญาร ท่านทักอะครับ

Onch กระทู้เมื่อ 6-6-2012 15:21

[b]ตอบกลับ [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=770455&ptid=23417]5#[/url] [i]spondgezz[/i] [/b]

ขอแชร์ประสบการณ์นะคะ..
เราเคยฝันเห็นองค์ปู่พญานาค ใส่ชุดขาว มีเศียร 7 เศียรหาประวัติท่านก็ไม่เจอ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ตรวจกรรมทางโทรศัพท์กับ อ.พัชรี เราถามอ. ท่านบอกว่าชื่อ ปู่่พรหมา..
ป่่านนี้เราก็ยังหาประวัติท่านไม่เจอ..ได้แต่สวดมนต์และอุทิศบุญให่ท่านน่ะค่ะ (เราคิดว่า อ.พัชรีน่าจะช่วยได้ ถ้าคุณอยากทราบจริง ๆ เพราะเป็นสายตรงขององค์บารมีของอาจารย์ค่ะ)

skn กระทู้เมื่อ 6-6-2012 15:30

[quote]ตอบกลับ  spondgezz


    ถ้าอยากรู้ก็ลองนั้งสมาธิบ่อยๆๆนะค ...
[size=2][color=#999999]LeKy โพสต์เมื่อ 5-6-2012 13:14[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=770676&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
ระดับผู้เชี่ยวชาญเลย

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 15:40

[quote]ตอบกลับ  spondgezz

ขอแชร์ประสบการณ์นะคะ..
เราเคยฝันเห็นอ ...
[size=2][color=#999999]Onch โพสต์เมื่อ 6-6-2012 15:21[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=772842&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

ครับผม ขอบคุณครับ

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 16:31

[quote]ตอบกลับ  spondgezz


    ชื่อตัวเองนะคะ เมื่อถึงเวลา ก็ ...
[size=2][color=#999999]LeKy โพสต์เมื่อ 6-6-2012 16:07[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=772942&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

ปอนด์ เพิ่งได้คุย กะ อ. พัชรี เมื่อสักครู่ครับ อาจารย์ ดูให้คร่าวๆครับ เป็นปู่ 5 เศียร องค์ใหญ่ พอดู เรื่องของเรื่อง คือ น้องสาวของปอนด์ ได้แท้งลูกไป ปอนด์และน้อง พ่อแม่ ก็ได้ทำบุญ อะไรต่างๆนานา และได้อธิฐานจิตบอกปู่ ให้ปู่ ช่วยขัดเกลาส่งบุญเค้า เค้าจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้น เร็วขึ้น แล้วมีคืนนึง ปอนด์ฝันว่า มีเด็กมาหา มาขอบคุณ บอกไม่ต้องห่วงเค้า เค้าสบายดี เค้าบอกว่า อยู่กะปู่ ปอนด์เลยถามว่า ปู่ไหน  เค้าบอกปู่นาคราช ปอนด์ก็เลยอยากรู้ประวัติท่านขึ้นมา จะได้ทำบุญ ช่วยท่านอีกแรงครับ ด้วยใจศรัทธา ของคนเป็นศิษย์

LeKy กระทู้เมื่อ 6-6-2012 16:46

[b]ตอบกลับ [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773017&ptid=23417]23#[/url] [i]spondgezz[/i] [/b]


    คร่า{:4_497:} สาธุๆ    นึกว่า อยากรู้ว่าตัวเอง เคยเกิดเป็นนาค อ่ะป่าว อุอุ

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 17:01

[quote]ตอบกลับ  spondgezz


    คร่า สาธุๆ    นึกว่า อยากรู้ว่าต ...
[size=2][color=#999999]LeKy โพสต์เมื่อ 6-6-2012 16:46[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773053&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

ไม่ได้อยากรู้แบบนั้นครับ แค่อยากรู้ว่าจิต เราไม่ได้ ปรุงแต่ง ไปเอง เรามีปู่คุ้มครองนะ พี่เราชื่อ ไร ท่านไหน ประวัติยังไง เราจะได้ อุทิศบุญ ได้ถูกทาง บูชา ได้ถูกที่

LeKy กระทู้เมื่อ 6-6-2012 17:10

[b]ตอบกลับ [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773087&ptid=23417]25#[/url] [i]spondgezz[/i] [/b]


  อ่อ  คร่าาา   {:4_260:}  55555 {:4_96:}

FriSatSun กระทู้เมื่อ 6-6-2012 18:07

{:5_122:}  มาถ่ายรูปปู่อะจร้า{:5_452:}

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 18:09

[quote]มาถ่ายรูปปู่อะจร้า
[size=2][color=#999999]FriSatSun โพสต์เมื่อ 6-6-2012 18:07[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773206&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    อานะ หุหุ

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 18:11

[quote]อ่อ คร๊าบบ สีก็บอกไม่ได้เลยหรอครับ ไม่งั้นอาจเป็นส ...
[size=2][color=#999999]จิต...สงบ โพสต์เมื่อ 5-6-2012 17:38[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=771319&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

