Chintahra โพสต์เมื่อ 29-3-2012 19:25:01

แจกหนังสือธรรมะฟรีจ้า

เล่มที่ 1
http://www.lc2u.org/th/picture/kamma2.jpg
สารบัญ
๑. กฏแห่งกรรม
- กรรมคือกฏธรรมชาติ
- เกิดเป็นมนุษย์ สุดแสนจะยาก
- เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที ต้องทำความดีไว้เป็นตรา
- อันตราย = ผลของกรรม
- ทำกรรมชั่วร้าย ระวังประสบอันตรายในชาตินี้
- ดวงดี ดวงร้าย ใครเป็นผู้กำหนด
- ดี - ชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
- ศรัทธากับกฏแห่งกรรม
- กฏแห่งกรรม หลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา
- เจตนา มี กรรมมา เจตนา ไม่มา กรรมไม่มี
- กรรมมีทั้งดีและชั่ว
- คิดไม่ดีก็มีโทษ
- กรรมของตน โอนไม่ได้
- กรรม ชั่ว - ดี มีผล ๒ ชั้น
- คนไม่เชื่อกฏแห่งกรรม เพราะมองเพียงผลในชั้นธรรมดา
- ต่างกรรม ต่างให้ผล ต่างวาระ
- ทำดี ได้ดี ต้องทำให้ถึงดี
- สภาพจิตเป็นเครื่องวัดผลกรรม
- เจริญกรรมฐานด้วยสติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้
๒. วิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่
- ทำตัวให้มีดี ชื่อว่าได้ใช้หนี้พ่อแม่
- อกตัญญูต่อพ่อแม่ ชีวิตมีแต่ตกต่ำ
- อยากได้ดีต้องยึดมั่นกตัญญู
- จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
- ลูกจะเป็นคนดีหรือไม่ อยู่ที่ผู้ใหญ่ใส่ใจดูแล
- พฤติกรรมของพ่อแม่ แผ่อิทธิพลมาถึงลูก
- ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
- พ่อแม่ยุคใหม่ โปรดเข้าใจลูกด้วย
- วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
- ๓ รู้ ๓ ดี มี ๕ ภูมิ
- คุณของบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
๓. อิสวาสุ พาหุง มหากาฯ คาถาชนะมาร
- สวดพาหุง มหากาฯ นำพาชีวิตสู่ความรุ่งเรือง
  - ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
  - ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
  - ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
  - ๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
  - ๕. บทไตรสรณคมน์
  - ๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิ)
  - ๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (สวา)
  - ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ (สุ)
  - ๙. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
  - ๑๐. บทชัยปริตร (มหากา)
  - ๑๑. สัพพมงคลคาถา
  - ๑๒. บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
  - ๑๓. พระคาถาชินบัญชร
  - ๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
  - ๑๕. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  - ๑๖. บทแผ่ส่วนกุศล
  - ๑๗. บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
  - ๑๘. บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
  - ๑๙. เจริญกรรมฐานหลังการสวดมนต์
  - ๒๐. บทอธิษฐานจิต
มีจำนวน 60 เล่มค่ะ
เล่มที่ 2
http://www.lc2u.org/th/picture/clock%20of%20life%20suad.jpg
๑. นาฬิกาชีวิต ถูกลิขิตด้วยกฎแห่งกรรม
- เวลาเป็นสิ่งมีค่า อย่าให้ผ่านไปเปล่า
- จะมากหรือน้อย เราต้องทำประโยชน์เอาไว้บ้าง
- บางอย่างที่ถูกใจ อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
- ลิ้มลองรสทุกข์ จึงจะพบสุขสดใส
- แสงสว่างในชีวิต เกิดจากจิตที่เป็นกุศล
- ทบทวนชีวิต คิดถึงความดี-ชั่ว ของตน
- คนจะมีค่า ต้องทำทุกเวลาให้มีคุณ
- ขุ่นเคืองใจ เพราะมองใครๆ ด้วยตากิเลส
- เหตุอะไร ทำให้แม้พี่น้องยังต่างกัน
- ผิวพรรณยังต้องขัดให้ใส ใจยิ่งต้องขัดไม่ให้มัว
- ตัวอัปมงคลเกิดได้ ถ้าไร้บุญวาสนา
- รักษาแบตเตอรี่ คือ ใจอย่าให้สนิมเกาะกิน
- สิ้นไร้ปัญหา ถ้าได้ฝึกฝนจิตใจ
- จะใช้ชีวิตคู่เป็นสามี-ภรรยา ต้องเทียบนาฬิกาใจให้ตรงกัน
- นาฬิกาเรือนนอก บอกเวลาหาเลี้ยงชีวิต นาฬิกาเรือนใน บอกรักษาจิตให้เป็นกุศล
- อยู่กับคนย่อมมีปัญหาเข้ามาให้ยุ่งใจ
- คนไขลานใจให้แก่ตน จะได้ผลเป็นอนันต์
- เจริญกรรมฐาน คือ การชาร์ทไฟให้จิตใจ
- คิดหนอเรื่องอะไร ให้มีสติกำหนด
- โกรธทำไม แผ่เมตตาให้กันดีกว่า
- จริตอัธยาศัย ต้องฝึกสติเข้าไปแก้
- เปลี่ยนชื่อ-แซ่ ไม่แน่ว่าจะเปลี่ยนกรรม
- แต่ทำกรรมฐานถึงขั้น จะเห็นกรรมโดยอัตโนมัติ
- ขจัดปัญหาชีวิต ด้วยฝึกจิตในสติปัฏฐาน ๔
- สร้างบุญด้วยกรรมฐาน มีพลังใจสู้โรคร้าย
- แข่งเรือแข่งพายยังต้องฝึกฝน จะแข่งบุญกุศลก็ต้องอดทนปฏิบัติ
- หัดหายใจช้าๆ ปัญญาเกิดแน่
๒. สวดมนต์ ดลพ้นกรรม
- จะหนีพ้นกรรมนั้น ท่านต้องชนะมารก่อน
- บทบูชาพระรัตนตรัย
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทขอขมาพระรัตนตรัย
- บทไตรสรณคมน
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- ชัยปริตร (มหากา)
- บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
- พลังพุทธานุภาพ
- กรรมฐานนั้น ใช้หนี้กรรมได้จริงแท้
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทแผ่ส่วนกุศล
- บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
- บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- บทอธิษฐานจิต
มีจำนวน 6 เล่มจ้า

กิมเฮง โพสต์เมื่อ 29-3-2012 19:28:00

ขออนุโมทนาด้วยครับ

กิมเฮง โพสต์เมื่อ 29-3-2012 19:28:44

ศิริศักดิ์ เพชรดาวงศ์
23/64 ซ.ประชาอุทิศ81
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
ก.ท.ม. 10140
(หนังสือนาฬิกาชีวิตถูกลิขิตด้วยกฎแห่งกรรม)

Chintahra โพสต์เมื่อ 29-3-2012 19:31:18

เล่มที่ 3
http://www.lc2u.org/th/picture/sondekhipinippan.jpg
**สอนเด็กให้ไปนิพพาน สอนลูกหลานให้เป็นคนดี**
- เด็กจำเป็นต้องรู้บรมธรรม
- บรมธรรมเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่ง
- บรมธรรมมีฐานะเช่นกับพระเจ้า
- ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบรมธรรม
- ปูพื้นฐานสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- ตัวอย่างการสอนเด็กให้เรียนรู้บรมธรรม
- ๑. สอนเด็กให้รู้จักหลักของอนัตตา
- อนัตตา สุญญตา ประสาเด็ก
- ๒. สอนเด็กให้มีความกล้า ไม่กลัวตาย
- ๓. สอนลูกอย่าตามใจในสิ่งที่ผิด
- ๔. สอนให้รู้จักทำลายความเห็นแก่ตัว
- พิสูจน์ให้เห็นว่าให้คนอื่น ดีกว่าเอาเอง
- ให้เด็กสำนึกว่าความไม่เห็นแก่ตัวนั้นเป็นความดี
- ๕. สอนให้ทำความดีด้วยตัวเอง
- ๖. สอนให้ ไม่ถือพรรคถือพวก ถือตัว ถือตน
- ๗. อย่าสอนให้เด็กกลัวอย่างไร้เหตุผล
- ๘. สอนให้รู้ชัดตามหลักเหตุปัจจัย
- ๙. สอนให้รู้จักหน้าที่ของตน
- ๑๐. สอนให้รู้จักทำดีเพื่อความดี
- สอนเด็กให้ได้ผล ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจในบรมธรรม
- ไหว้พระ ๕ ครั้ง
มีจำนวน 4 เล่มจ้า