น่าจะองค์นี้ รึเปล่า อาจารย์พัชรี ดูให้คร่าวๆอะครับ

FriSatSun กระทู้เมื่อ 6-6-2012 18:16

[b]ตอบกลับ [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773210&ptid=23417]29#[/url] [i]spondgezz[/i] [/b]

เร่งสร้่างบารมีไว้นะคะน้องปอนด์  พี่เตรียมลงชื่อไว้แล้วค่ะ ขออันดับที่ 1 (เท่านั้น) หุหุ

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 18:18

[quote]ตอบกลับ  spondgezz

เร่งสร้่างบารมีไว้นะคะน้องปอนด์  พี่เ ...
[size=2][color=#999999]FriSatSun โพสต์เมื่อ 6-6-2012 18:16[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773221&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

ยังไงอะครับ ปอนด์ไม่ทัน แต่บารมี กำลัง รีบสร้างอยู่ครับ ตอนนี้ กำลังทำผ้าป่าเล็กๆๆ กี่พี่ๆ ที่ทำงาน เพื่อจัดซื้อแท้งน้ำ และระบบประปา ถวายอะครับ

FriSatSun กระทู้เมื่อ 6-6-2012 18:28

[b]ตอบกลับ [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773225&ptid=23417]31#[/url] [i]spondgezz[/i] [/b]

เหม๋!!!  ปอนด์ไม่ทัน อิอิ ตามพี่ไม่ทันหราน้องชาย แค่น้องปอน์บารมีเต็มเปี่ยม ก็ช่วยเหลือพี่สาวคนนี้อันดับ 1 ก่อนใคร ไงจ๊ะ ขะจั๋ย!!  อิอิ{:5_194:}

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 18:31

[quote]ตอบกลับ  spondgezz

เหม๋!!!  ปอนด์ไม่ทัน อิอิ ตามพี่ไม่ทันห ...
[size=2][color=#999999]FriSatSun โพสต์เมื่อ 6-6-2012 18:28[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773244&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    555 บารมีผม มีนิดส์เดียว อิอิ

FriSatSun กระทู้เมื่อ 6-6-2012 18:38

เดวพี่เต็มแทงค์ แล้วจะแบ่งให้บ้างเตรียมกาป๋องกาแป๋ง ไว้ให้พร้อม หุหุ

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 19:33

[quote]เดวพี่เต็มแทงค์ แล้วจะแบ่งให้บ้างเตรียมกาป๋องกาแป๋ ...
[size=2][color=#999999]FriSatSun โพสต์เมื่อ 6-6-2012 18:38[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773262&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

คราฟผม

จิต...สงบ กระทู้เมื่อ 6-6-2012 22:21

[quote]คราฟผม
[size=2][color=#999999]spondgezz โพสต์เมื่อ 6-6-2012 19:33[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773366&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    งั้นผมจองเป็นคิวที่ สองนะคับ อิอิ.

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 22:33

[quote]งั้นผมจองเป็นคิวที่ สองนะคับ อิอิ. ...
[size=2][color=#999999]จิต...สงบ โพสต์เมื่อ 6-6-2012 22:21[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773773&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    หุหุ มาเล่นมุกนี้ อีกแล้ว อ่าาาาา

จิต...สงบ กระทู้เมื่อ 6-6-2012 22:40

[quote]หุหุ มาเล่นมุกนี้ อีกแล้ว อ่าาาาา ...
[size=2][color=#999999]spondgezz โพสต์เมื่อ 6-6-2012 22:33[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773805&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    ไม่ได้มุุกนะคับ รอจริง ๆ พร้อมแล้ว ก็ บอกได้ครับ ส่วนผมนั้นพร้อมตลอดเวลา อิอิอิ

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 22:49

[quote]ไม่ได้มุุกนะคับ รอจริง ๆ พร้อมแล้ว ก็ บอกได้ครับ  ...
[size=2][color=#999999]จิต...สงบ โพสต์เมื่อ 6-6-2012 22:40[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773813&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    ปอนด์คงไม่ถึง กะ มีญาณ ไร หรอกครับ แค่ขอเป็นสะพานบุญ เชื่อมปุถุชน กะ ศาสนา ก็พอแล้ว องค์ปู่ องค์พ่อ องค์แม่ องค์พระ ท่าน คงไม่ว่าไร อิอิ

จิต...สงบ กระทู้เมื่อ 6-6-2012 22:54

[quote]ปอนด์คงไม่ถึง กะ มีญาณ ไร หรอกครับ แค่ขอเป็นสะพาน ...
[size=2][color=#999999]spondgezz โพสต์เมื่อ 6-6-2012 22:49[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773830&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

ของแบบนี้ ต้องลองดูกันต่อไปคับ หุหุ  ชะตาฟ้ากำหนด อนาคตเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ หึหึหึ

spondgezz กระทู้เมื่อ 6-6-2012 22:55

[quote]ของแบบนี้ ต้องลองดูกันต่อไปคับ หุหุ  ชะตาฟ้ากำหนด อ ...
[size=2][color=#999999]จิต...สงบ โพสต์เมื่อ 6-6-2012 22:54[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=773838&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    อานะ หุหุ