เล่มที่ 4
http://www.lc2u.org/th/picture/phochangka.gif
มหาอานิสงส์การให้หนังสือธรรมะเป็นทาน โดยหลวงพ่อพุทธทาส
สามสหาย สร้างสุข สร้างทุกข์ โดย ไพยนต์ กาสี
รู้จักโรค + รู้จักวิธีสวด = หายป่วย
โรคกายไม่เท่าไร โรคใจหนักกว่า โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9)
สมมติฐานโรค กับ โหราศาสตร์
วิธีปฏิบัติตนในยามเจ็บไข้ ดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนทโร)
รวยบุญด้วยการดูแลรักษาผู้ป่วย
สวดมนต์รักษาโรคได้จริง (คำสอนของพระอาจารย์)
วิธีสวดโพชฌังคปริตรพิชิตโรค
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทโพชฌังคปริตร
บทสัพพมงคลคาถา
ทำสมาธิ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
บทอธิษฐานจิต
มีจำนวน 2 เล่มค่ะ

แจกฟรีนะคะ..คนละ 1 เล่มค่า

KaramangmaN โพสต์เมื่อ 29-3-2012 19:32:45

อนุโมทนาสาธุ....

Chintahra โพสต์เมื่อ 29-3-2012 19:34:33

ศิริศักดิ์ เพชรดาวงศ์
23/64 ซ.ประชาอุทิศ81
แขวงทุ่งครุ เ ...
กิมเฮง โพสต์เมื่อ 29-3-2012 19:28 http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif

รับทราบจ้า..^^

i-noonan โพสต์เมื่อ 29-3-2012 20:07:06

อนุโมธนาสาธุค่ะ {:5_133:}
แล้วก็ขอด้วยนะค่ะ {:5_407:}ขอ "นาฬิกาชีวิต ถูกลิขิตด้วยกฎแห่งกรรม" ขอบคุณมากค่ะ

กนกพร  ยิ่งวัฒนาถาวร
89-2/41 ซ.ศูนย์การค้าตลาดใหม่บางซื่อ ถ.เตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

Chintahra โพสต์เมื่อ 29-3-2012 21:55:48

อนุโมธนาสาธุค่ะ
แล้วก็ขอด้วยนะค่ะ ขอ "นาฬิ ...
i-noonan โพสต์เมื่อ 29-3-2012 20:07 http://www.yantip.com/board/images/common/back.gif

รับทราบจ้า ^^

ตามรอยพุทธองค์ โพสต์เมื่อ 13-4-2012 22:19:29

พระนิพนธ์  ฐานิสสโร
วัดอรัญญิกาวาส  บ.หนองสองห้อง
ต.โพนงาม  อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐  ขออนุโมทนา สาธุ  ในกุศลครั้งนี้ด้วย

ตามรอยพุทธองค์ โพสต์เมื่อ 13-4-2012 22:21:22

พระนิพนธ์  ฐานิสสโร
วัดอรัญญิกาวาส  บ.หนองสองห้อง
ต.โพนงาม  อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐  ขออนุโมทนา สาธุ  ในกุศลครั้งนี้ด้วย

thamavril โพสต์เมื่อ 14-4-2012 07:45:32

ขอรับหนังสือธรรมมะครับ

ชื่อ ชัยมงคล กมลทิพย์
2136/177 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ 10270

ขอ "นาฬิกาชีวิต ถูกลิขิตด้วยกฎแห่งกรรม" ด้วยนะครับ
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

nuballe โพสต์เมื่อ 14-4-2012 08:09:42

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอรับด้วยนะคะ ขอรับของพระอาจารย์จรัญฯ(นาฬิกาชีวิต)นะคะ
ญาดา  บวรวรการ
75 ซ.กาญจนาภิเษก 4/2  ถ.วงแหวนรอบนอก  แขวง/เขต บางบอน
กทม.10150
ขอบคุณมากค่ะ

noomnoppadol โพสต์เมื่อ 14-4-2012 09:29:23

อนุโมทนาด้วยครับ ขอรับด้วยครับ  ..นพดล รื่นคุณ  17/387 หมู่บ้านพฤกษา10  ซอยพฤกษา36 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 ขอบคุณมากครับ

tom21 โพสต์เมื่อ 16-4-2012 21:45:56

ขออนุโมทนาด้วยคนค่ะ   ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
รัตนา  เอี่ยมสกุล
983/2 หมู่ 1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180

fhmoakman โพสต์เมื่อ 23-4-2012 11:01:52

ขอรับหนังสือทุกเล่มเลยครับ ชอบอ่านศึกษามากๆครับ
นายกันต์กวี สุยสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ขอบคุณมากครับ

มนพัทธ์ โพสต์เมื่อ 21-5-2012 18:04:18

ขออนุโมทนาด้วยครับ
ธณภัทร สิงห์ขรณ์  หมู่บ้าน CPP2  บ้านเลขที่ 300/170  ม.21 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
**สนใจทุกเล่มเลย ขอทุกเล่ม 1 ชุดได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

neeza โพสต์เมื่อ 21-5-2012 18:22:49

อนุโมนาบุญค่ะ  ขอหนังสือสอนเด็กให้ไปนิพพานและ์โพชฌังคปริตร อย่างละ1เล่ม   ขอบคุณค่ะ     ฐาปนี จันทร์บัว 28/109ประชาอุทิศ54 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ10140

mamijang โพสต์เมื่อ 23-5-2012 12:42:35

ขอรับหนังสือค่ะเล่มใหนยังพอมีแจกขอรับอย่างละ 1 เล่มค่ะ
ที่อยู่ส่งให้ทางPMแล้วค่ะ
ขออนุโมทนาบุญค่ะ

JackZoZ โพสต์เมื่อ 23-5-2012 21:01:17

ขออนุโมทนาบุญครับ  ผมขอเล่ม 1,2,3,4 ถ้าเป็นไปได้ ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือ
ชื่อ สุชาครีย์ เสนคราม     78/190 หมู่ 9 ซอย 3 ชุมชนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530

sunan_rao โพสต์เมื่อ 31-5-2012 22:25:33

ขอรับด้วยครับ ตามที่อยู่

สุนันท์ เร้าปิติวงษ์กุล
18 ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

พงศ์พันธ์ โพสต์เมื่อ 1-6-2012 21:44:14

ขอรับ...นาฬิกาชีวิต ถูกลิขิตด้วยกฎแห่งกรรม
กรุณาส่งมาที่ นายพงศ์พันธ์  สุขรา  
12/9 หมู่ 18 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ...ขอบคุณมากครับ

sun โพสต์เมื่อ 1-6-2012 23:57:18

อนุโมทนาค่ะ

panyavit โพสต์เมื่อ 2-6-2012 08:54:32

อนุโมทนาครับ
ขอรับ กฎแห่งกรรม วิธีตอบแทบพระคุณพ่อแม่
นายปัญญวิชญ์ จันธรรมาพิทักษ์ 71/217 มบ.พฤกษา49/1 ซ.7 ม.5
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

JackZoZ โพสต์เมื่อ 2-6-2012 09:00:02

555555

JackZoZ โพสต์เมื่อ 2-6-2012 09:01:37

ขอด้วยครับ
หน้า: [1] 2 3
ดูในรูปแบบกติ: แจกหนังสือธรรมะฟรีจ้า