แมวมด กระทู้เมื่อ 7-6-2012 07:00

[b][size=4][color=#006400]ดีจังครับ สามารถสัมผัสกับองค์ญาณได้[/color][/size][/b] {:5_547:}

spondgezz กระทู้เมื่อ 7-6-2012 08:05

[quote]ดีจังครับ สามารถสัมผัสกับองค์ญาณได้  ...
[size=2][color=#999999]แมวมด โพสต์เมื่อ 7-6-2012 07:00[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=774085&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ครับ แต่บางที เราร้อนใจ จนหนทาง หันหน้าไปหาท่าน ปรับทุกข์กะท่าน สิ่งที่ตามมา คือความปีติ สบายใจ แค่นี้ ก้น่าเพียงพอแล้วครับ ปอนด์ว่า

VitVian กระทู้เมื่อ 7-6-2012 08:10

[b]ตอบกลับ [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=774118&ptid=23417]42#[/url] [i]spondgezz[/i] [/b]

ลองถาม อ.พี ดูสิคะ อ.ท่านทราบหมดล่ะค่ะ ว่าองค์ไหนชื่อไร แระพี่ได้บูชาเพชรพญานาครึป่าวค้า ถ้ายังไม่บูชาลองให้อ.พีเลือกให้สิคะ นู๋บูชามาแระได้เจอปาฏิหารตอนวันวิสาที่ผ่านมานี่เองค่ะ

VitVian กระทู้เมื่อ 7-6-2012 08:11

[quote]ปู่ พญานาคราช 5 เศียร ไปเอามาจากไหนอ่าค่ะ  เเล้วเป็น พ ...
[size=2][color=#999999]LeKy โพสต์เมื่อ 5-6-2012 10:11[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=770339&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

ขอโทดนะคะ ทำบุญเจือราคะ เปนยังไงหลอคะ

spondgezz กระทู้เมื่อ 7-6-2012 08:14

[quote]ขอโทดนะคะ ทำบุญเจือราคะ เปนยังไงหลอคะ ...
[size=2][color=#999999]VitVian โพสต์เมื่อ 7-6-2012 08:11[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=774124&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]


    อันนี้ไม่รู้อะครับ เพิ่งเคยได้ยิน

spondgezz กระทู้เมื่อ 7-6-2012 08:15

[quote]ตอบกลับ  spondgezz

ลองถาม อ.พี ดูสิคะ อ.ท่านทราบหมดล่ะค่ะ  ...
[size=2][color=#999999]VitVian โพสต์เมื่อ 7-6-2012 08:10[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=774123&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

ขอบคุณมากครับ เคยดูกะกะ อ.พีแล้ว ตอนนั้นก้ไม่ได้ทัก อะไร หรือ ปอนด์ ไม่ได้ถามท่าน ก้ไม่รู้ หุหุ

VitVian กระทู้เมื่อ 7-6-2012 08:18

[b]ตอบกลับ [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=774128&ptid=23417]46#[/url] [i]spondgezz[/i] [/b]

ตอนนู๋ไปดูกะอ.พีมา นู๋ถามเยอะมากกกกเรยค่ะ (กินเวลาคนอื่นเยอะเรย แหะๆ) ก้อมีบางคนนะคะที่บอกว่า อ.พีไม่ได้ทักไร แต่นู๋ดันถามเยอะน่ะค่ะ ถามอดีตไป3ชาติเรย เหอๆๆ

spondgezz กระทู้เมื่อ 7-6-2012 08:19

[quote]ตอบกลับ  spondgezz

ตอนนู๋ไปดูกะอ.พีมา นู๋ถามเยอะมากกกกเร ...
[size=2][color=#999999]VitVian โพสต์เมื่อ 7-6-2012 08:18[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=774130&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]

สงสัยผมไม่ได้ถามอะไรมาก หุหุ

VitVian กระทู้เมื่อ 7-6-2012 08:27

[b]ตอบกลับ [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=774133&ptid=23417]48#[/url] [i]spondgezz[/i] [/b]

วันก่อนป้าคนนึงให้นู๋ดูเพชรพญานาคของแก พอนู๋ส่องดูแระถ้านู๋ตาไม่ฝาดนะคะ นู๋ว่านู่เหน 5เศียรเต็มๆเรยค่ะ แต่ของนู๋เอง ไม่เหนไรเรยอ่าค่ะ เคยฝันเหนแต่เปนกายจักรพรรดิ์ไม่ได้เหนเปนกายพญานาค เรยไม่แน่ใจว่าช่ายรึป่าว หรือว่านู๋ฝันไปเอง

spondgezz กระทู้เมื่อ 7-6-2012 08:30

[quote]ตอบกลับ  spondgezz

วันก่อนป้าคนนึงให้นู๋ดูเพชรพญานาคของ ...
[size=2][color=#999999]VitVian โพสต์เมื่อ 7-6-2012 08:27[/color] [url=http://www.yantip.com/board/redirect.php?goto=findpost&pid=774137&ptid=23417][img]http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
สุดยอดครับ

หน้า: [1] 2

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)